„C.N. Matei Basarab poate fi definit prin: tradiție, implicare, performanță, într-un cuvânt – spirit mateist“

Interviu cu prof. Lidia Sorop, directorul Colegiului Național Matei Basarab, din București

Stimată doamna director, Colegiul Național Matei Basarab din Capitală a împlinit, anul acesta, 160 de ani de existență. Cum ați marcat această frumoasă vârstă?

Încă din data de 25 octombrie 2019, Colegiul Național Matei Basarab a avut onoarea să primească Crucea Casei Regale a României din partea Maiestății Sale Margareta, Custodele Coroanei, cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la înființare și pentru că „respectă idealurile și principiile domnitorului-patron Matei Basarab, pentru a-i onora pe dascălii care s-au succedat la catedrele liceului, dar și pe elevii acestora care au dus mai departe renumele României“.

Ca în fiecare an, colegiul organizează, în săptămâna premergătoare Zilei școlii – 16 noiembrie, Zilele Porților Deschise, perioadă în care sunt organizate diverse activități la care sunt invitați să participe și elevi de clasa a VIII-a care doresc să opteze pentru acest liceu. Aceste activități,  cum ar fi: „Comunicare între generații prin sport“, „Personalități mateiste“, „Rolul disciplinelor socio-umane în dezvoltarea personalității adolescentului“, „Concurs BEBRAS“, „Incursiune în lumea științelor“, Simpozion „Clasicism, romantism, baroc, realism“, culminează în data de 15 noiembrie cu un spectacol aniversar, eveniment care reunește generațiile de azi cu cele de altădată.

Orice aniversare este un moment de bucurie, dar și unul de bilanț. Care au fost, în opinia dvs., cele mai  importante momente din istoria acestei autentice vetre de educație și de cultură românească?

Având 160 de ani de la înființare, școala a trecut prin diverse momente ce i-au marcat existența: perioada Primului Război Mondial în care liceul a fost transformat în spital, arestarea unui grup de elevi cu puțin înainte de susținerea examenului de maturitate din cauza protestelor împotriva instaurării regimului comunist, precum și perioada de după Revoluția din decembrie 1989. Astfel, în anul 1998, liceul primește denumirea de Colegiu Național, fapt ce semnifică recunoașterea prestigiului acestei școli și a calității colectivului de cadre didactice care își desfășoară activitatea aici. În iunie 1999, Colegiului Naţional Matei Basarab i se atribuie, în urma unei competiţii deschise de proiecte de dezvoltare şcolare, statutul de ŞCOALĂ PILOT a municipiului Bucureşti, în cadrul proiectului EDUCAŢIA 2000+, iniţiat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă România. La împlinirea a 150 de ani, școlii i se conferea din partea Președinției României, Ordinul „Meritul pentru învățământ“ în grad de „Ofițer“.

Dar, întorcându-mă la zbuciumata și, în egală măsură, atât de frumoasa istorie a C.N. Matei Basarab, o să spicuiesc câteva fragmente din ceea ce este postat pe site-ul oficial al colegiului nostru. Şcoala a trecut prin încercări şi reforme, prin lipsuri şi dureri, dar a avut întodeauna şi frumoase împliniri. A născut deziluzii, dar a adus şi multă speranţă, coaguland valori și formând personalităţi în toate domeniile vieţii, care au strălucit în ţară şi pretutindeni. Născută din voinţa Domnitorului Unirii, școala noastră şi-a câştigat locul de fruntaşă printre şcolile românești grație profesorilor talentaţi, dar şi a ucenicilor lor, elevii mateişti.

Deschiderea oficială a cursurilor Gimnaziului Matei Basarab a avut loc la 3 noiembrie 1860, în casele lui Ioan Urlăţeanu din Calea Craiovei (Rahova), urmând că în anul 1865, în baza Legii instrucţiunii publice votate în anul 1864, să devină al doilea liceu din capitala ţării, după Colegiul Sfântul Sava.

Până în 1884, cursurile s-au desfăşurat în mai multe clădiri aparţinând proprietarilor Ioan Urlăţeanu şi Tomiţa Atanasovici, precum şi în încăperile din curtea Bisericii Sf. Apostol. La îndemnul lui Spiru Haret, Ministerul Instrucţiunii Publice a cumpărat de la moştenitorii lui August Treboniu Laurian locul şi clădirea destinată a adăposti liceul şi internatul Matei Basarab în mahalaua Lucaci –  Mircea Vodă.

Din septembrie 1885, Liceul Matei Basarab s-a mutat în clădirea formată iniţial din patru săli la parter şi patru săli la etaj (ce constituie azi partea centrală a construcţiei), extinsă apoi prin construirea a două aripi: una spre stradă Labirint, alta pe strada Matei Basarab. Dotat cu mijloace didactice necesare desfăşurării unui învăţământ modern, Liceul Matei Basarab s-a afirmat prin rezultatele obţinute în domeniul instrucţiei şi educaţiei.

Creşterea populaţiei şcolare a permis, prin desprinderea de liceu, înfiinţarea a încă două gimnazii care vor deveni și ele emblematice pentru învățământul liceal din Capitală: Cantemir Vodă și Gheorghe Şincai.

În 1888 s-a dezvelit bustul voievodului Matei Basarab, care se află în faţa liceului. În perioada interbelică, s-au desfăşurat ample lucrări de transformare şi modernizare. S-au construit:  etajul al II-lea, o nouă aripă – secretariat, cabinet directori, sala de festivităţi şi sala de sport. Sala de festivităţi a fost construită în perioada 1923-1928. Acest spaţiu a fost locul de manifestare artistică  şi culturală a elevilor liceului, dar şi locul de desfăşurare a unor spectacole susţinute de Teatrul Naţional după cel de-al Doilea Război Mondial. Impunător, spaţios, cu o linie arhitecturală deosebită, Liceul Matei Basarab dispunea de o dotare de excepţie: o bibliotecă cu un fond de carte valoros, o colecţie numismatică –  iniţiată de prof. academician Constantin Moisil, o colecţie de etnografie, arheologie, de valori bibliofile de carte rară, vechi manuale şcolare, tablouri, obiecte de artă populară. Astăzi, la 160 de ani de la înființare, C.N. Matei Basarab este unul dintre reperele valorice ale învățământului bucureștean și nu numai.

Colegiul Național Matei Basarab a format de-a lungul timpului mari personalități ale culturii și științei românești. Dați-ne câteva nume ilustre care s-au format în băncile acestei instituții de învățământ.

Colegiul Național Matei Basarab a format elevi care s-au remarcat ulterior în diverse domenii: medicină, muzică, teatru, film, politică. Dintre aceștia, pot fi enumerați: Aurel Baranga, Nicolae Cajal, Radu Cosașu, Alexandru Graur, Leontina (Ciobanu) Văduva, Monica Anghel, Florin Chilian, Șerban Puiu, Nicolae Licareț, Voicu Enăchescu, Mihai Cantuniari, Mihai Fotino, Carol Român, Șerban Mihăilescu și mulți alții.

Nume cu nimic mai puțin ilustre au trecut  și pe la catedră în CN Matei Basarab; de pildă, Ionescu Gion, dar mai sunt și alții…

Într-adevăr, la catedrele școlii au predat, de-a lungul timpului, dascăli iluștri. În acest sens, vreau să vă dau doar câteva exemple: Nicolae Cartojan, Ion Fonescu, Enache Ionescu, Constantin Moisil, Gheorghe Murgoci, Dumitru Panaitescu Perpessicius, Dumitru Batinetu-Giurgiu, Ion C. Ștefan.

La 160 de ani de la înființare, CN Matei Basarab se prezintă ca o pepinieră de valori. Ce înseamnă calitatea, performanța pentru suflarea educațională de la CNMB, pentru elevi și profesori deopotrivă?

Împlinirea a 160 de ani de la înființarea acestei instituții de învățământ se constituie că moment de popas pentru reflecție și analiză asupra valorilor conturate în decursul timpului, al locului și rolului îndeplinit în această perioadă de cei care au dat și de cei care au primit învățătură, de cei care s-au format ca oameni conștienți de locul lor în familie și societate. Pornind de la această analiză a vieții de până acum, popasul devine start pentru viață de mai departe, pentru perspectivele ce se deschid în continuare. Reușitele de până acum vor constitui temelia pentru noi împliniri.

Creșterea calității în educație prin deschiderea către valorile europene se spune pe site-ul oficial al Colegiului. Mai concret, ce înseamnă acest lucru?

Ne propunem ca elevii noștri să beneficieze de o educație aleasă. În acest sens, suntem deschiși în ceea ce privește implicarea acestora în proiecte și parteneriate naționale și internaționale menite să le deschidă orizontul cultural.

Pentru că ați amintit de proiecte, într-adevăr, acestea sunt ceea ce ne leagă de lumea actuală în continuă mișcare, evoluție, up-gradare. Vorbiți-ne despre legăturile cu Europa, despre proiectele în care sunteți implicați?

Am fost și suntem implicați, într-adevăr, în foarte multe proiecte, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Dintre acestea, aș aminti: Proiectul School Buddies: Cultivating Spirit of Global Citizenship, noiembrie 2018-mai 2019, avându-i drept coordonatori pe prof. Liana Tomescu, prof. Irina Petrescu și prof. Irina Lemnean; Circuitul opt țări în nouă zile Ungaria-Austria-Lichtenstein-Germania-Elveția-Franța-Italia-Slovenia (19-26 aprilie 2019), avându-i drept coordonatori pe prof. Elena Dumitrescu, prof. Carmina Urdea,  prof. Daniela Popa, prof. Alina Adam; Proiectul „To a More Humane Society and a More Tolerant World“, 27 martie-2 aprilie 2019, coordonatori: prof. Monica Dospinescu, prof. Roxana Neatu, prof. Liana Tomescu, prof. Anca Ciulea; Proiectul „Repere ale civilizaţiei europene la extreme: de la capitale regale la lagărele naziste ale secolului XX“, 27 februarie-4 martie 2019, avându-i drept coordonatori pe prof. Nicolae I. Diță, prof. Lidia Maria Șorop, prof. Iuliana Shajaani; Proiectul „Artă dezbaterii și cetățenie europeană“, 16 octombrie 2018-30 aprilie 2019, coordinator – prof. Dumitrescu Elena.

Evident că nu ne permite timpul și, probabil, nici spațiul să semnalăm absolut toate propiectele naționale și internaționale în care suntem implicați.

Ce anume singularizează CN Matei Basarab în peisajul liceal bucureștean și chiar național?

Membru al Alianței Colegiilor Centenare din România, organizație nonguvernamentală care are că obiectiv fundamental creșterea calității în educație, Colegiul Național Matei Basarab este o instituție de învățământ care poate fi definită prin trei cuvinte: tradiție, implicare, performanță, într-un cuvânt – spirit mateist.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU