MESERIA FACE DIFERENŢA!

11 MARTIE 2020 – ZIUA NAŢIONALĂ A MESERIILOR

Gabriel STAN

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a lansat o campanie pentru elevi, care are drept scop prezentarea celor mai relevante meserii în care se pot forma absolvenţii de clasa a VIII-a, dar şi avantajele pe care le oferă învăţământul profesional şi profesional dual. În acest context, pentru al doilea an consecutiv, Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, în colaborare cu Școala Gimnazială „George Enescu” Moinești, a relansat proiectul educațional „Orientarea elevilor de gimnaziu către o carieră potrivită. Meseria face diferenţa. Schimb de experienţă cu alte unități de învățământ”. Parteneri ai proiectului mai sunt Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău.

Scopul proiectului este îmbunătățirea proceselor de orientare și consiliere vocațională a elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a, dezvoltarea unor competențe profesionale noi, în concordanță cu cerințele secolului XXI, prin documentare, precum și compatibilizarea resurselor și aspirațiilor personale cu oportunitățile mediului socio-economic și schimbul de exepriență al cadrelor didactice implicate în activitățile din cadrul acestuia.

Principalul obiectiv este îmbunătăţirea serviciilor de educare şi orientare în carieră a elevilor din învăţământul preuniversitar de la Școala Gimnazială „George Enescu” Moinești și Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, în vederea facilitării tranziției elevilor spre nivelele superioare de educație sau piața muncii și accesul/implicarea elevilor cu cerințe educațioale speciale și din medii defavorizate.

Activitățile din proiect se circumscriu Campaniei „Meseria face diferenţa!”, care se derulează în toată ţara și care se va încheia în data de 11 martie, de Ziua Naţională a Meseriilor. 

Printre acţiunile propuse în cadrul acestei campanii de către organizatori se regăsesc și o serie de acţiuni comune ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic, ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, ale Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău, ale operatorilor economici privind consilierea şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor, caravane ale meseriilor, vizite ale elevilor din unităţile de învăţământ implicate la operatorii economici care asigură pregătirea şi/sau practica în învăţământul profesional şi profesional dual, precum și ateliere de informare pentru profesorii diriginţi ai claselor a VII-a şi a VIII-a.

Suita de activități din cadrul proiectului va cotribui la creşterea vizibilităţii şi atractivităţii învăţământului profesional tehnic şi profesional dual în rândul viitorilor absolvenţi de clasa a VIII-a.

Alegerea unui parcurs educațional are un impact definitoriu în construirea unei cariere adecvate abilităților și competențelor fiecăruia.

„Educaţia şi formarea profesională au un rol fundamental în crearea şi dezvoltarea unei societăţi bazate pe competenţe. Nu putem fi nepăsători la evoluţia tehnologică din ultimii ani, deci trebuie să devenim proactivi, să luăm decizii bine fundamentate pentru ca elevii noştri de gimnaziu să-şi poată continua studiile urmând un traseu educaţional corect”, a declarat prof. dr. Alina Pistol, directorul Școlii Gimnaziale „George Enescu” Moinești.

Astfel, se urmărește identificarea importanţei, relevanţei şi calităţii serviciilor de consiliere şi orientare în carieră a elevilor, desfăşurate în mediul educaţional, precum şi nevoile tuturor factorilor implicaţi direct şi indirect în această activitate (elevi, profesori, directori, consilieri, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale) din cele două unități de învățământ partenere, formarea şi dezvoltarea unor capacităţi de autocunoaştere pentru a înţelege raportul dintre “ce-mi place” şi “ce pot face”, înțelegerea și dezvoltarea abilităţilor pentru carieră, indiferent de drumul pe care vor alege să meargă în viaţă din punct de vedere professional, aleagerea carierei optime, bazată pe abilităţile lor, pe oportunităţile existente, îndrumarea elevilor în asumarea unor decizii corecte şi realiste privind șansele pe care le au referitoare la parcursul educaţional şi vocaţional în vederea construirii unei cariere de success, orientarea elevilor astfel încât aceștia să ia decizii în cunoştinţă de cauză privind job-ul pe care îl vor avea în viitor, nu în ultimul rând, furnizarea informaţiilor diverse despre cum să-şi aleagă în mod inteligent o carieră şi să fie capabili să ia deciziile cele mai bune în situaţii problematice din punct vedere al carierei, sunt câteva din obiectivele specifice absolut necesare pentru atingerea scopului propus în proiect.

Echipa proiectului are următoarea componență: Școala Gimnazială „George Enescu” Moinești – reprezentată de prof. dr. Alina-Ramona Pistol, directorul instituției; coordinator de proiect – prof. Doru Pralia. Din echipa de proiect fac parte prof. dr. Alina-Ramona Pistol – director, prof. Doru Pralia, prof. Ionela Cioineag, prof. Maria Botezatu, prof. Adriana Monoreanu, prof. documentarist Eduard Dumea și administrator Nineta Paliniuc; Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, la rândul său, este reprezentat de directorul instituției, prof. Ovidiu-Relu Cojocaru; coordonator proiect – prof. Gabriel Stan. Din echipăa de proiect a școlii fac parte: prof. Gabriel Stan, prof. Teodora Craus, director adjunct, prof. Ionela Andrei, prof. Andreea Borto, prof. Elena Botez, prof. Daniela Buznea, prof. Ionuț Căsăneanu, prof. Anca Coța, prof. Maria Cristina Dămoc, prof. Mihaela Florea, prof. Gabriel Gabor, prof. Florin Gheorghiu, prof. Ioan Doru Gherasă, prof. Nicoleta Iftimiu, prof. Răzvan Constantin Lucinschi, prof. Anca Gabriela Lungu-Oprea, prof. Marinela Lăcrămioara Mihăilă, prof. Răzvana Mihaela Nistor, prof. Ana Maria Paiu, prof. Brândușa Popescu, prof. Laura Mihaela Pruteanu, prof. Mioara Pruteanu, prof. George Adrian Purcaru, prof. Liliana Pușcașu, prof. Octavian Savu, prof. Andreea Mădălina Siliona, prof. Ilinca Elena Smaranda, prof. Cristina Stoica, prof. Mihaela Timișescu, prof. Ana Maria Turcu, prof. Cornelia Voicu.

„Colegiul nostru este deschis tuturor inițiativelor și parteneriatelor de acest tip, deoarece credem că ele sunt benefice pentru toți actorii educaționali implicați. Ca unitate reprezentativă la nivel județean în domeniul învățământului economic, atragem elevi din tot județul, dar și din județele limitrofe. În fiecare an școlar suntem preocupați de implementarea unor parteneriate, mai ales cu școlile gimnaziale, pentru a asigura sustenabilitatea unității noastre de învățământ. Acum suntem încurajați și de Campania Națională Meseria face diferenţa!, inițiată de ministerul de resort. Sperăm ca în cel mai scurt timp să apară și rezultatele concrete”.