Ministerul Educației și Cercetării a decis: Examene naționale fără materia de pe semestrul II, Evaluarea Națională și Bacalaureatul, în iulie

FLORIN ANTONESCU

Ministrul educației și cercetării, Monica Anisie, a susținut o declarație în care a expus decizii de ultimă oră și posibile soluții în contextul situației actuale și al prelungii stării de urgență:

Probele scrise ale examenului de bacalaureat și evaluarea națională se vor desfășura în iulie, data exactă urmând să fie stabilită în funcție de evoluția situației epidemiologice. În orice caz, programele de examen nu vor cuprinde materia aferentă semestrului II din actualul an școlar.

Pentru tezele de pe semestrul II, la toate disciplinele la care sunt prevăzute, nu se va cere materia aferentă perioadei de după 11 martie.

Situația școlară pe discipline se va încheia cu minimum două note și, unde este prevăzută, teză.

Sesiunea de examene naționale pentru elevi olimpici se anulează.

Se anulează olimpiadele și concursurile școlare, simulările examenelor naționale, evaluările la clasele II, IV, VI. 

Admiterea în învățământul superior în ciclul de licență se va desfășura după încheierea examenului de bacalaureat, iar în ciclul de masterat, după admiterea la licență.

Înscrierile în ciclurile de învățământ obligatoriu și pentru mobilitatea cadrelor didactice vor fi amânate față de datele inițiale.

Va fi elaborat un cadru normativ privind resursele suport de pregătire în perioada actuală. Continuă acțiunea de dotare cu tablete a elevilor din medii defavorizate, precum și ciclul de emisiuni Teleșcoala.  

Activitatea din învățământul superior se desfășoară în această perioadă online, cu excepția lucrărilor de laborator și a proiectelor, care vor fi reprogramate în format modular, intensiv.

Întreaga activitate în unități și instituții de învățământ se va relua numai după încetarea stării de urgență și asigurarea tuturor măsurilor ca elevii, studenții, cadrele didactice să poată lucra în condiții de perfectă siguranță.

Ministrul Monica Anisie a făcut apel la „exersarea în această perioadă a uneia dintre cele mai importante virtuți, răbdarea”.