„ISJ Hunedoara pune accent pe asigurarea calității în educație printr‑un demers dinamic ce presupune implicare, responsabilizare, autocontrol și autoreglare“

Interviu cu prof. Maria Ștefănie, inspectorul școlar general al ISJ Hunedoara

Stimată doamnă inspector general, anul acesta, învățământul preuniversitar hunedorean și‑a dovedit calitatea, încă o dată, dacă mai era nevoie. Ați putea să ne spuneți despre ce este vorba?

Doresc să aduc în atenția cititorilor dumneavoastră câteva dintre rezultatele excelente obținute de elevii și de dascălii hunedoreni în anul școlar 2018‑2019.

În ceea ce privește rezultatele la Examenul Național de Evaluare Națională – 2019, promovabilitatea s‑a situat la 74,42% din totalul elevilor, fiind mai ridicată la Limba și literatura română (83,63%) și Limba și literatura maternă (88,46%). Două unități de învățământ au înregistrat procente de promovabilitate de 100%. Am avut și șase elevi care au obținut media 10 la acest examen, dovadă a calității actului didactic din școlile județului nostru.

La Examenul Național de Bacalaureat – 2019, procentul de promovabilitate la nivel județean a fost 66,86% pentru promoțiile curentă și anterioare, promovabilitatea promoției curente fiind de 81,54%. În ambele sesiuni ale bacalaureatului am avut două unități de învățământ cu promovabilitate de 100%, 14 unități reușind să depășească media promovabilității la nivel național. La acest examen, trei dintre absolvenții noștri au avut media generală 10.

Procentele de promovabilitate la examenul de certificare a competențelor profesionale, nivel 3, 4 și 5 au fost excelente, în sesiunile anului școlar 2018‑2019, obținându‑se rezultate între 94,36% și 100%.

Pe parcursul derulării fazelor naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare, elevii hunedoreni au obținut trei premii I, șase premii II, patru premii III și 33 mențiuni.

Elevul Alexandru Raul Todoran, de la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu, din Orăștie, a câștigat medalia de aur la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori (European Junior Olympiad in Informatics – eJOI) organizată la Maribor, în Slovenia.

Trebuie să amintim și rezultatele deosebite obținute de elevii sportivi din cadrul cluburilor sportive școlare ale județului nostru. La atletism, au fost obținute 27 de medalii de aur, 14 medalii de argint, 26 medalii de bronz; boxul a adus patru medalii de aur și trei medalii de bronz; prin intermediul gimnastelor și gimnaștilor hunedoreni am obținut 32 medalii de aur, 18 medalii de argint și 17 medalii de bronz; gimnastica aerobică a fost apreciată cu cinci medalii de aur și medalii de bronz; la judo, sportivii hunedoreni au fost recompensați cu nouă medalii de aur, șase de argint și 18 de bronz; luptele libere au adus în județul Hunedoara 36 medalii de aur, 35 medalii de argint și 56 medalii de bronz; la caiac‑canoe s‑au obținut șase medalii de aur, două medalii de argint și patru medalii de bronz; la natație, sportivii hunedoareni au obținut 12 medalii de aur, 12 medalii de argint și 11 medalii de bronz; la sanie, au fost câștigate cinci medalii de aur, două medalii de argint și cinci medalii de bronz; pentru schi alpin, elevii au adus în județ două medalii de aur, trei medalii de argint și două medalii de bronz. Astfel, 138 este numărul medaliilor de aur obținute de elevii sportivi ai județului Hunedoara.

Prin intermediul CCD Hunedoara‑Deva, se implementează în județul nostru proiectul ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED“, cod SMIS 2014+: 118327, care este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014‑2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare. Cadrele didactice care fac parte din grupul‑țintă al proiectului beneficiază de formare – învățământ primar și gimnazial.

Ce loc ocupă  concepte precum calitate, performanță, excelență în educație în programul dumneavoastră managerial? În preocupările ISJ Hunedoara?

În calitate de manager, misiunea pe care instituția noastră o duce la bun sfârșit este aceea de a asigura egalitatea de șanse în educație, îmbunătățirea performanțelor educaționale, a abilităților, a competențelor tuturor copiilor, tinerilor, sau chiar și a celor mai puțin tineri din județ, prin asigurarea accesului la un sistem de educație de calitate, relevant, incluziv, necesar pentru dezvoltarea personală a fiecărui individ, dar și pentru creșterea economică și prosperitatea țării.

Mă bucur pentru faptul că am reușit o armonizare între ceea ce înseamnă programul managerial al inspectorului școlar general Maria Ștefănie și ceea ce efectiv se realizează în cadrul instituției noastre. ISJ Hunedoara pune accent pe asigurarea calității în educație, printr‑un demers dinamic, ce presupune implicare, responsabilizare, autocontrol și autoreglare, pe de o parte, precum și gândire strategică, implementare, coordonare, îndrumare și control, pe de altă parte parte.

Îmi place să spun și cred lucrul acesta, că „viziunea însoțită de acțiune, poate schimba lumea“. Iar noi, la ISJ Hunedoara, avem viziunea să o schimbăm în bine și chiar acționăm în sensul acesta.

În ceea ce privește acțiunile concrete, demersurile prin care conceptele de care ați amintit sunt aplicate în inspectoratul școlar și mai ales în unitățile de învățământ din județul Hunedoara, acestea se pot înscrie în cinci categorii generale: planificarea și realizarea efectivă a rezultatelor așteptate ale învățării; monitorizarea rezultatelor efectiv obținute de elevii și dascălii noștri; evaluarea internă a rezultatelor obținute; evaluarea externă a acestor rezultate; măsuri pentru îmbunătățirea continuă a rezultatelor în educație.

Sprijinim și încurajăm elevii și dascălii merituoși. Avem o excelentă colaborare cu autoritățile publice locale și județene. Consiliul Județean Hunedoara și mai multe Primării și Consilii Locale premiază în fiecare an școlar elevii și dascălii merituoși. Un alt exemplu în acest sens îl constituie „Gala Excelenței Hunedorene“ – Premiile și Bursele „Iancu de Hunedoara“, ediția a III‑a, care s‑a desfășurat în data de 4 octombrie. Este un eveniment organizat de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, sub auspiciile Marii Loji Naționale din România, împreună cu Capitúl Neboisa Hunedoara al Ordinului Eastern Star. În cadrul acestui eveniment au fost premiați cinci elevi de excepție, care au performat la olimpiadele și competițiile naționale și internaționale, împreună cu dascălii care i‑au coordonat. Au fost acordate, de asemenea, șapte burse constând în primirea a 400 de lei lunar, pe parcursul unui an școlar, pentru elevii din clasa a XII‑a cu rezultate remarcabile. Apreciem cu adevărat sprijinul oferit de oamenii de valoare care susțin performanța și excelența în educație, sub patronajul cărora sunt marcate evenimente precum cel la care m‑am referit.

În județul Hunedoara, au fost organizate și s‑au desfășurat șase dintre fazele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare, fapt ce arată odată în plus, valoarea și recunoașterea la nivel național a calității și valorii învățământului hunedorean, atât prin prisma elevilor noștri, cât și a cadrelor didactice. Un număr considerabil de profesori care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ ale județului fac parte din comisiile naționale de specialitate organizate la nivelul MEN. Totodată, multe cadre didactice sunt cooptate în comisiile de organizare și desfășurare a olimpiadelor și concursurilor școlare.

Mă bucur să pot spune că aceste concepte – calitate, performanță, excelență în educație – nu reprezintă niște neologisme pentru învățământul hunedorean. În acest context, amintesc și faptul că între profesorii noștri regăsim și mulți autori de manuale școlare. Astfel, amintim următoarele manuale:  Informatică și TIC – clasa a V‑a, Informatică și TIC – clasa a VI‑a și  Informatică și TIC – clasa a VII‑a – autor Daniel Popa, Matematică – clasa a VII – a, autori  Maranda Linț, Dorin Linț și Lucian Pițu, respectiv de Educație socială – manual pentru clasa a VII‑a, autori: Elena Lupsa, Alina Bratu și Victor Bratu.

Tot în această perioadă, două dintre liceele de prestigiu ale județului nostru au organizat o serie de manifestări cu prilejul aniversării. Liceul Teoretic Aurel Vlaicu Orăștie a împlinit 100 de ani de existență,  iar Liceul Teoretic Avram Iancu Brad a celebrat 150 de ani de la înființare. Cu multă emoție, la aceste activități au participat elevi și dascăli de ieri și de azi, cadre didactice din mediul universitar, autorități publice locale, județene și centrale.

Am pășit într‑un nou an școlar. Care este situația instituțiilor de învățământ preuniversitar hunedorene la acest debut 2019‑2020? Care sunt problemele cu care se confruntă acestea?

Putem spune că, din punct de vedere al avizelor, autorizațiilor necesare pentru funcționarea unităților de învățământ preuni­versitar, anul școlar 2019‑2020 ne‑a găsit mai bine pregătiți decât anii anteriori. Dintre cele 108 unități de învățământ cu personalitate juridică,  opt unități nu au documentele solicitate de autorități (Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Direcția de Sănătate Publică).

Prin HG nr. 363/2019, un număr de șase școli din mediul rural au primit fonduri pentru amenajarea grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora, provenind din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, totalizând la nivel județean 305.000 de lei. Este vorba despre Școala Primară Nădăștia de Sus – Orașul Călan, Școala primară Mânerău – Comuna Peștișu Mic, Școala Primară Ohaba Ponor – Comuna Pui, Școala Primară Șerel – Comuna Pui, Școala Primară Fizești – Comuna Pui, Școala Gimnazială Visca – Comuna Vorța.

În școlile din județul Hunedoara, elevii au la dispoziție în prezent un număr de 96 de biblioteci, dintre care 23 în mediul rural și 63 în mediul urban, precum și 25 de Centre de Documentare și de Informare (CDI).

Cu privire la demersurile noastre pe linia asigurării cu personal didactic pentru un act educațional de calitate în beneficiul preșcolarilor și elevilor, precizez că 98% din cadrele didactice care în prezent își desfășoară activitatea în unitățile hunedorene sunt calificate. Prin concursul național unic de titularizare 2019, s‑au titularizat 15 cadre didactice, cu 27% mai mult decât în anul anterior. Dintre aceștia, un profesor a promovat examenul cu nota 10. În sesiunea 2019, față de sesiunea 2018, s‑a înregistrat o scădere a numărului de candidați, dar o creștere a numărului de note peste 7, dovadă a seriozității și responsabilității de care acești candidați au dat dovadă în pregătirea concursului. Pe parcursul etapelor de mișcare a personalului didactic, 26 de cadre didactice au beneficiat de completări de normă, pentru 13 cadre didactice au fost soluționate restrângerile de activitate, 63 de cadre didactice au beneficiat de prelungirea contractului individual de muncă pe durata viabilității postului, iar unui număr de 79 de cadre didactice li s‑au prelungit contractele de muncă pe perioadă determinată, în anul școlar 2019‑2020.

Din totalul cadrelor didactice din județul Hunedoara, un număr de 548 au fost implicate în diverse forme de perfecționare, prin intermediul Examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019, și a examenelor de obținere a gradelor didactice. Astfel, definitivarea în învățământ, în urma examenului susținut, au obținut‑o 103 cadre didactice. Iar în procesul de obținere a gradelor didactice sunt implicate 445 de cadre didactice (162 – pentru obținerea gradului II și 283 – pentru obținerea gradului I). Este un nou argument care susține interesul de care se bucură asigurarea calității și a unui act educațional performant în județul Hunedoara.

Sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, între ISJ Hunedoara, IPJ Hunedoara, Inspectoratul Județean de Jandarmi Hunedoara și ISU Urgență Hunedoara există o permanentă și fructuoasă colaborare, pe linia asigurării siguranței și securității în mediul școlar. În fiecare unitate de învățământ s‑a constituit Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, iar prin intermediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, se derulează programul „Eliminarea violenței în mediul școlar“. Astfel, au fost derulate 640 activități de informare, prevenire și consiliere asupra comportamentelor agresive/violente, realizate prin cabinetele de asistență psihopedagogică și în colaborare cu ofițeri ai IPJ Hunedoara. Analizăm împreună periodic fenomenul violenței în mediul școlar, întocmim planuri de activități comune, identificăm, dezvoltăm și aplicăm măsuri comune, gândite astfel încât să contribuie la diminuarea numărului de cazuri de violență școlară. Am încredere că, cel puțin în școlile din județul nostru, frecvența acestor manifestări va scădea în continuare. 

Totodată, în vederea implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea fenomenului de violență în familie, în școlile hunedorene sunt organizate acțiuni care vizează în principal beneficiarii direcți și indirecți ai actului educațional (elevii și părinții). Mă refer aici la desfășurarea unor programe educative pentru părinți și copii, în vederea prevenirii violenței în familie, inclusiv prin parteneriate școală‑comunitate‑familie; organizarea unor activități extrașcolare în unitățile școlare cu participarea specialiștilor în prevenirea și combaterea violenței în familie în vederea conștientizării consecințelor și efectelor actelor de violență în familie; organizarea periodic de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în domeniul violenței în familie; organizarea de campanii județene și locale de sensibilizare și conștientizare a populației și mass‑media, asupra consecințelor grave ale violenței în familie cu accent pe mediile cu acces redus la informație; participarea periodică a ofiţerilor de prevenire şi a politiştilor de proximitate la şedinţele cu părinţii.

Ce vă propuneți în acest nou an școlar pentru învățământul preuniversitar hunedorean? Care sunt țintele ISJ Hunedoara?

Menționez câteva obiective propuse pentru anul școlar 2019‑2020: implementarea și realizarea graficului unic de îndrumare și control, asigurarea siguranței și securității elevilor, reducerea violenței în mediul școlar, implementarea și finalizarea cu succes a proiectelor POCU în care instituția noastră are calitatea de beneficiar, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, pregătirea de calitate a elevilor pentru examenele naționale, pregătirea acestora pentru olimpiadele și concursurile școlare care urmează, corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii și dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, implementarea și dezvoltarea programului privind integritatea și transparența instituțională, potrivit Strategiei Naționale Anticorupție, organizarea de acțiuni pentru promovarea dimensiunii europene a educației, în contextul noului Regulament privind programul Erasmus 2021‑2027.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU