Drumuri europene – noi experiențe didactice. Final de proiect Erasmus+ la Școala Gimnazială Diaconu Coresi Fieni, Dâmbovița


În corelare cu direcția europeană a activităților în plan educațional și pe fundalul schimbărilor din societatea actuală, școala joacă un rol crucial prin valorificarea potențialului uman în încercarea sa de a căuta și promova identitatea în diversitate. 

Din această perspectivă, avem nevoie să redimensionăm importanța factorilor implicați în educație, rolul și responsabilitatea fiecăruia și să susținem parteneriatele cu părinții pentru a fi conștientizați că prima școală a fost, este și va fi familia, partener real al școlii și coautor în actul educațional.

Cu toate acestea, rolul părinților în educația copiilor lor nu se încheie aici, ci, dimpotrivă, odată cu intrarea copiilor la școală părinții parcurg un nou stagiu, în care, alături de profesori, susțin și consolidează contribuția educatorilor, în vederea asigurării unei educații durabile.

În acest context, sfârșitul lui august a reprezentat pentru Școala Gimnazială Diaconu Coresi, din Fieni, Dâmbovița, punctul final în derularea proiectului intitulat „Școală și părinți – un parteneriat pentru o educație sustenabilă“, în cadrul Programului Erasmus+, parteneri fiiind CEIP Cervantes Vilareal – Spania (coordonator) și Antanas Vienuolis Progymnasium –Anyksciai – Lithuania.

Proiect a fost cofinanțat de Comisia Europeană, prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Scopul l-a constituit îmbunătățirea colaborării dintre părinți și personalul de predare, astfel încât elevii să devină mai motivați să învețe, nu doar în timpul activității școlare, ci și să se adapteze continuu la diversele provocări specifice vieții de viitor adult.

Deoarece obiectivele au vizat construirea unui parteneriat real, benefic între școală și părinți, a unei relații bazate pe comunicare și colaborare, activitățile proiectului au consolidat rolul părinților privind capacitatea de a educa; promovarea legăturii dintre generații, prin transmiterea experiențelor de învățare.

Astfel, în cadrul proiectului au fost implicați, mai ales, elevii a căror educație este plasată, aproape exclusiv, în spațiul școlii, elevi cu performanțe scăzute, demotivați, introvertiți, dependenți de jocurile pe calculator, depresivi, ușor de manipulat, dar și de agresat, copii și adolescenți care sunt în risc de părăsire timpurie a școlii din cauza absențelor nemotivate, cei care se confruntă cu violența în familie, cărora anturajul le poate crea dificultăți în activitatea școlară. Aceștia și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare, interacționând cu prilejul întâlnirilor de proiect. În mod special, activitățile proiectului au sporit competențele interculturale prin interacțiunea cu elevii din alte țări. De asemenea, profesorii au învățat din schimbul de bune practici, îmbunătățindu-și metodele de predare, precum și tehnicile de comunicare și relaționare cu părinții, în vederea cointeresării acestora în actul comun de educație a elevilor. Lunar, elevi, părinți, profesori au pregătit împreună diferite întâlniri, evenimente publice, competiții, ateliere și acțiuni voluntare.

Părinții au fost ajutați să susțină conștient și mai bine educația propriilor copii, iar prin activitățile derulate în parteneriat, aceștia au înțeles importanța parteneriatului autentic școală familie. În plus, părinții și ceilalți membri ai familiilor elevilor, precum și acei părinți sau familii-gazdă din școlile partenere au beneficiat de schimbul real de experiențe prin conectarea culturală și lingvistică. Chiar și pentru profesorii care nu au participat direct la proiect a existat oportunitatea de a învăța, beneficiind de schimbul de idei, practici de învățare, predare, cooperare și o relație mai bună cu părinții elevilor.

De asemenea, proiectul a stimulat cooperarea cu instituțiile formale și informale locale, cu Asociaţia de Părinţi, cu școlile din zonă pentru diseminarea efectelor și a rezultatelor proiectului.

Prin urmare, Proiectul Erasmus+ 2017 – 1 – ES01 – KA219 – 038488_3, School and parents – partnership for a sustainable education a oferit posibilitatea implicării fiecărui elev din școală în activități complexe, dovedind schimbare în atitudinea pe care o au față de școală, devenind mult mai interesați față de educație și de efectele ei.

Articolul reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informațiilor respective.

Prof. Aurora SOLOMON, coordonator proiect, Școala Gimnazială Diaconu Coresi Fieni, Dâmbovița