Sindicatul, la moment de bilanț și de proiecții pentru noul an


Iată că după multe probleme rezolvate, dar și altele nerezolvate încă, sindicaliștii din învățământ au mai încheiat un an școlar. Trebuie să precizez că problemele rămase încă nerezolvate se datorează numai și numai guvernanților care, nu știm din care motive, parcă bat pasul pe loc în rezolvarea problemelor învățământului.

Întrunirea liderilor de sindicat din cadrul Sindicatului Învățământ Liber și Independent „Bucovina“ din zona Rădăuților din luna iunie a venit să încheie și acest an școlar. Și, cum este normal, această întrunire a fost una de bilanț, dar și cu priviri aruncate înspre viitor.

De la bun început, domnul Ghorghe Șorodoc, liderul zonal al sindicatului nostru, ne-a prezentat proiectul ordinii de zi, un număr de șase puncte. Am adăugat doar punctul „Rezolvarea diferitelor probleme“, punct care ne doare mai mult.

Referitor la „Mișcarea personalului didactic“, ni s-a adus la cunoștință că următoarea mișcare de personal va fi ocuparea posturilor la nivel național. Listele sunt afișate, dosarele au fost depuse în termenul stabilit de calendar, așa că nu-i rămâne altceva decât să le ureze succes candidaților.

Din păcate, MEN se dezice din nou. Pe ultima sută de metri, a modificat planul de școlarizare pentru anul școlar 2019/2020. Va crește numărul claseor profesionale sau de învățământ dual, ceea ce va duce la  diminuarea catedrelor. La Suceava s-a făcut transformarea claselor în profesionale, clasă pe clasă. Astfel, este și ceva bun, pentru că unii directori au arătat că la liceu erau admiși și elevi foarte slabi pregătiți, care acum vor merge la clasele de profesională. Din păcate, această modificare a dus și la întârzierea broșurilor pentru admiterea în liceu. Așa că…

În baza OUG 96/2018, aprobată prin Legea 93/2019 se aduc modificări în sensul că, după împlinirea vârstei standard de pensionare și a stagiului minim de cotizare, cu aprobarea angajatorului, un cadru didactic poate fi menținut în activitate încă trei ani. Condiția este una singură: să depună cerere la conducerea unității școlare. O noutate este că pot fi menținute în activitatea toate cadrele didactice, indiferent de gradul didactic obținut.

În folosul nostru, al cadrelor didactice, s-a înregistrat un proiect de lege în cadrul Consiliului Economic și Social (CES) pentru modificarea Codului penal, în sensul că se consideră „ultraj“ agresiunea săvârșită asupra unui cadru didactic. Este o măsură care este așteptată de mult de personalul didactic, mai ales pentru că elevilor li s-au acordat enorm de multe drepturi, dar au cam puține… îndatoriri.

Evaluarea dosarelor pentru obținerea gradației de merit s-a făcut până la sfârșitul lunii iunie. Din analiza dosarelor a reieșit că tot personalul didactic a înțeles cum se întocmește un dosar corect. Dar numărul de dosare la unele discipline este mai mic decât cel alocat, așa că locurile vor fi redistribuite pentru alte obiecte. Se va proceda astfel pentru că n-ar fi bine să fie pierdute un număr de gradații de merit.

Ne-am bucurat pentru că MEN a distribuit către ISJ-uri sumele necesare pentru plata dobânzilor. S-a specificat că aceste sume au fost distribuite respectându-se calculele făcute de fiecare școală. Domnul Șorodoc și-a manifestat speranța că acestea au fost calculate corect. Deci plata dobânzilor depinde de calcularea corectă  de către școli. S-a trecut și la distribuirea voucerelor, așa că s-ar putea ca la data apariției acestui articol, toate voucerele să fie în posesia tuturor cadrelor didactice.

Așa cum se obișnuiește la întâlnirile noastre, și de data aceasta, câțiva lideri din școli au ridicat diferite probleme ivite în sânul grupelor sindicale pe care le conduc. Dar de data aceasta au fost numai câteva situații punctuale, cărora li s-au dat soluții pe loc, fiecare plecând mulțumit  de la această întrunire.

În finalul întrunirii, domnul Gheorghe Șorodoc, liderul nostru zonal, le-a amintit liderilor din școli că, în conformitate cu art. 29, alin. 5 al „Contractului colectiv de muncă“, este stabilit că „în unitățile școlare concediul legal de odihnă se stabilește în comisia paritară de la nivelul unității școlare“, așa că liderii trebuie să se conformeze acestei prevederi legale.  A urat apoi multă sănătate celor care ies la pensie cu data de 1 septembrie a.c., mulțumindu-le pentru activitatea prestată în școli timp de zeci de ani, iar celorlalți, care rămân la catedră, să se odihnească, „să-și încarce bateriile“, pentru a putea demara în forță în noul an școlar.

Gh. DOLINSKI, text și foto