„Prioritatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa o reprezintă construcţia unui învăţământ de calitate“

Interviu cu prof. Elena Cristina Stroe, inspectorul școlar general al ISJ Dâmbovița

Stimată doamnă inspector general, deși sunteți de o lună în funcția de inspector școlar general, experiența dvs. la ISJ Dâmbovița este cu mult mai bogată. Ce ați moștenit de la antecesorii dvs.?

Începând cu data de 2 septembrie, am preluat și atribuțiile de inspector general, însă doi ani și două luni am fost inspector general adjunct, coordonând compartimentul Curriculum și inspecție școlară. Cred că, în ambele calități, am reconsiderat rolul inspecției școlare în scopul creșterii calității actului educațional, am pus accentul pe profesionalism, responsabilitate, fermitate prietenoasă și respect.

În anii de activitate la catedră ca învățător și profesor, ca director sau ca inspector general adjunct, am acumulat multă experiență. Am avut șansa de a cunoaște, de-a lungul carierei mele profesionale, oameni valoroși, de la care am învățat multe și care m-au ajutat să cresc frumos. Îmi place să cred că și oamenii care mă vor succeda vor aprecia modelul pe care l-am propus și voi fi, revenind la întrebare, un antecesor bun și de referință pentru învățământul dâmbovițean.

Concret, în ce constă programul dumneavoastră managerial? Ce ținte v-ați fixat?

Prioritatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa o reprezintă construcţia unui învăţământ de calitate și de aceea Planul managerial pentru anul școlar 2019-2020 s-a elaborat prin raportare la următoarele ținte: creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare; dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin racordarea la cerințele pieței muncii; asigurarea unui management performant la nivel de instituție și la nivelul clasei de elevi; compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene; sporirea accesului la educaţia de calitate pentru toți, asigurarea politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare.

În acest sens, în anul școlar 2019-2020 ne propunem ca, prin activitățile de conducere, îndrumare și control pe care le va desfășura echipa Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, să oferim sprijin unităților de învățământ cu privire la: furnizarea unui curriculum formal și nonformal adaptat nevoilor/intereselor elevilor; îmbunătățirea ofertei educaţionale din învățământul profesional prin fundamentarea acesteia pe nevoile reale ale elevilor și pe cerințele pieței muncii; creşterea gradului de consultare/participare a partenerilor sociali în scopul fundamentării ofertei educaționale din învățământul profesional; îmbunătățirea competențelor specifice managementului clasei/ lecției, a competențelor de didactică a specialității, prin inclu­derea cadrelor didactice în diverse programe de formare prin participarea la mobilități transnaționale; îmbunătățirea activității didactice a debutanților; îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale, examenele de bacalaureat și de certificare a calificării profesionale; asigurarea cadrului legal și procedural necesar desfășurării activității unităților de învățământ; optimizarea practicii manageriale prin asigurarea conexiunilor la nivelul funcțiilor manageriale; implementarea unor politici de siguranță a elevilor, de prevenire a abandonului școlar, a fenomenelor de violență; îmbunătățirea competențelor de elaborare și implementare a proiectelor cu finanțare europeană prin extinderea practicilor de succes obținute de unitățile de învățământ care au rezultate remarcabile în acest domeniu.

Vorbiți-ne despre echipa cu care ați pornit la acest drum de mare răspundere.

Inspectorii de la ISJ Dâmbovița și-au dovedit valoarea prin rezultatele obținute în cariera didactică, sunt profesioniști, avem aceleași preocupări și idealuri, punând în centrul activității noastre mai binele copiilor din unitățile școlare dâmbovițene. Am construit o echipă frumoasă, iar rezultatele bune ale muncii noastre cu siguranță vor fi recunoscute de comunitatea educațională. Suntem pe drumul cel bun!

Am pășit într-un nou an școlar. Care este situația instituțiilor de învățământ preuniversitar dâmbovițene la acest debut 2019-2020? Care sunt problemele cu care se confruntă acesta?

În anul școlar 2019-2020, la nivelul județului Dâmbovița funcționează un număr de 153 de unități de învățământ cu personalitate juridică, ce includ un număr de 350 de unități-structuri arondate. Toate s-au preocupat pentru asigurarea deschiderii anului școlar în bune condiții, cât mai aproape de așteptările tuturor.

La nivelul județului ne aflăm în plin proces de modernizare a infrastructurii educaționale. Sunt 114 obiective cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală, din care 67 deja au fost finalizate. Prin Programul Operațional Regional, două școli și o grădiniță din municipiul Târgoviște vor fi modernizate la cele mai înalte standarde, iar prin Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale au fost construite sau reabilitate mai multe grădinițe din mediul rural.

Mai avem însă probleme în ceea ce privește obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu deoarece 99 de clădiri nu le dețin la acest moment. La capitolul autorizații sanitare de funcționare, lucrurile s-au îmbunătățit, astfel încât, din cele trei unități neautorizate, două au reglat neconformitățile și, în zilele următoare, vor depune documentația în vederea avizării.

MEN a hotărât ca liceele care au obținut promovabilitate 0 la bacalaureat să fie transformate în școli profesionale. Există asemenea situații în Dâmbovița?

Din păcate, un liceu din județul nostru a înregistrat o promovabilitate de 0% la examenul de bacalaureat, dar echipa noastră va sprijini atât cadrele didactice, cât și conducerea unității de învățământ să identifice cauze și să găsească soluții, așa încât anul viitor rezultatele obținute de elevi să fie mai bune.

De fapt, cum stă ISJ Dâmbovița la capitolul învățământ profesional dual? Există interes la nivel județean față de această formă de învățământ?

Din întâlnirile organizate la nivel judeţean cu operatorii economici rezultă faptul că aceştia sunt interesaţi de şcolarizarea în învăţământul dual şi în învăţământul profesional.

Astfel, în judeţul Dâmboviţa, în anul şcolar 2019-2020, sunt înscrişi în învăţământul dual 132 de elevi, cuprinşi în cinci clase, cu următoarele domenii de pregătire şi calificări profesionale: electromecanică – Frigotehnist; electronică-automatizări – Electronist aparate şi echipamente, mecanică – Operator la maşini cu comandă numerică.

Operatorul economic SC ARCTIC SA Găeşti a solicitat şcolarizarea acestor clase în parteneriat cu Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu, Târgovişte, şi Liceul Tehnologic Iordache Golescu, Găeşti.

Elevii înscrişi la învăţământul dual primesc din partea operatorului economic SC ARCTIC SA Găeşti suport în continuarea studiilor de lungă durată, burse de şcolarizare lunare de până la 300 de lei, precum şi burse de merit în funcție de rezultate, sesiuni de efectuare a stagiului de practică în cadrul societăţii cu tutori specializaţi, transport şi masă asigurate pe durata practicii, rechizite şi dotări moderne.

În baza solicitărilor de şcolarizare primite de la operatorii economici au fost realizate la învăţământul profesional, în acest an şcolar, 41 de clase a IX-a, cu 1.093 de elevi, pe diferite domenii de pregătire, faţă de anul şcolar anterior, când au fost realizate 27 de clase. Calificările profesionale şcolarizate sunt acreditate sau autorizate.

Având în vedere că în perioada următoare se realizează fundamentarea proiectului planului de școlarizare pentru anul şcolar 2020-2021, sunt așteptate solicitările operatorilor economici şi unităţilor şcolare partenere cu privire la numărul de locuri, la calificările profesionale pentru învățământul profesional, inclusiv cel dual, perioada de şcolarizare de trei ani, nivelul de calificare.

Cu ce gânduri ați pășit în noul an școlar?

Îmi doresc dezvoltarea unei culturi a calității în învățământul dâmbovițean, prin continuarea experiențelor pozitive și promovarea exemplelor de bună practică, obținerea unor rezultate mai bune la examenele și concursurile naționale față de anii precedenți și luarea unor decizii curajoase în scopul eficientizării sistemului educațional din județul nostru.

În slujba instituției pun experiența mea profesională, buna-credință și dorința de a aduce inovație și modernizare în actul educațional.

Interviu realizat de Oana PANAIT