Emoții la început de an școlar

Cum în întreaga țară în ziua de 9 septembrie s-a deschis un nou an de învățământ, acest lucru era normal să se întâmple și la Școala Postliceală Sanitară din cadrul Fundației Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt, din Suceava, Filiala Rădăuți. La această festivitate am avut onoarea să fiu invitat și eu de către doamna profesoară Paula-Tamara Ciobîcă, directoarea școlii. Bineînțeles c-am răspuns cu mare bucurie, mai ales că-mi era dor să mă întâlnesc cu elevi și cadre didactice.

Exact cum a fost și la manifestările din anii trecuți, și de data aceasta, școala a fost pregătită cu minuțiozitate, până și covorul roșu n-a fost uitat. În curtea școlii a fost pusă o masă lungă, pe care tronau buchete de flori, dosare cu planul de învățământ și, bineînțeles, stația de amplificare.  Elevii umpluseră curtea școlii cu mult înainte de începerea programului, discutând grupuri-grupuri, împărtășindu-și impresii din scurta lor vacanță de care au avut parte. Masa era încadrată de două drapele: al României și al Uniunii Europene. Se așteptau oaspeți dragi. După cum am aflat din surse, chiar de la București.

 Fără să spună nimeni nimic, în curte au intrat multe  cadre didactice, cele care vor preda elevilor în acest an școlar. Oare de ce aveau și ei emoții? În careul format se aflau și cursanții din primul an de studiu. Se cunoștea după privirea lor că sunt străini, dar, după câte știu, vor fi primiți cu brațele deschise atât de colegii mai mari, cât și de cadrele didactice, medicii și farmaciștii care-i vor instrui.

Imediat a apărut și doamna directoare, însoțită de prof. dr. Viorel Enea, directorul general al fundației; Nistor Tătar, primarul urbei, Bogdan-Adrian Nicolae, consilier local și prof. Marcel Colibaba, directorul Școlii Gh. Popadiuc, gazda manifestării, care s-au dus la masa prezidiului.

Imediat ce a răsunat din difuzoare Imnul de Stat al României, întreaga asistență l-a salutat cu respect. Prof. dr. Viorel Enea a salutat asistența, precum și oaspeții, vorbind apoi despre rolul Centrului Rădăuți, și nu numai, în pregătirea unor cadre  formate temeinic pentru practicarea specialităților respective. A arătat care sunt specialitățile pentru care vor fi pregătiți tinerii în acest centru. A trecut în revistă rezultatele obținute în anii care au trecut de la înființarea sa, condițiile în care au învățat, asigurarea acestor condiții de conducerea școlii, ca și de autoritățile  locale. A transmis mulțumirile sale și ale conducerii fundației către spitalul din localitatea, clinicile medicale și farmaciile, care au asigurat condiții excelente pentru pregătirea cursanților și i-au și pregătit temeinic pe aceștia. A promis că-n anii următori se va mări numărul calificărilor. Apreciază că acest centru a devenit unul de elită, ceea ce este o mare bucurie pentru conducerea fundației, ministerul de resort, autoritățile județene și cele locale. A transmis salutări în numele conducerii consorțiului (format din nouă unități), arătând că acesta are relații cu peste 120 de parteneri din lume. Recent au fost afiliați la Consiliul Școlilor independente de la Haga. Asigură toate autoritățile că aici, la Rădăuți, avem o unitate de perspectivă.

Domnul Nistor Tătar, primarul urbei Rădăuți, a arătat că-i bucuros că participă la o asemenea festivitate. Arată că această unitate școlară este de perspectivă, că spitalul municipal, clinicile și farmaciile au asigurat pregătirea temeinică cursanților, iar acest lucru va continua și în anii școlari următori. În ultimii doi-trei ani au dezvoltat baza materială a școlii și vor continua investițiile. Vor fi investiții mari și la spital.

Domnul Bogdan-Adrian Nicolau, reprezentantul consilierilor municipali. A arătat că nu mai rămâne nimic de discutat. Felicită conducerea școlii, cadrele didactice și elevii pentru rezultatele obținute, i-a îndemnat să-și respecte jurământul depus și-i felicită și pentru notele bune pe care le-au luat la examene. Le urează succes în noul an școlar.

Domnul profesor Marcel Colibaba, directorul Școlii Gh. Popadiuc, școală care asigură spațiul pentru școala postliceală pentru a-și desfășura procesul instructiv-educativ în condiții foarte bune, a arătat modul în care se desfășoară activitatea lor și că a făcut tot ce este posibil pentru ca învățământul sanitar să se desfășoare în condiții foarte bune. Are o colaborare foarte bună cu conducerea fundației și a școlii postliceale, colaborare care se va întări în viitor. Felicită conducerea școlii, colectivul didactic și cursanții pentru rezultatele obținute până la această dată.

Domnul prof. dr. a revenit pentru a arăta că la această școală este un colectiv didactic excelent pregătit, lucru ce se vede și în pregătirea cursanților. Pentru toate rezultatele foarte bune obținute felicită acest colectiv și pe profesoara Paula-Tamara Ciobîcă, directorul școlii, și pe prof. Mircea Ciobîcă, soțul ei, care-i este un ajutor de nădejde.

Doamna Paula Ciobîcă le-a chemat în fața careului pe tinerele Gabriela Crăciun și Ana Chelba, absolvente ale școlii din vara acestui an, deja încadrate în producție, pentru că la examenul de diplomă au obținut ambele nota ZECE. Le-a urat succes în profesie și le-a înmânat câte un buchet de flori. A arătat apoi că-n acest an vor avea un număr de 420 de cursanți, care vor fi instruiți de 30 de cadre. A prezentat apoi pe profesorii care vor fi diriginți la cele 15 clase, precum și profesorii care vor preda pe specialități. Însoțiți de diriginții claselor, toți cursanții s-au îndreptat spre sălile de clasă, cei din anul întâi să le cunoască, iar cei din anii doi și trei să și le reamintească.

Am rămas profund impresionat de citatele care erau afișate pe pereți, din care am reținut doar unul: „Sănătatea este darul cel mai frumos și mai bogat pe care natura știe să-l facă“. (Michel de Montaigne).

Prof. Gh. DOLINSKI, text și foto