„Cred cu tărie că perseverența, corectitudinea și efortul concertat conduc la plusvaloare și la rezultate performante“

Interviu cu prof. Marius Emilian Novac, inspectorul școlar general al ISJ Sibiu

Stimate domnule inspector general, orice debut de an școlar vine cu multe provocări, cu urgențe, cu restanțe, dar și cu probleme moștenite. Care este situația instituțiilor de învățământ preuniversitar sibiene la acest început de an școlar? Cum arată școala la acest început de an școlar?

Noi, dascălii, suntem o categorie socioprofesională privilegiată. În fiecare an reîncepem să trăim în ritmul alert al copiilor noștri, în sensul că în fiecare toamnă ne întoarcem la şcoală. Alături de elevii noştri și de părinţii care îi însoţesc la deschiderea noului an şcolar, păşim în unitățile de învățământ cu speranţa că 2019-2020 va aduce schimbări benefice în sistemul preuniversitar de educație, dar și continuarea proiectelor generoase, care să asigure un proces instrucțional modern, de rang european, având ca finalitate inserţia socială a absolvenţilor în societatea românească şi în spaţiul extern. Desigur, noile politici educaţionale, centrate pe elevi, pe formarea deprinderilor, a valorilor şi atitudinilor, pe dezvoltarea competenţelor – susţinute şi de noi programe şcolare – reprezintă un cadru ce nu poate asigura o calitate superioară a educaţiei fără implicarea reală și responsabilă a autorităților locale, alături de oamenii școlii. La nivelul județului Sibiu, infrastructura școlară este gestionată, în genere, coerent și riguros, iar resursele financiare necesare unui ambient școlar de calitate sunt și ele asigurate, în mare măsură, de decidenții din administrația locală. Desigur că există și excepții. Dar comunicarea eficientă și dragostea pentru cea mai importantă resursă a țării, copii și tinerii, ne aduc la masa dialogului și la găsirea celor mai pragmatice soluții de rezolvare a tuturor situațiilor-limită, care pot apărea intempestiv.

Consiliul Național al Elevilor trage un semnal de alarmă asupra faptului că „școala este un mediu nesigur pentru elevi“. Există în județul Sibiu unități de învățământ fără autorizație ISU de funcționare, școli cu probleme speciale, fără monitorizare video și personal de pază?

Așa cum menționam anterior, cred că în ceea ce privește existența, la nivelul școlilor sibiene, a autorizației ISU de funcționare, nu ne confruntăm, din fericire, cu situații dramatice, deși acest aspect, și anume siguranța elevilor noștri, este o preocupare constantă din partea noastră și nu numai, ci a tuturor actanților din zona educației. În sistemul școlar județean funcționează 327 de unități școlare cu personalitate juridică și structuri, din învățământul de masă, din învățământul special, din palate și cluburi ale elevilor. Dintre acestea, 12 unități de învățământ nu au autorizație ISU de funcționare, iar alte 26 au aviz de funcționare și documentația depusă în vederea obținerii autorizației. Cele 12 școli fără autorizație se găsesc, de exemplu, în situații-limită, și anume funcționează în clădiri retrocedate, în care investiția pentru obținerea autorizației este în sarcina proprietarului. Noi facem toate demersurile de mediere pentru optimizarea calității infrastructurii școlare, în vederea obținerii acestei autorizații ISU și de către instituțiile de învățământ care încă nu o au.

De asemenea, menționez că în toate școlile din municipiile Sibiu și Mediaș există monitorizare video, în patru școli din Sibiu avem chiar monitorizare video completă. În aproximativ 20 de unități școlare din Sibiu există și personal de pază, iar în alte câteva școli intrarea se realizează pe bază de cartelă. În mediul rural și în orașele mici, sistemele de monitorizare video nu sunt atât de frecvente. Există camere de monitorizare audiovideo care se folosesc pentru desfășurarea examenelor naționale pentru elevi.

După demisia ministrului educației Ecaterina Andronescu li s-a permis reîntoarcerea în sistem profesorilor care nu au reușit să obțină cinciul salvator la concursul de ocupare a posturilor vacante. Care este, din acest punct de vedere, situația la nivelul județului Sibiu?

Actualul ministru interimar a permis candidaților care au obținut note sub 5,00 la concursul național de ocupare a posturilor vacante/rezervate din iulie 2019 să participe și la concursul județean de ocupare a posturilor rămase vacante, care a avut loc în data de 4 septembrie 2019. Dacă participanții au obținut cel puțin nota 5,00, au putut fi repartizați în ședințele publice pe posturi/fracțiuni de posturi vacante. Cei care nu s-au prezentat la concursul din toamnă sau nu au obținut cel puțin nota 5,00 nu au putut fi repartizați în învățământ. În județul Sibiu, la concursul din data de 4 septembrie 2019, au participat 167 de cadre didactice calificate, 135 obținând cel puțin nota 5,00 sau note peste 5,00.

Cum vedeți, domnule inspector general, hotărârea Ministerului Educației de a-i trimite în școlile profesionale pe elevii care nu reușesc să obțină 5 la Evaluarea Națională?

Într-adevăr, OMEN nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 prevede, la articolul 2, alineatul (10), că „la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 participă numai elevii care au susţinut evaluarea naţională şi a căror medie de admitere, calculată conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, este minimum 5.00 (cinci)“. Astfel, începând cu anul școlar 2020-2021, elevii care susțin Evaluarea Națională anul viitor și obtin o medie de admitere sub 5,00 nu vor intra în procesul de repartizare la licee, singura lor opțiune fiind învățămânul profesional. Orice schimbare aduce cu sine argumentație în contradictoriu, de aceea este foarte important dialogul și parteneriatul școală-familie, părinții fiind cei care trebuie să-și asume, alături de copiii lor, parcursul școlar al acestora, care este un „pașaport“ pentru carieră, pentru viitorul profesional. De asemenea, trebuie să fie obiectivi și să accepte că în școală cheia rezultatelor de succes este dezvoltarea competențelor și abilităților concrete, pe care elevii le au. Această prevedere referitoare la bariera de medie pentru accesul la liceu, poate fi o soluție oportună și viabilă, în ideea că la momentul actual ne confruntăm cu lipsa unor meseriași buni în multe domenii, precum agricultură, construcții, servicii etc. În învățământul profesional se pune accentul pe ceea ce trebuie să știe să facă elevii, practicienii fiind baza societății în orice domeniu profesional, importanța acestora măsurându-se, de fapt, în nivelul de trai al majorității populației. O foarte bună variantă educațională este învățământul profesional dual, parteneriatul școală-agenți economici asigurând și inserția socială a absolvenților.

Ce vă așteaptă în următoarele luni? Pe ce direcții va acționa ISJ Sibiu în primul semestru de școală?

Din primele săptămâni de școală ale lui 2019-2020, ISJ Sibiu și-a fixat, în concordanță cu ministerul de resort și cu etosul local, prioritățile anului școlar 2019-2020, a căror implementare o realizează și o monitorizează în permanență. Acestea vizează: calitatea actului didactic și coroborarea lui cu abordarea inter- și transdisciplinară a curriculumului, în vederea dobândirii sau a dezvoltării celor opt domenii de competențe-cheie pe care învățământul românesc, conformat cu cel european, le formează;  creșterea gradului de participare la educație prin reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii; optimizarea gestionării resurselor financiare; promovarea învățării pe tot parcursul vieții; coordonarea de programe comunitare și de proiecte educaționale viitoare sau în care instituția este implicate la momentul actual.

Cu ce gânduri ați pășit în noul an școlar, domnule inspector general Marius Novac?

În fiecare an școlar care începe, eu pornesc la drum cu optimism. Cred în valoarea dascălilor sibieni și a elevilor noștri, cred cu tărie că perseverența, corectitudinea și efortul concertat, conduc la plusvaloare și la rezultate performante.

În încheiere doresc să urez atât dascălilor, elevilor, cât și părinților un an școlar cu reușite și cu victorii personale!

Interviu realizat de Oana PANAIT