„Ne dorim ca școala teleormăneană să fie un spațiu al transformărilor inovatoare“

Interviu cu prof. Valeria Gherghe, inspectorul școlar general al ISJ Teleorman

Stimată doamnă inspector general prof. Valeria Gherghe, cum arată școala, învățământul din județul Teleorman acum, la începutul ultimei luni de toamnă? Mai există disfuncționalități în infrastructura școlară? Și dacă da, care sunt acestea?

Fiecare toamnă, aflată sub zodia unui nou început, un început al speranței fireşti, ne permite să reflectăm la ceea ce a fost bine, mai puțin bine, la ceea ce poate fi schimbat sau reconfigurat. Ne dorim, firește, ca școala teleormăneană să fie un spațiu al transformărilor inovatoare, având permanent în atenție investițiile în infrastructura educațională pentru a putea face față diverselor provocări de natură demografică, economică, socială, care pot influența calitatea actului educațional. Cu toate variabilele care apar în contextul unei abordări descentralizate, la nivelul clădirilor aflate în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Teleorman, care au suferit intervenții sau au fost construite în perioada 2018-2019, s-a înregistrat următoarea situație: o clădire nou construită (liceu), pusă în funcțiune în 2019; șase clădiri noi, aflate în curs de execuție în 2019 (două grădinițe, patru școli gimnaziale); patru clădiri asupra cărora s-au efectuat intervenții și ale căror lucrări au fost finalizate în 2018 (patru grădinițe), respectiv 15 clădiri în 2019 (10 grădinițe, cinci școli gimnaziale); 23 de clădiri asupra cărora s-au efectuat intervenții și ale căror lucrări sunt în curs de execuție în 2019 (14 grădinițe, șase școli gimnaziale și trei licee). Totodată, prin HG nr. 363/2019, în județul Teleorman au fost cuprinse 43 de unități de învățământ, în vederea finanțării unor lucrări de amenajare a grupurilor sanitare.

Ce se întâmplă cu dinamica populației școlare la nivelul județului Teleorman?

Referitor la dinamica populației școlare, la nivelul județului Teleorman, din păcate, se menține trendul descrescător, înregistrat în ultimii ani atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Scăderea înregistrată în privința numărului de preșcolari și elevi care învață în acest an școlar la nivelul învățământului preuniversitar de stat este mai mare, comparativ cu anul şcolar precedent. Declinul demografic este, în continuare, principala cauză a acestui segment de populație, urmat de fenomenul migrației.

Se pune din ce în ce mai acut problema siguranței sau mai curând a nesiguranței elevilor în școală. Cum stă județul Teleorman la acest capitol? Există în momentul de față instituții de învățământ  fără monitorizare video sau personal de pază, fără autorizații sanitare și ISU de funcționare?

Pentru un număr relativ mic de unități școlare din județul Teleorman nu este asigurată monitorizarea video, iar 25% din numărul total al unităților școlare au asigurată pază prin personalul propriu, prin societăți specializate (exclusiv) sau pază mixtă.

Școlile au plan de siguranță, în cele mai multe cazuri existând plan de pază aprobat de poliție. De asemenea, foarte multe școli au încheiat acorduri de cooperare privind siguranța școlară cu diverse instituții sau parteneri educaționali, precum: Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul Județean de Poliție și ONG-uri.

Din cele 350 de unități de învățământ (cu personalitate juridică și structuri) de pe raza județului Teleorman, care au fost verificate, în perioada 27.08-5.09.2018, de către echipe mixte constituite din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Direcţiei de Sănătate Publică, ai ISU şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman în vederea constatării stadiului pregătirii unităţilor şcolare pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 2018-2019, la această dată, nu au autorizații sanitare 33 de unități de învățământ, iar 31 de unități de învățământ nu au autorizații ISU.

În continuarea discuției v-aș ruga să ne oprim la fenomenul violenței în școli. Dascălii, de pildă, au obținut statutul de autoritate publică. Dar este el suficient? Se va rezolva, astfel, problema?

Fenomenul violenței în școli a devenit una dintre marile provocări ale lumii contemporane, rămânând o temă de reflecție pentru toți actorii educaționali. De aceea, consider că este nevoie de un echilibru, de o redefinire și de o înțelegere corectă a relației autoritate-libertate, fără a fi necesară o schimbare de paradigmă în educație. În anul școlar 2018-2019, la nivelul județului Teleorman, violența școlară nu a înregistrat modificări majore. În urma centralizării și a analizării actelor de violență înregistrate în unitățile de învățământ din județul Teleorman, au rezultat cifre care nu conduc la ideea că fenomenul este în creștere. Sunt convinsă că, abordând o atitudine proactivă și valorificând toate oportunitățile de colaborare cu organismele responsabile, pot fi identificate soluții  care să conducă la asigurarea/menținerea unui climat pozitiv în mediul școlar, respectiv la prevenirea și/sau combaterea fenomenului violenței în școli.

La final, vă rugăm să ne spuneți în ce proiecte este implicat ISJ Teleorman.

În perioada 2017-2019, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a implementat două proiecte de parteneriat strategic de tip KA2, în cadrul Programului ERASMUS+. Primul proiect s-a intitulat IMPROVING TEACHERS’ COMPETENCIES BY SHARING EXPERIENCES BETWEEN EU PARTNERS TEACHCOM și a fost coordonat de Karaman Il Milli Egitim Müdürlügü (Turcia), cu numărul de referință european 2017-1-TR01-KA201-046625, având ca parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (România), Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza Alexandria, Teleorman (România), Nafarroako Ikastolen Elkartea (Spania), Erentzun Ikastola S. Coop. (Spania), UAB (Lituania), Kaunas A. Pushkin gimnazium (Lituania), Karamanoglu Mehmetbey Ilkokulu (Turcia), Karaman Piri Reis Ilkokulu (Turcia), Siyasher Ortaokulu (Turcia).

În cadrul acestui proiect, s-a urmărit educarea participanților la proiect privind modalitățile de a-și îmbunătăți competențele profesionale, sprijinirea cadrelor didactice în obținerea de noi calificări, oferirea de informații și consiliere pe tema proiectului pentru profesori și manageri educaționali, creșterea capacității instituțiilor partenere de a colabora pe plan internațional, dezvoltarea cooperării între instituțiilor implicate în parteneriat, oferirea de exemple de bună practică în ceea ce privește posibilitățile de formare/evaluare a unor competențe dobândite de cadrelor didactice, toate acestea contribuind la creșterea calității procesului educațional.

Cel de-al doilea proiect, intitulat OUTSIDE THE CLASSROOMS: EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES, a fost coordonat de Sivas Provincial Directorate of National Education/SİVAS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Turcia), cu numărul de referință european 2017-1-TR01-KA201-046757 și având ca parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (România), Daugavpils city municipal institution (Letonia), PLAYING (Grecia), Regione Molise (Italia).

Obiectivele generale ale proiectului au fost: investigarea diferitelor practici în domeniul activităților extracurriculare în țările implicate în proiect; aplicarea celor mai bune exemple în școlile vizate de parteneriat;  întărirea colaborării între instituțiilor școlare incluse în activitățile proiectului; oferirea de modele de activități/proiecte educaționale extrașcolare care pot fi ulterior adaptate la contextul socio-economic specific fiecărei școli; dezvoltarea perspectivei fiecărui cadru didactic implicat în proiect asupra activităților de tip non-formal; conștientizarea profesorilor/elevilor implicați în proiect cu privire la rolul și beneficiile activităților extrașcolare pentru dezvoltarea personală și profesională; creșterea motivației elevilor de a participa la cât mai multe activități extrașcolare; combaterea unor practici nocive pentru elevi (consumul de alcool sau tutun/absența de la ore/implicarea în acte de violență) prin implicarea în activități extrașcolare; cunoașterea spațiului socio-cultural european; promovarea toleranței și a non-discriminării; atragerea unui număr cât mai mare de părinți în derularea proiectelor educative extrașcolare.

Pe lângă proiectele din cadrul Programului Erasmus+, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman implementează proiectul POCU „Acces egal și calitativ la educație în județele Giurgiu și Teleorman – EDUGREAT“, în parteneriat cu: Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, Primăria Municipiului Alexandria, Asociația de Prietenie Româno-franceză „ROMFRA“ și Asociația „Tinerii Manageri“. Scopul proiectului este acela de a genera o reducere a abandonului școlar timpuriu și de a promova un sistem educațional eficient la toate nivelurile prin derularea de activități integrate la nivelul comunității, iar obiectivul general constă în reducerea abandonului școlar în județele Teleorman și Giurgiu prin acces egal la educație de calitate și facilitarea unor parcursuri de învățare în scopul reintegrării educaționale.

Un alt proiect POCU, implementat de către Inspectoratul Școlar Județean este ,,CARTE – Combaterea Abandonului prin Resurse și Tehnici Educaționale“ care are, de asemenea, drept scop prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și reintegrarea în sistemul educațional a tinerilor și adulților care au abandonat timpuriu școala. 

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU