GAZETA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI: 1949

1949

În nr. 9, anul I, 3 iunie 1949, p. 1 și p. 3, Mircea Malița are un articol intitulat Studenții în fața examenelor:Se poate spune că, în ultimii ani, au fost numeroși studenți care au dorit ca în facultățile noastre să nu mai existe loc pentru restanțele apăsătoare, să nu mai existe desordine, nici conținut anti-științific în materiile predate. Scrisorile venite dela tovarășii lor ce studiau în Uniunea Sovietică vorbeau despre temeinica lor pregătire profesională.“

Iorgu Iordan se pronunţă, în nr. 14, anul I, 8 iulie 1949, p. 1, Împotriva cosmopolitismului științific și cultural:Marea majoritate a oamenilor de știință și cultură din R.P.R. urmează linia trasată de Partidul Muncitoresc Român și apreciază just ostenelile regi – mului nostru de democrație populară, arătând, prin munca și atitudinea lor, că înțeleg să lucreze în spiritul nou, cerut de noile condiții social economice din țara noastră.“

Acad. prof. dr. Ștefan Nicolau pledează în nr. 15, anul I, 15 iulie 1949, p. 1, Pentru o justă orientare a activității noastre științifice: „În lumea nouă de democrație populară, oamenii de știință au datoria să lege teoria cu practica, să acorde cercetarea științifică cu nevoile reale ale colectivității, să-și înglobeze activitatea într-o muncă planificată legată de Planul de Stat, să-și pună toată știința și tot efortul lor creator în slujba poporului muncitor, în slujba umanității, în slujba păcii, în slujba socialismului.“