Ministerul Educației alocă fonduri pentru cercetare asupra epidemiei SARS-COV-2

FLORIN ANTONESCU

Ministerul Educației și Cercetării a alocat 25 milioane lei pentru finanțarea unor proiecte de cercetare privind limitarea extinderii și combaterea epidemiei de SARS-COV-2. Temele prioritare de cercetare sunt:

  • Dinamica transmiterii virusului SARS-COV-2 pe teritoriului României;
  • Dezvoltarea de noi tehnologii, medicamente și vaccinuri pentru prevenirea SARS-COV-2;
  • Secvențierea genomului SARS-COV-2 și analiza filogenetică a tulpinilor circulante în România;
  • Tehnici avansate și creșterea performanței în detecția precoce a virusului SARS-COV-2;
  • Evaluarea eficacității și siguranței utilizării unor protocoale de tratament inovative;
  • Abordări inovative în tratamentul și controlul pacienților infectați cu virusul SARS-COV-2;
  • Tehnici avansate de management a epidemiei în comunitate.

Ministerul Educației și Cercetării informează că „în colaborare cu Ministerul Sănătății, elaborează termenii de referință care stabilesc obiectivele generale, obiectivele specifice și rezultatele estimate, precum și termenele de realizare a acestora. Imediat ce termenii de referință vor fi agreați, Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), va declanșa procedura de selecție competitivă și contractare, în regim accelerat, a consorțiilor care vor executa aceste studii de cercetare. Din consorțiile executante vor face parte, în mod obligatoriu, cel puțin o instituție de cercetare-dezvoltare și o unitate din sistemul public de sănătate. Participarea unor companii private în aceste consorții este, de asemenea, posibilă, în conformitate cu schemele de ajutor de stat privind finanțarea”.

Studiile în proiectele de cercetare contractate se estimează că vor putea începe în cel mult o lună.