„La împlinirea a 150 de ani de existență, avem datoria de a duce mai departe tradiţia de a fi cei mai buni“

Interviu cu prof. Corina Anton, directorul Colegiului Național I. Maiorescu, Giurgiu

Stimată doamnă director, Colegiul Naţional Ion Maiorescu este privit ca un incontestabil reper al calității pentru învățământul giurgiuvean. Ce stă la baza acestui renume, acestei unanime aprecieri?

Este adevărat că școala noastră se bucură de un renume binemeritat în învăţământul giurgiuvean. Datorăm acest fapt tradiţiei pe care generaţii de maiorescieni au construit‑o în timp: ne străduim să fim cei mai buni. Și rezultatele elevilor noștri stau mărturie. Astfel, în ultimii ani, procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat este de peste 95%, mai mare decât media naţională, raportată la filiera teoretică. An de an, zeci de elevi reprezintă cu cinste  colegiul la olimpiade și concursuri naţionale și internaţionale, unde obţin, prin premii și menţiuni, recunoașterea muncii lor și a dascălilor  care i‑au pregătit. Avem și o bogată activitate extrașcolară, prin care elevii noștri sunt implicaţi în multe proiecte pentru care am stabilit parteneriate atât la nivel local, cât și naţional. Merită a fi evidenţiate câteva activităţi de succes: tradiţionala sărbătoare a Zilei limbilor străine „Sprechen you français?“, Balul bobocilor, Campionatul anual de șah, „Job Shadow Day“  și noul proiect „Dacă (d)ai o carte, ai parte!“. Echipele noastre de baschet, handbal și fotbal câștigă multe competiţii judeţene și zonale, dar și la sporturile individuale avem reprezentanţi premiaţi. Corul Colegiului „Vlăsceanca“ a performat pe scene importante din ţară și de peste hotare, iar din 2007  este înscris în Programul național „Cantus Mundi“, un program inițiat de Corul Madrigal și Ministerul Culturii. Suntem iniţiatorii și organizatorii unor concursuri cuprinse în CAEN și CAERI. Proiectul educațional „Lumea din cuvinte şi culoare“, ajuns la a VI‑a ediție, îşi propune, prin încurajarea elevilor de a citi şi de a‑şi exprima opinia prin diverse mijloace (eseuri, caligrame, pictură, fotografie, desen, scurtmetraj), dezvoltarea sensibilităţii şi a empatiei, a creativităţii şi a imaginaţiei, a capacităţii de a se exprima, de a argumenta. Concursul interjudețean de matematică‑fizică „Laurenţiu Panaitopol“, organizat în memoria profesorului și fostului elev al liceului, a avut anul acesta a IX‑a ediţie. Mai organizăm, în colaborare cu alte instituţii culturale locale, Simpozionul de comunicări științifice „Vlaşca – file de istorie“. Vedeţi, așadar, că avem multe motive pentru care să fim consideraţi nava‑amiral a învăţământului giurgiuvean.

La Colegiul Național I. Maiorescu, actul educațional se face la cele mai înalte cote. De aceea, aflându‑ne la rubrica Școala Performanței, vreau să vă întreb ce loc ocupă concepte ca performanța, calitatea în viziunea dvs. managerială?

Toate rezultatele, pe care am avut o deosebita mândrie să le enumăr mai înainte, nu ar fi putut fi obţinute dacă nu am fi pus pe primul plan calitatea demersului didactic şi dacă nu am fi ţintit performanţa în tot ceea ce facem. Suntem un colectiv de cadre didactice pe care îl uneşte pasiunea pentru profesia aleasă, dragostea pentru copii, dorinţa de a‑i ajuta să‑şi găsescă drumul în viaţă.  Cadrele didactice care îşi desfășoară activitatea în cadrul Colegiului Naţional Ion Maiorescu sunt, în permanenţă, preocupate de dezvoltarea personală, şţiintifică şi pedagogică, de cele mai noi descoperiri în domeniile de activitate, de mijloacele şi metodele moderne ce pot fi utilizate în procesul instructiv‑educativ. Mulţi dintre noi am fost elevi ai colegiului şi am învăţat de la dascălii noştri profesionalismul, corectitudinea, dăruirea, caliţăti ale personaliţătii profesorului.

Vorbind de performanţă, mă gândesc la elevii noștri de excepţie care sunt premiaţi la olimpiade şi concursuri naţionale şi internaţionale. Sunt  mulţi, dar  anul acesta doi dintre ei s‑au remarcat în mod deosebit.  Elevul Buzea Alexandru, care de trei ani obţine premii importante la concursuri naţionale şi internaţionale de fizică, s‑a clasat pe locul 4 la etapa naţională a olimpiadei,  performanţă ce nu a mai fost atinsă în ultimii ani la noi în judeţ. Sperăm să reușescă anul viitor să intre în lotul naţional şi să‑şi îndeplinescă astfel un vis pentru care munceşte cu multă pasiune. Din cealaltă parte, cea umanistă, a venit anul acesta o altfel de confirmare: eleva Barbu Anca a obţinut bursa „Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship“, acordată de către US State Government, care constă într‑un program academic intens de tip exchange, găzduit de Universitatea Purdue din West Lafayette, Indiana. Pentru a înţelege importanţa acestei realizări, trebuie ştiut faptul că această bursă se acordă anual, unui singur elev din ţară.

În ce domenii excelează tinerii maiorescieni? Cât de flexibilă este oferta școlară care le este pusă la dispoziție?

Îmi este greu să enumăr toate domeniile în care excelează elevii noştri, pentru că aş fi nedreaptă cu celelalte. Toate disciplinele şcolare sunt abordate cu seriozitate, în mod interdisciplinar și transdisciplinar, atât cele din trunchiul comun, cât şi cele din oferta Curriculum la Decizia Școlii. Aveţi dreptate, totul se schimbă în jurul nostru şi noi trebuie să le oferim elevilor instrumentele necesare pentru a se adapta într‑o lume în permanentă schimbare. Am considerat că informatica şi limbile străine sunt chei ce le vor deschide drumul spre realizări profesionale şi de aceea am dezvoltat proiecte ce i‑ar putea ajuta în aceste direcţii.

În perioada 2016‑2018, unitatea noastră şcolară a derulat proiectul cu finanţare europeană Erasmus+, intitulat ,,Dezvoltarea abilităţilor practice în domeniul informaticii prin mobilităţi şi creşterea şanselor de angajare pentru elevi“. 40 de elevi au participat la două stagii de formare  în domeniul informaticii, în Portugalia. Prin participarea la acest proiect, elevii şi‑au dezvoltat abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, competenţe de antreprenoriat care, pe lângă cunoştintele şi competenţele lingvistice şi informatice, le va facilita un parcurs profesional de succes, capacitatea de integrare profesională şi de adaptare la nevoile pieţii muncii din ţară şi din Europa.

Din anul 2011, Colegiul Național Ion Maiorescu a obținut acreditarea în vederea susținerii examenelor ECDL pentru elevi și profesori și se numără printre cele 200 de școli acreditate din România. Le oferim, în felul acesta, elevilor noştri obţinerea unei certificări recunoscute internaţional, deschiderea unor noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun sau o bursă în străinătate şi îmbunătăţirea perspectivelor de promovare în carieră.

În anul 2013 a fost semnat Protocolul de colaborare între Colegiul Naţional Ion Maiorescu și  European  Examinations  Centre – centru  de  examinare  Cambridge,  autorizat  de  către Cambridge Assements English (Marea Britanie), protocol ce a oferit elevilor colegiului ocazia de a susține examenele Cambridge într‑un mediu familiar, în școala în care studiază. Obţinerea acestor certificate creează oportunităţi de îmbunătăţire a şanselor de angajare, de continuare a studiilor sau chiar a carierei într‑o altă ţară.

De asemenea, ca urmare a desfăşurării proiectului Erasmus+ „Schools future labs“, în parteneriat cu Institutul Goethe, am cuprins în oferta de cursuri opţionale pentru gimnaziu opţionalul integrat „Fizica şi limba germană“. Elevii au posibilitatea ca, folosind dotarea laboratorului, să construiască diferite dispozitive şi, în acelasi timp, să înveţe, într‑un mod inedit, primele noţiuni legate de fenomenele fizice împreună cu noţiuni de bază ale vocabularului limbii germane. 

Către ce se îndreaptă absolvenții Colegiului Național I. Maiorescu? Unde îi regăsim după absolvirea acestei prestigioase instituții de învățământ?

De‑a lungul timpului, personalităţi marcante ale culturii şi ştiinţei româneşti au fost elevi ai acestei vechi  şcoli. Nume ca: Dan Barbilian (Ion Barbu), Marin Voiculescu, Nicolae  Droc Barcian, Nicolae Savin Popescu, Petre Ghelmez, Tudor Vianu ne îndeamnă să păstrăm un standard ridicat de performanţă. Luând parte la mai multe reuniuni ale foştilor absolvenţi, remarc bucuria cu care se reîntorc în şcoala în care s‑au format, emoţia reîntâlnirii peste ani şi recunoştinţa pentru profesorii care le‑au fost modele morale şi profesionale. Mulţi dintre absolvenţii ultimilor ani sunt avocaţi, doctori, ingineri, profesori, ofiţeri sau studenţi ai universităţilor din ţară, dar şi din străinatate. Oriunde sunt, absolvenţii noştri ne fac cinste şi sunt mândri că sunt maiorescieni. Iar unii dintre ei, aşa cum am mai spus, sunt astăzi în cancelaria colegiului, continuând drumul deschis de profesorii noştri.

Doamnă director, unde vedeți colegiul pe care îl conduceți în viitor?

Unde altundeva decât tot pe primul loc în clasamentele judeţene şi pe un loc de frunte în cele naţionale. Sper că, în viitor, şcoala noastră va fi o şcoală cu elevi veseli, deştepţi şi frumoşi, care vor învăţa în săli de clasă şi laboratoare dotate cu echipamente într‑o continuă modernizare.

Este un an aniversar: CN I. Maiorescu împlinește 150 de ani de existență. Ce înseamnă acest moment pentru dumneavoastră?

Împlinirea a 150 de ani de existenţă a Colegiului Naţional Ion Maiorescu este un moment deosebit de important în viaţa şcolii şi îmi trezeşte sentimente copleşitoare: recunoştinţă pentru înaintaşi – cei care au făcut posibilă existenţa noastră de acum, mândrie pentru că suntem ce ceea ce suntem şi datoria de a duce mai departe tradiţia de a fi cei mai buni.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU