Funcționarii MEN încalcă separația puterilor în stat

Pentru a șasea sau a șaptea oară, Ministerul Educației Naționale a solicitat unităților școlare din județul Iași recalcularea diferențelor și o nouă situație pentru plata hotărârilor judecătorești care vizează dobânzile. Munca în exces pe care secretarii și contabilii trebuie să o desfășoare este cauzată de incompetența și derobarea de responsabilitate a funcționarilor din MEN și a fostului ministru – doamna Ecaterina Andronescu.

Deși Direcția Juridică din minister era cea care trebuia să clarifice sintagma ,,dobândă legală“ în litera și spiritul legii și a hotărârilor judecătorești, s-a preferat aruncarea abuzivă a responsabilității, prin Ordinul 4004/2019, către Inspectoratele Școlare, Consiliile de Administrație din școli și liderii de sindicat.

Unitățile școlare și-au asumat calculul în temeiul O.G. 13/2011 care reprezintă fundamentul lămuritor pentru sintagma ,,dobânda legală“.

Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Educației Naționale au incitat la nerespectarea hotărârilor judecătorești prin presiuni verbale și prin adresa nr. 471176/03.04.2019 pe care au trimis-o în teritoriu. La finalul acesteia se opinează că „ar trebui acordată în temeiul titlurilor executorii dobânda remuneratorie“.

MEN a exercitat presiuni directe asupra ISJ IAȘI, telefonic, pentru a trimite doar suma care reprezenta cuantumul calculului dobânzii remuneratorii, adică cea mai mică componentă și cea mai convenabilă financiar pentru ei.

Menționăm că USLIP IAȘI are aproximativ 80 lămuriri de dispozitive, din 220 introduse, prin care Tribunalul Iași a clarificat faptul că prin termenul de ,,dobândă legală“ se înțelege acordarea dobânzii penalizatoare sau a dobânzii penalizatoare și remuneratorie.

USLIP IAȘI a dat în judecată Ministerul Educației Naționale în vederea modificării în parte a Ordinului 4004/2019 și a introdus o altă acțiune tot împotriva aceleiași instituții, fundamentată pe Legea 544/2001 prin care solicităm obligarea ministerului la furnizarea informațiilor de interes public ce vizează maniera în care s-au alocat fonduri pentru plata dobânzilor la nivel național.

A devenit o tradiție ca funcționarii din MEN și MFP să interpreteze legi și hotărâri judecătorești după bunul plac și să trateze sindicatele drept entități nerelevante.

Avem nenumărate exemple pe alte spețe – pe care le vom înainta și Comisiei Europene, așa cum am promis – unde arătăm prejudicierea și încălcarea gravă a drepturilor salariaților din învățământul preuniversitar.

Acest fenomen demonstrează încălcarea gravă de către puterea executivă – Guvernul României prin Ministerul Educației Naționale și Ministerul Finanțelor Publice – a principiului separației puterilor în stat conform articolului I, alineat 4, din Constituția României: „Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale“.


Prof. Laviniu LĂCUSTĂ, președintele USLIP Iași