Câștigătorii selecției naționale de bune practici în învățământul primar și gimnazial, „Creatori de educație“, ediția 2019

În data de 10 septembrie au fost desemnați câștigătorii selecției naționale de bune practici în educație, nivelurile primar și gimnazial – „Creatori de educație“, ediția 2019. Prin derularea acestei selecții naționale, Ministerul Educației Naționale și-a propus să descopere și să promoveze acei învățători și profesori care au o contribuție remarcabilă în creșterea atractivității școlii, insuflându-le elevilor bucuria de a învăța, de a înțelege și descoperi lumea în trăim.

„Creatori de educație“ reprezintă, totodată, o campanie de conștientizare cu privire la prestigiul acestei vocații și importanța creativității dascălilor, calitate reflectată ulterior în rezultatele fiecărui copil, în viitorul educației și al societății românești.

Având în vedere prioritățile Ministerului Educației Naționale, precum și obiectivele proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED“, sunt considerate realizatori de bune practici în educație cadrele didactice care: aplică în mod creativ și inovativ programele școlare la nivel primar/gimnazial și care generează progres școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează; folosesc metode și strategii didactice interactive/inovative pentru a crea un context de dezvoltare a competențelor-cheie; adaptează demersul didactic creativ la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și valorifica propriul potențial; utilizează eficient/generează resurse educaționale deschise; facilitează accesul la educație pentru copii din medii defavorizate prin crearea unui mediu școlar incluziv și care reușesc să reducă riscul de eșec școlar.

Toate propunerile validate pentru selecția națională au fost încărcate pe platforma  creatorideeducatie.ro. Câștigătorii au fost desemnați în urma unei proceduri de selecție, derulată în perioada 13 iulie-9 septembrie 2019, care a presupus următoarele demersuri: votarea on-line a bunelor practici de către publicul interesat pe site-ul creatorideeducatie.ro, pentru acordarea celor 10 premii speciale; evaluarea tehnică a propunerilor de către comisia de evaluare, prin utilizarea unor grile specifice pentru toți participanții și în baza întregului dosar de candidatură transmis de către candidați – pentru acordarea celor 40 premii stabilite de comisia tehnică.

Lista finală a câștigătorilor s-a stabilit ținând cont de faptul că unui candidat nu i se poate acorda decât un singur premiu.

Pentru faptul că inovează în procesul de predare-învățare, sporind valoarea actului didactic, și, implicit, atractivitatea școlii pentru elevi, câștigătorii vor fi recompensați de către Ministerul Educației Naționale, în cadrul unei gale de premiere, dar și promovați public, astfel încât educația de calitate să beneficieze de cât mai multe repere.

Lista celor 50 de Creatori de educație câștigători ai primei ediții a concursului poate fi consultată pe site-urile creatorideeducatie.ro & educred.ro. (sursa MEN)