Drumul spre excelență

Participarea la olimpiadele școlare poate aduce cu sine și o benefică schimbare de atitudine în cazul elevilor.

Nu e vorba doar de vârfuri, de performerii care strălucesc în competițiile internaționale.

Este de luat în calcul mai ales elevul mediu, care trebuie încurajat să participe la astfel de competiții pentru schimbarea de paradigmă pe care o pot aduce în întreaga sa activitate, nu numai în cea școlară. Este de notorietate că pregătirea pentru olimpiadă presupune un ritm de muncă susținut, dar și un  nivel superior al cunoștințelor care trebuiesc acumulate. Astfel se va forma obișnuința, poate chiar nevoia de a funcționa la un anumit standard de calitate, pe toate palierele vieții. Și poate că la un moment dat nu va mai fi de ajuns împlinirea formală a  obligațiilor școlare. Iar acestea la rândul lor nu vor mai fi neapărat o corvoadă, strecurându-se și un pic de pasiune, precum și nevoia unei cunoașteri aprofundate și a muncii bine făcute.

Olimpiadele și concursurile sunt competiții școlare pe discipline de studiu/domenii de pregătire, interdisciplinare și transdisciplinare, care au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performanțe școlare înalte sau care au interese și aptitudini deosebite în domeniul științific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic, socio-uman sau sportiv. Acestea promovează valorile culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală. Indiferent de domeniul lor sau de premiul oferit, prin competiţiile şcolare se stimulează creativitatea şi gândirea critică, se oferă motivația atât de necesară în procesul de învățare, se conturează talente, abilități și cunoștințe, contribuind la dezvoltarea personală și profesională a elevilor.

Calendarul olimpiadelor naționale școlare care se vor desfășura în anul școlar 2019-2020 poate fi găsit aici.

Roadele performanței– Modificarea Normelor Metodologice de acordare a burselor de merit

Participarea la olimpiadele internaționale este o încununare firească a eforturilor  depuse în competițiile interne. De-asemenea și bursele acordate pentru olimpicii de top ajunși în competițiile internaționale. Bursele pentru merit olimpic  se vor acorda atât elevilor clasați pe primele 3 locuri, cât și celor care au obținut mențiune în competițiile externe. Aceștia din urmă vor beneficia de  o bursă de merit în cuantum de 25% din salariul de bază minim brut pe țară, acordată lunar, pe o perioadă de 12 luni. Detalii cu privire la noile modificări găsiți aici.

Perspective încurajatoare

Olimpici de top sau participanți la concursuri școlare de mai mică anvergură, cu toții sunt parte dintr-un mare proces de devenire personală. Munca susținută și obiectivele mai mari sau mai mici le vor deschide cu siguranță noi orizonturi acestor tineri care bat la porțile vieții.

Iată cum  participarea la olimpiade și concursuri școlare poate deschide drumul spre excelență în viață. Căci dincolo de performanța într-un anumit domeniu – care poate rodi  într-o carieră de succes sau nu – stă pregătirea pentru viață a tinerilor, de lipsa căreia e atât de învinuită școala românească azi.