„Fie ca sloganul Uniți suntem puternici să ne călăuzească mereu!“

Interviu cu prof. Maria Rezi, președintele Sindicatului din Învățământ Spiru Haret Mureș

Stimată doamnă președintă, ați preluat de puțin timp sindicatul mureșean al  învățământului din Federația Spiru Haret, după o lungă conducere  deținută de prof. Ioan Săcărea. Cu ce sentimente ați preluat frâiele sindicale? Experiența dvs. oricum este mare, deoarece ați fost prim-vicepreședinte.

În 8 iunie 2019, a avut loc Conferința Județeană de alegeri, conferință care are  loc o dată  la patru ani.

Dl Săcărea Ioan a condus Sindicatul din Învățământ Spiru Haret Mureș timp de 26 de ani, în calitate de președinte, din care 20 de ani am lucrat împreună, în calitate de prim-vicepreședinte, fiind mâna lui dreaptă, așa cum s-a exprimat de nenumărate ori.

Desigur că activitatea desfășurată împreună a creat un colectiv bine închegat, un sindicat puternic, cu peste 4.000 de membri de sindicat, cu imagine frumoasă în județ și pe plan național.

Din aceeași echipă au făcut parte și vicepreședintele zonei Reghin – Ioan Marinescu și vicepreședintele zonei Sighișoara –  Constantin Vasile, care au activat la rândul lor în lupta sindicală peste 20 de ani.

Cei doi s-au retras din activitatea sindicală, fiind aleși alți colegi pentru a duce mai departe munca.

Ca urmare, cei trei colegi au fost sărbătoriți de toți delegații la Conferință, apreciați și dorindu-le pensie lungă și mare, dacă se poate.

Cel care a ridicat ștacheta sindicatului a fost domnul Săcărea Ioan, la adresa căruia atât noi, cât și invitații au avut  numai cuvinte  laudative.

În cuvântul meu, de altfel, am spus că dacă pe fruntea oamenilor s-ar scrie un cuvânt care să-i caracterizeze, desigur pe a lui ar scrie SINDICAT.

Au luat cuvântul invitații, reprezentantul ISJ Mureș – inspector școlar județean Macarie Ioan, reprezentantul  UJSL Mureș Filiala CNSLR Frăția, președinte Cociș Călin Orlando, reprezentanți ai sindicatelor din diferite județe, Cluj, Sibiu, Brăila, Timiș, secretarul general al Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, Barbu Ionel, invitatul de onoare, Izvoranu Gheorghe, fost președinte al federației.

Ne-a onorat cu prezența președintele Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, Marius Nistor, care pe lângă cuvintele adresate domnului Săcărea Ioan, în calitate de președinte județean și de vicepreședinte al federației, i-a apreciat și pe Constantin Vasile și Marinescu Ioan, pentru întreaga activitate la nivel județean și național și, de altfel, a coordonat alegerile propriu-zise.

Au fost momente pline de emoții, calde, cu multe sentimente. După o parte atât de încărcată cu lacrimi și bucurii s-a trecut la rapoartele activităților, schimbări de statut, strategii.

Scopul în sine al Conferinței erau alegerile, iar după 26 de ani să se facă o schimbare majoră este greu pentru toți, și pentru cel care pleacă, dar și pentru cei care vin.

După experiența dobândită, după aprecierile făcute de domnul Săcărea Ioan, am demonstrat c-am învățat multe, că el mi-a fost mentor în toată perioada, că am străbătut drumurile țării, că am bătut la uși închise de multe ori pentru colegii noștri și am considerat că pot candida la funcția de președinte, avându-l contracandidat pe  colegul meu mai tânăr Roman Adrian Horațiu, președintele zonei Luduș.

Voturile colegilor delegați în favoarea mea mă onorează, mă motivează și, totodată, mă obligă să merg mai departe cu ei și pentru ei.

Desigur că ultima perioadă nu mi-a fost deloc ușoară, că am avut nevoie de forță morală, și psihică, și fizică, de argumente convingătoare, pentru  a  demonstra că prin tot ce am făcut și cu toate proiectele de viitor merit să fiu în fruntea sindicatului.

Am argumentat că activitatea sindicală nu se termină într-un loc, și faci altceva în continuare, că ea, activitatea sindicală, este supusă permanent momentului, că toate evenimentele din jur ne obligă să acționăm în favoarea membrilor de sindicat.

Așa cum am spus-o la aflarea rezultatului „Succesul nu e final, eșecul nu e fatal: ceea ce contează e curajul de a continua“, spunea Churchill.

De altfel s-au schimbat atât președinții celor două zone, cât și o parte a membrilor Biroului Executiv, așa că este o echipă aproape nouă.

Sper ca încrederea pe care eu o investesc în oameni să dea roadele dorite, să fie la baza activității tuturor în mandatul de
cinci ani.

Ce vă propuneți să faceți în calitate de lider sindical?  Care sunt direcțiile pe care va acționa sindicatul pe care îl conduceți?

Ca reprezentant al sindicatului județean, voi veghea ca  Strategia aprobată la Conferința județeană să fie respectată, la care voi încerca să pun aplicare  proiectele propuse în oferta de candidatură.

Sindicatul din Învăţământ Spiru Haret Mureş îşi propune îmbunătăţirea capacităţii organizaţiei de a apăra drepturile prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale ratificate de România sau la care România este parte, precum şi în contractele colective de muncă aplicabile şi promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi.

În condiţiile în care societatea românească se află într-o continuă şi profundă schimbare, Sindicatul din Învăţământ Spiru Haret Mureş îşi propune adaptarea acţiunilor sindicale la noile realităţi, astfel:

Participarea reprezentanţilor Sindicatului din Învăţământ Spiru Haret Mureş la toate formele de dialog.

Organizarea corespunzătoare a şedinţelor de sindicat la toate nivelurile în vederea asigurării transmiterii corecte a informaţiilor, în ambele sensuri, creşterea numărului de membri de sindicat.

Informarea permanentă a membrilor de sindicat prin materiale scrise şi prin intermediul internetului, pe teme profesionale, sindicale, legislative.

Organizarea unor sondaje de opinie, anchete sociologice, referendumuri şi altele asemenea, pentru o mai bună cunoaştere a punctelor de vedere ale membilor de sindicat.

Asigurarea stabilităţii forţei de muncă din învăţământ, prin repoziţionarea socială şi materială a acesteia în sistemul bugetar.

Declanşarea unor acţiuni sindicale în cazul în care transpunerea în practică a strategiei nu poate fi realizată pe calea negocierilor. Participarea la acţiunile organizate de alte structuri sindicale din ţară sau din străinătate.

Schimburi de experienţă cu structuri similare din ţară şi din străinătate, parteneriate interjudețene, precum şi între sindicatele afiliate și sindicatele din unitățile școlare.

Organizarea unor cursuri de educaţie şi formare sindicală prin care se va realiza instruirea şi ridicarea nivelului de pregătire teoretică şi practică a liderilor şi a personalului angajat.

Implementarea politicilor de egalitate de şanse şi de gen la toate nivelurile. Promovarea sindicatului, ca element esenţial al unei societăţi democratice. Organizarea de evenimente (mese rotunde, simpozioane, conferinţe, congrese etc.) pentru dezbaterea unor probleme de interes sindical şi profesional. Dezvoltarea bazei materiale a sindicatului pentru creşterea calităţii activităţii sindicale.

Cum veți aborda relația cu Ministerul Educației?

Am fost implicată permanent, la acțiunile sindicale, mitinguri, pichetări etc. în perioada mai multor miniștri ai educației. În calitate de membru al Biroului Executiv al Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, am reprezentat  federația și sindicatul județean la întâlnirile de la minister și guvern, pe teme privind învățământul primar, alternative și învățământul în limbile minorităților.

Sunt în continuare membru al Biroului Executiv al Federației și mă voi implica în continuare pe temele menționate, voi transmite doleanțele colegilor noștri la nivel național, iar ca reprezentant al sindicatului județean voi centraliza toate problemele și le voi expune în cadrul Colegiul Liderilor spre soluționare.

Am spus-o și în conferință că ne vom implica pentru o nouă Lege a Educației, care să fie aprobată după o consultare prealabilă cu partenerii, implicit cu cadrele didactice, pentru o lege clară, transparentă, aplicabilă și o reformă reală în învățământ, astfel încât atât de uzitatul slogan ,,prioritate naționa“ să-l și simțim.

Vom ,,taxa“ reprezentanții ministerului ori de câte ori va fi nevoie, iar acum cu atâtea schimbări, chiar e mare nevoie.

Stimată doamnă președintă, cum a fost anul școlar care tocmai s-a încheiat pentru învățământul mureșean pentru sindicatul pe care îl conduceți?

A fost un an greu, ca mulți alți ani, cu întâlniri la minister, la guvern, cu lipsă de dialog social, cu prea puțină transparență.

Au fost date ordonanțe, ordine azi, schimbate peste noapte și numai intervenția rapidă a federației, prin președintele Marius Nistor, la sesizările noastre, au fost schimbate sau modificate, cu viziuni ale doamnei ministru, cu fracțiuni ale unei noi Legi a Educației, proiect pe care nu îl știm în întregime nici până acum.

Tare ne mai supără afirmațiile negative la adresa dascălilor, criticile aduse aproape zilnic din toate direcțiile.

A fost greu și cu respectarea Legii Salarizării Unice, cu punerea ei în aplicare, cu articole incomplete, care au discriminat categorii de salariați. Intervenția noastră, a sindicatelor, a reușit să reducă din probleme. Pentru respectarea Legii Salarizării Unice, coraborată cu Legea Educației, am fost nevoiți să îndreptăm erorile prin acțiuni în instanță: directorii – predare simultană, personalul nedidactic din ISJ-uri pentru sporul de complexitate, iar după cum ne prognozează unii, șirul proceselor va continua. Desigur că am avut o colaborare foarte bună cu federația, căreia i-am transmis și am primit de fiecare dată răspunsuri, atât de interes general, cât și specifice județului. Problemele punctuale sunt mult mai multe: profesionale, de disciplină, personale  etc. Datoria noastră a fost și va fi de a găsi soluții pentru fiecare și în continuare.

Cum vor fi afectați elevii și profesorii mureșeni de planul de școlarizare 2019-2020 propus de ministrul educației? Nemulțumirile și temerile că profesorii vor rămâne fără catedre sunt mari.

Dacă nu am fi intervenit noi, conducerea sindicatului mureșean, la sesizările colegilor noștri, la sesizările reprezentanților ISJ, ar fi fost cu adevărat o mare problemă.

Reprezentanții federației au intervenit prompt și, ordinal, au fost făcute modificări de minister privind planul de școlarizare, și nu s-a aplicat în întregime. Ne surprinde în mod neplăcut și repetat nerespectarea nevoilor județului, propunerile Consiliilor Locale, prin ISJ Mureș. În cadrul Consiliului de Administrație al ISJ Mureș, s-au găsit soluțiile optime pentru colegii noștri, mai ales la liceele tehnologice.

Vom veghea ca pe viitor astfel de situații să nu se repete, iar modificările să fie anunțate în timpul legal.

Cum va fi vara pentru președintele de sindicat Maria Rezi? Va fi grea, va fi ușoară?

Va fi o vară obișnuită, cu activitate multă sindicală, cu proiectele propuse duse la bun sfârșit, cu participarea și la etapele următoare ale mișcării de personal și la examenele care urmează, în calitate de observator.

Îmi propun să finalizez, în echipă, proiectul aprobat în primul Birou Executiv, pentru ziua de 5 octombrie – Ziua Educației.

Îmi găsesc timp pentru o tabără cu nepoțelele cu activități comune, apoi întâlnirea cu copiii și cu celălalt nepoțel, adică a familiei, dar și un sejur extern, cu soțul, care mă sprijină și la bine, și la greu.

Cred că va fi o vară cum sunt vremea și vremurile. Doresc ca vremea să se schimbe și vremurile la fel, doresc, totodată, ca toți lucrătorii din învățământ, membri de sindicat sau nu să se recreeze, să-și folosească tichetele de vacanță, pentru ca la toamnă, cu forțe proaspete, să fim o echipă mare și puternică.

Fie ca sloganul: ,,Uniți suntem puternici“ să ne călăuzească mereu.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU