Radiografia spațiului concentraționar, într-un nou număr al revistei Doc.Eu

Isabela AIVĂNCESEI

Ajunsă la nr. 4, revista Doc.Eu este un proiect conceput de o echipă de foști doctoranzi ai Universității din București. Publicația apare bianual și propune un conținut captivant, prin care urmărește să atragă un număr cât mai mare de cititori. Principalele rubrici sunt: secțiunea tematică, rubrica Varia, un spațiu dedicat proiectelor de cercetare, precum și o rubrică axată pe creativitate (poezie, proză scurtă, epigramă, pictură, ilustrație).

Proiectul se bucură deja de popularitate atât în mediul academic românesc, cât și cel european, grație temelor incitante, abordate interdisciplinar și din perspectiva mai multor culturi. Pentru secțiunea tematică, redacția alege subiecte de interes pentru lumea contemporană, mai puțin studiate în cultura română, cu scopul de a câștiga și cititori din afara mediului academic. Cu alte cuvinte, publicația are ambiția de a depăși statutul de revistă de nișă și de a se transforma într-un liant între lumea academică și publicul larg.

Dacă numărul actual (care a fost lansat la Gaudeamus, standul editurii Casa Cărții de Știință) are ca temă închisoarea, privită ca fenomen istoric, sociologic și psihologic, numerele precedente au abordat o tematică la fel de interesantă: Reprezentări ale corpului în științele socio-umane (nr. 1/2017), Coduri vestimentare între real și imaginar (nr. 2/2018), Anii 1900-1930. Fenomene socioculturale (nr. 3/2019).

Comitetul științific, format din profesori români și străini, din redactori, traducători și corectori, face o selecție riguroasă a articolelor și îi ajută pe autori să își structureze discursul și să își formeze stilul, prin sugestii de formă și de fond.

Un alt atu al revistei este faptul că redacția obișnuiește să coopteze personalități din diverse domenii, care acordă interviuri sau oferă spre publicare articole inedite, cu scopul de a promova niște modele pentru studenți, masteri și doctoranzi. 

Spre deosebire de alte reviste de profil, Doc.Eu se prezintă în fața cititorilor cu o iconografie bogată, adecvată secțiunii tematice, și realizată de colaboratorii constanți ai revistei, selectați în funcție de originalitatea propunerilor. În ceea ce privește aspectul exterior, proiectul se bucură de suportul grafic al colegului nostru Eduard Drog, care găsește de fiecare dată expresia cea mai potrivită pentru redarea nonverbală a nucleului tematic abordat.