Prietenie prin Cultură și Cultura Prieteniei – v

Profesor Adriana STOICA, director și manager general de proiect, profesor Constantin HĂRĂBOR, coordonator de proiect

Motto: „Înlăuntrul nostru suntem toți la fel, CULTURA e singura care face diferența.“  Confucius (550 î.Hr.-470 î.Hr.)

Pornind de la Obiectivul esențial al educației din Școala Gimnazială Nr. 117, sector 6, București, anume pregătirea copiilor pentru societatea viitorului  prin metode educativ-formative de învățare activ-participativă, pe principiul „learning by doing“, se organizează proiecte europene și internaționale. Prin realizarea activităților de acest tip se urmărește sistematic atât  formarea și perfecționarea profesorilor în proiectarea, organizarea și desfășurarea proiectelor educaționale internaționale, cât și achiziționarea de către  copii a capacităților de comunicare și integrare optimă în societatea interculturală globală. 

În timpul unei vizite oficiale în China, dna profesor Adriana Stoica, directorul școlii, a intrat în legătură cu directorul Școlii Medii Nr. 2 Shengze din sectorul Wujiang, Municipiu de nivel județ Suzhou, provincia
Jiangsu, China. Ca urmare, la 1 noiembrie 2018, s-a semnat un Acord de Parteneriat Educațional pentru următorii doi ani școlari, având titlul Educație prin Cultură & Cultura Prieteniei. Am ales împreună cu partenerul nostru acest titlu pentru că, așa cum postula acum 2.500 de ani renumitul învățat chinez Confucius, „…Cultura e singura care face diferența“. Tema proiectului pentru anul școlar în curs este Tradiții și obiceiuri în țările noastre.

Prima acțiune comună a fost realizată cu ocazia Sărbătoririi Centenarului Unirii, când elevi, profesori și conducerea școlii Shengze au fost oaspeții noștri virtuali prin intermediul unei videoconferințe WeChat. Elevii chinezi au dansat și au cântat în limba română cântecul Alunelu, ca un omagiu adus Centenarului Unirii, iar elevii români au interpretat, în limba chineză, cunoscutul cântec chinezesc pentru copii, intitulat Cântând și zâmbind, și au prezentat tradiții populare românești, costume populare etc.

Am decis împreună să facem mai întâi un schimb de delegații formate din profesori, pentru a ne cu­noaște mai bine, a face un schimb de bune practici educative și a stabili ce acțiuni concrete vom desfășura pe parcursul proiectului. Activitățile din primul an sunt dedicate unei duble aniversări: 70 de ani de la Pro­clamarea Republicii China și 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări, România fiind a treia țară care a recunoscut Republica China.

Ni s-a făcut o primire călduroasă de către conducerea școlii, în frunte cu domnul YAN Weilin, director, și dna Jiang Qian,  membru în Colectivul de conducere al școlii, profesor de Limba Engleză și Coordonator de proiect. Cuvântul de bun venit, rostit din toată inima de directorul școlii, a fost poetic, deosebit de cald, emanând bucurie, cităm: „Așa cum spune un vechi proverb chinez – Nu este neobișnuit ca să fim vizități de prieteni de foarte departe. Această vizită ne face și mai fericiți desfășurându-se în toamna aurie din octombrie, înnotând în bucuria recoltelor bogate“, sugerând ideea că vizita delegației noastre este un fruct special al acestei frumoase toamne… FRUCTUL PRIETENIEI. A fost o ilustrare perfectă a celebrului citat din Confucius: „Cuvintele sunt vocea inimii“.

În continuare ni s-a prezentat un film despre școală, apoi o scurtă prezentare a sistemului de educație din China, precum și unele aspecte legate de managementul școlii. În China, structura sistemului de învățământ este următoarea: școli primare, de la clasa I la cls. a VI-a, școli medii, clasele VII-IX, respectiv licee  cu cls. X-XII. Datele statistice de aici cuprind numere mari, proporționale cu… mărimea Chinei. Spre exemplu, această școală medie, înființată acum 40 de ani, are un nr. de 2.350 elevi în 48 clase, adică în medie 50 de elevi/clasă.  Suprafața totală a campusului este de 65.000 de metri pătrați, iar suprafața totală a clădirilor este de 35.000 de metri pătrați.

Şcoala are acum 190 de cadre didactice. Printre acestea, se numără un profesor emerit din provincia Jiangsu, un profesor doctor senior, 45 de profesori seniori, peste 10 personalităţi de vârf ale lumii academice din municipiul Suzhou şi districtul Wujiang şi peste 60 de profesori metodiști-formatori la nivelul districtului Wujiang. Împreună, ei formează o echipă de profesori care desfăşoară o activitate didactică de înaltă calitate, cu multă experienţă la catedră şi multă vigoare, şi care stau la baza unui mecanism de pregătire a profesorilor, la nivelul şcolii, favorabil dezvoltării personale a cadrelor didactice. Din discuții a reieșit că echipa de profesori de calitate este elementul-cheie pentru o activitate de succes.Totodată, pentru a asigura nevoile dezvoltării la înalt nivel calitativ a educaţiei obligatorii din oraşul Shengze, districtul Wujiang, şcoala a aderat întotdeauna la filosofia didactică a „orientării către oameni – elevi și profesori“, „indicând frumosul în toate, călăuzind tinerele generații pe drumul spre adevăr şi perfecţiune“. Principiul de la temelia idealului educaţional a fost întotdeauna „accentul pus pe devoltarea trunchiului comun, optimizarea structurilor educaţionale, cultivarea talentelor inovative şi îmbunătăţirea continuă a calităţii tuturor activităților educativ-formative“.      

În vederea dezvoltării complete a personalității elevilor și a valorificării maxime a capacităților și înclinațiilor fiecărui elev, în școală funcționează zeci de cluburi ale elevilor, cele mai căutate de elevi fiind cele de informatică, filatelie și legislație; membrii acestor cluburi obțin an de an rezultate notabile la competiții locale, județene, provinciale și naționale de profil. De asemenea, în școală sunt multe cluburi sportive, atât de sporturi tradiționale, cât și de baschet, fotbal, volei, handbal etc. Școala a luat peste 10 ani consecutiv locul I la evaluarea anuală a activității școlilor din districtul Wujiang, fiind situată între cele mai bune școli din acest district.

Apoi delegația noastră a prezentat un video cu salutul elevilor din Școala 117 pentru elevii și profesorii din școala-gazdă, în limba chineză. În cadrul acestui salut, elevii clasei a V-a C,  pregătiți de dnul profesor Bățăuș Adrian, diriginte Răduță Theodor,  au recitat versurile unui cântec chinezesc pentru copii, care redă poetic scopul proiectului:

„Te rog, ia cântecul meu acasă la tine,

Dar lasă-mi zâmbetul tău…

Mâine, chiar mâine, acest cântec

Va zbura deasupra orizonturilor,

Mâine, chiar mâine, acest zâmbet

Se va preschimba în flori sălbatice de primăvară.“

Apoi am proiectat o prezentare PowerPoint a activității Școlii 117, precum și o alta cu peisaje mirifice din România. Dna director Adriana Stoica a făcut o prezentare a sistemului de educație din România. După aceea am vizitat campusul imens, am participat la o lecție deschisă de limba engleză și, în final, am participat la un spectacol cultural artistic foarte divers, pregătit de elevi și profesori din școala-gazdă în cinstea noastră. Toate ne-au impresionat foarte plăcut, dar cel mai mult ne-a entuziasmat cântecul și dansul Alunelu în interpretarea într-o limba română aproape perfectă de către elevii de clasa a VIII-a din clasa nr.10 (ei numerotează clasele, nu le dau litere, pentru că au 20 clase a 7-a, 18 de a 8-a și 16 de a 9-a). Apoi am avut o sesiune de brainstorming dedicată stabilirii activităților concrete ce se vor organiza în următorul an.

A două zi am avut o întâlnire cu directorul Biroului de Protecție Socială din Districtul Wujiang, dra WU Wenqing, și adjuncta acesteia, privind aspecte legate de sistemul de protecție a copiilor în China și preocupările în acest domeniu la nivel local. Apoi am vizitat Liceul Wujiang Shenze și Școala Profesională de Sericicultură din cadrul acestuia. Directorul liceului, dnul WU Chungliang,  ne-a prezentat concret preocuparea autorităților locale pentru păstrarea tradițiilor milenare, culturale și economice locale, în contextul noii societăți chineze aflate într-o rapidă dezvoltare. A fost o experiență unică, foarte interesantă. În acest context, ne-am deplasat la Muzeul Mătăsii, unde am văzut istoricul activității economice specifice  zonei. Din acest fost sat Shengze din Suzhou a plecat mătasea pe celebrul Drum al Mătăsii… Este cel mai vechi centru de producere și prelucrare a mătăsii din China.

În ziua următoare am vizitat o instituție de învățământ superior, gazdele oferindu-ne astfel o imagine completă asupra sistemului de educație din China. Am vizitat Institutul Suzhou de Schimburi economice și comerț, unde gazdele, reprezentate de dnul Zhao Chixuan – președinte și dna Yang Jianhui – directorul Facultății de Cooperare Internațională, ne-au prezentat activitatea desfășurată în acest institut pentru pregătirea specialiștilor de care are nevoie economia chineză în domeniile: E-comerț și Logistică, Contabilitate și Comerț Internațional, Mecatronică și IT, Industrie textilă și Artă (textilă în special), Management în Turism, Proiectarea și Managementul Expozițiilor etc. Institutul este o unitate de învățământ public sub administrarea Departamentului Educație al Provinciei (Regiunii) Jiangsu, având peste 10.000 de studenți, 500 de asistenți, preparatori și profesori, cu o suprafață de 250.000 de metri pătrați a clădirilor sale.

Am fost invitați și la primăria districtului Wujiang, unde am avut o foarte interesantă întâlnire cu dnul Xu Yonghong – directorul Oficiului de Afaceri Externe, cu dnul Wang Wei Ming – director adjunct al Oficiului Educație și alți oficiali din  primărie. În cadrul întâlnirii oficiale, gazdele au apreciat munca desfășurată de Echipele de Proiect de la Școala 117, respectiv Școala Medie Nr. 2 Shengze pentru organizarea acestui proiect educațional, de activitățile deja organizate în acest prim an al colaborării, și au fost foarte plăcut impresionați de prezentarea în Tribuna Învățământului, respectiv ziarul Curierul Național a activităților din proiect, de diseminarea experiențelor de bune practici educative. Ei și-au exprimat interesul pentru acest proiect și ne-au asigurat de tot sprijinul necesar pentru desfășurarea în condiții optime a lui, precum și de extinderea colaborărilor de acest fel între instituții de educație din cele două țări.

Menționăm o idee exprimată foarte poetic de dnul director Yan Weilin în cuvântul de bun venit, și anume: „Așa cum spune un străvechi proverb românesc: Dacă vrei mai mulți trandafiri, plantează tufe de trandafir!, acest proiect are scopul de a educa elevii din cele două școli pentru a sadi și îngriji Floarea Prieteniei. El se înscrie armonios și benefic în efortul colectivului de profesori de la Școala Medie Nr. 2 Shengze de a construi o cultură caracteristică a Înţelepciunii, Integrităţii, Simplităţii şi Frumosului“ – superbă deviza a acestei unități de elită în educație.

Încheiem cu urarea din finalul mesajului elevilor din Școala 117: Fie că prietenia dintre elevii  celor două școli să dăinuie peste vremi!