RECURS LA PEDAGOGIE – Fundamentele specific-pedagogice ale curriculumului (II)

Finalitățile educației asigură fundamentale specific-pedagogice ale tuturor proiectelor curriculare, angajate la nivel de sistem și de proces de învățământ. Finalitățile macrostructurale proiectează activitatea de educație la nivelul raporturilor sale cu sistemul social global. Sunt implicate în proiectarea reformei sistemului de învățământ, dar și în reconstrucția planului de învățământ și a programelor școlare. Finalitățile microstructurale orientează valoric și prospectiv activitatea de educație la nivelul raporturilor sale cu instruirea realizată în cadrul procesului de învățământ, la toate treptele și disciplinele de învățământ.

Finalitățile sistemului de învățământ orientează valoric și prospectiv activitatea de educație la nivelul macrostructurii sale determinată în zona raporturilor cu sistemul social global și cu principalele subsisteme ale acestuia. Idealul educației, ca finalitate de maximă generalitate, este construit prin analiza prospectivă a raporturilor dintre sistemul de învățământ și sistemul social global. În prezent definește tipul de personalitate necesar pe termen lung, în societatea informațională, bazată pe cunoașterepersonalitatea deschisă, autonomă și inovatoare, adaptabilă la condiții de schimbare rapidă, permanentă. Scopurile generale ale educației definesc direcțiile strategice de dezvoltare a sistemului și a procesului de învățământ, necesare în societatea informațională, bazată pe cunoaștere, pe termen lung și mediu. Sunt construite la nivelul raporturilor dintre sistemul de învățământ și principalele subsisteme ale sistemului social: economic, politic, cultural, comunitar, natural. Analiza prospectivă a acestor raporturi, abordate din perspectiva tendințelor lor de evoluție pe termen lung și mediu, permite fixarea unor scopuri generale care vizează: a) conducerea managerială a sistemului de învățământ (prin valorificarea optimă a resurselor pedagogice/informaționale, umane, didactico-materiale, financiare – existente); b) democratizarea sistemului de învățământ, prin egalizarea șanselor de reușită școlară și afirmarea unor criterii pedagogice de promovare a managerilor școlari; c) informatizarea sistemului de învățământ la nivel tehnologic și pedagogic (prin selectarea informațiilor esențiale și plasarea lor în rețea, în contextul planului de învățământ și al programelor școlare); d) descentralizarea sistemului de învățământ la nivel de decizii administrative raportate la criterii pedagogice unitare; e) flexibilizarea sistemului de învățământ, la nivelul modalităților de adaptare a resurselor spațiale și temporale la condițiile naturale existente (demografice, geografice, climaterice etc.). Aceste scopuri generale, strategice, determină criteriile valorice de elaborare a structurii sistemului de învățământ (vezi, de exemplu, tendința de prelungire a duratei învățământului general și obligatoriu ca cerință a democratizării sistemului de învățământ), a planului de învățământ și a programelor școlare (vezi, de exemplu, implicarea principiilor informatizării în construcția curriculară a planului de învățământ și a programelor școlare – principiul selectării și procesării informațiilor esențiale; principiul corelării informațiilor esențiale în rețea).

Finalitățile procesului de învățământ orientează valoric și prospectiv activitatea de educație la nivelul microstructurii sale, determinată în zona raporturilor cu instruirea realizată pe discipline de învățământ, distribuite pe trepte de învățământ, în context formal și nonformal, cu deschideri multiple spre informal. Sunt proiectate la nivel de obiective generale, specifice și concrete (operaționale). Obiectivele generale sunt construite prin acțiunea de direcționare a educației/instruirii pe trepte și ani de învățământ, pe baza criteriilor pedagogice integrate în structura de acțiune a scopurilor generale. Obiectivele specifice sunt construite prin acțiunea de specificare a obiectivelor generale pe ani de învățământ, pe semestre școlare, pe capitole și module de studiu, pe unități de învățare. Obiectivele concrete (operaționale) sunt construite prin acțiunea de operaționalizare a obiectivelor specifice la nivel de lecție etc.

Prof. univ. dr. emerit Sorin CRISTEA