Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, 150 de ani de existență

Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă a sărbătorit în iunie 150 de ani de existență. Evenimentul s-a constituit într-un prilej de afirmare și validare a ethosului colectiv și a profilului identitar al unei școli prestigioase a cărei existență se revendică dintr-o tradiție solidă și dintr-o istorie dominată de multiple metamorfoze instituționale, generate de imixtiunea politicului – în perioada comunistă sau de instabilitatea viziunilor educaționale, dar care nu și-a pierdut reperele axiologice.

Această istorie a început cu eforturile întemeietorului, pedagogului și modelului formator dr. Ioan Meșotă, care a exercitat o influență catalizatoare asupra a generații întregi de meșotiști. Momentul inaugural a fost reprezentat de anul 1869. Școala înființată atunci s-a numit rând pe rând Școala Reală Română, Liceul de Stat Dr. Ioan Meșotă, Școala Medie nr. 3, din nou, Liceul Dr. Ioan Meșotă (din 1971), Liceul industrial nr. 8. În anul 1989, s-a revenit la denumirea de Liceu Dr. Ioan Meșotă, acesta transformându-se în colegiu în 1999. Astăzi, colegiul este membru al Alianței Colegiilor Centenare și, dincolo de toate seismele care tulbură câmpul educației, dar și în contrast cu pragmatismul, cu relativismele morale, ori cu declinul intelectual din perimetrul unei realități mai largi, continuă să promoveze prin profesorii și elevii săi rigoarea, cultura temeinică, erudiția, necesitatea unor coordonate etice, onestitatea profesională și civică. Mefiența față de nonvaloare jalonează viața acestei școli de elită a învățământului brașovean și românesc în interiorul căreia s-a conturat destinul atâtor generații de intelectuali.

Celebrarea celor 150 de ani s-a realizat prin numeroase și felurite activități, desfășurate pe parcursul a trei zile. Prima dintre ele a fost destinată competițiilor sportive care au inclus Cupa Meșotă la tenis, meciuri de fotbal și baschet între elevii și profesorii Colegiului Meșotă și ai Colegiului Șaguna – cealaltă școală performantă și competitivă a Brașovului.

În programul celei de-a doua zile s-au înscris: dezvelirea bustului lui Ioan Meșotă, creație semnată de profesorul Popa Radu Alexandru, și sesiunea de referate circumscrisă temei: ,,Întemeietori de școală și figuri de seamă ale învățământului românesc“. Profesorii Ion Dumitrașcu, Ovidiu Pop, Mariana Gavrilă, Roxana Motoașcă, Oniciuc Grigoruță au evocat cu scrupulozitate științifică și acribie personaje culturale și personalități academice ale căror acțiuni au înrâurit viața școlii din care s-au desprins sau ai căror fondatori au fost, raportându-se la aceasta atât patrimonial, cât și afectiv. Comunicarea și dialogurile au fost coordonate și mediate de profesorul Octavian Florin Polexa, membru în Consiliul Director al Alianței Colegiilor Centenare, permițând coagularea unor concluzii consistente, configurarea unor sinteze istorice, ancorarea într-un univers culturologic generos, dar și joncțiunea între instituții cu aspirații similare a căror solidaritate este indispensabilă pentru stabilirea unui cadru adecvat de dezvoltare a sistemului de educație. Colegiul Național Unirea din Foșcani, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi din Iași, Colegiul Național I.L. Caragiale din Ploiești, Colegiul Național Mihai Eminescu din Satu Mare, Colegiul Unirea Brașov, Colegiul Național Andrei Șaguna Brașov, Colegiul Petru Rareș din Piatra Neamț etc. au fost printre invitați, demonstrând nu doar credința în necesitatea activării memoriei școlii prin actualizarea informațiilor despre figurile sale emblematice, ci și importanța unor idealuri comune.

Ziua a treia a integrat întâlnirea meșotiștilor de la Aula Universității Transilvania și Balul absolvenților, profesorilor și prietenilor colegiului. La festivități au participat și ministrul educației, Ecaterina Andronescu, oficialități locale, președintele Alianței Colegiilor Centenare, profesorul George Cazacu, directorul Colegiului Mircea cel Bătrân Constanța, prof. Vasile Nicoară, membru al Consiliului Director al ACC, directorul Colegiului Unirea Focșani, prof. Cornel Noană, membru al Consiliului Director al ACC, precum și absolvenți marcanți ai colegiului din țară și din străinătate, profesori pensionari etc.

În contextul acestui eveniment a avut loc premierea a 30 de elevi cu rezultate la olimpiadele naționale și s-a lansat volumul aniversar ,,Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, 150 de ani de existență“, coordonat de prof. dr. Evelina Cîrciu și prof. Ovidiu Tripșa, directorul colegiului, și apărută cu sprijinul și în colaborare cu ACC. Lucrarea încorporează confesiunile și amintirile meșotiștilor din promoții diferite și face posibilă sinteza gândurilor și aspirațiilor mai multor generații de profesori și elevi. Articolele se individualizează printr-o pregnanță evocatoare și tonalități nostalgice, putând fi socotite documente profesionale, biografice sau afective. Cartea are, desigur, o anumită încărcătură referențială, fiind alcătuită din interviurile cu directorii și absolvenții instituției, din tabloul retrospectiv ce ia naștere prin amintirile profesorilor pensionari, din portretele și autoportretele absolvenților, din urările celor aflați la catedră și ale foștilor elevi, din discretele omagii postume aduse unor dascăli care au marcat devenirea școlii. Se conturează astfel numeroase puncte de interferență între oamenii aceleiași școli, școală care, asemenea unui centru ordonator, îngăduie gesturi centripete sau centrifuge, dar niciodată uitarea. În rama volumului se adună emoții, fotografii, statistici, informații, convingeri fiind astfel contras întreg universul meșotist și profilându-se imaginea realistă a unei școli bune care, într-o societate derutantă și eclectică, supusă în multe privințe improvizației și concesiilor, se luptă pentru ideile în care crede.

Având o dimensiune documentară, lucrarea îndeplinește și funcția unei oglinzi care oferă ocazia unei duble reflectări: a celor înfățișate și a prezentului care se întoarce cercetător asupra trecutului, restaurându-l și căutând întâmplări semnificative, oameni și voci, valori trainice.

Așadar, sărbătoarea celor 150 de ani de la înființarea Școlii Reale, care a devenit în anul 1919 Liceul Real Dr. Ioan Meșotă, a evidențiat existența unei comunități meșotiste semnificative, a făcut posibilă sinteza trecut-prezent, a revelat acel timbru identitar comun pe care oameni din generații diferite îl au și, mai ales, a sugerat longevitatea unei atitudini care se traduce prin respectul față de educație și față de școală.

Prof. dr. Evelina CÎRCIU,
prof. Octavian Florin POLEXA, membru al Consiliului Director al ACC, CN Dr. Ioan Meșotă