Decizii guvernamentale pentru școala în vremea stării de alertă

FLORIN ANTONESCU

Odată cu încetarea stării de urgență și instituirea stării de alertă, Executivul a adoptat prin ordonanță de urgență inclusiv o serie de măsuri pentru desfășurarea activității în domeniul educației:

toți elevii beneficiază de transport public gratuit

la bacalaureatul din acest an, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal și probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform unei metodologii care va fi aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență

unitățile de învățământ particulare autorizate provizoriu beneficiază și ele de finanţarea de bază acordată de la bugetul de stat 

la definitivatul din acest an, este recunoscută nota obținută la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat.

pentru obținerea gradului didactic II, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice, sunt necesare cel puțin două inspecții școlare și o probă scrisă care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente de metodica specialității cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, pentru fiecare specialitate în parte.

Pe marginea celor decise, vice-premierul Raluca Turcan subliniază: „În educaţie, astăzi am făcut un pas extrem de important, pe o problemă despre care au vorbit guverne la rând, dar pe care niciun guvern nu a rezolvat-o până la guvernul Orban, şi vorbim despre transportul gratuit pentru elevi. Astăzi, prin ordonanţa de urgenţă, am decis ca operatorii de transport să asigure transportul gratuit al elevilor sub sancţiunea încetării contractelor, fie de delegare a serviciului public de transport sau chiar a retragerii licenţei de traseu în cazul transportului interjudeţean. În felul acesta, sute de mii de copii care până acum erau văduviţi de un drept fundamental, şi anume de educaţie gratuită de calitate, dar şi de siguranţă a vieţii personale, au primit o mână de ajutor din partea guvernului Orban. Cum se derulează acest proces? Licenţele au fost prelungite, consiliile judeţene preiau aceste licenţe sau contractele de servicii publice cu operatorii de transport şi au obligaţia să pună această condiţie, ca aceştia să realizeze transportul gratuit. Alte prevederi care privesc domeniul educaţiei sunt legate de probele orale de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, de asigurare a finanţării de bază per elev pentru copiii din învăţământul privat autorizat. Pentru că aici exista o situaţie în care furnizori privaţi de servicii educaţionale în curs de acreditare şi în situaţie de autorizare nu beneficiau de această finanţare per elev, iar pe perioada crizei au fost profund afectaţi, şi, în felul acesta, cât timp suntem în stare de alertă, ei vor primi această finanţare per elev. Au mai fost adoptate măsuri legate de organizarea examenului de definitivat, de grad didactic II şi, de asemenea, de concursuri pentru ocuparea catedrelor din învăţământul preuniversitar”.