Lectura te face să te simţi mai liber

Roberta Mitache, clasa a VI-a, Colegiul National Gheorghe Lazar, Premiul I

Festivalul Naţional  al Cărţii pentru Copii „Bucuria Lecturii“, organizat de Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative – Secţiunea România (FICE România), şi-a derulat a XV-a ediţie, practic, pe durata întregului al doilea semestru din acest an şcolar. După cum a subliniat preşedintele FICE România, profesorul Toma Mareş, la festivitatea care a încununat festivalul, la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, la actuala ediţie au participat peste două mii de elevi şi de preşcolari din o sută de şcoli şi licee, grădiniţe, instituţii de ocrotire a copiilor, cluburi ale copiilor. Ei sunt beneficiarii direcți ai proiectului. Li se adaugă un număr greu de socotit de beneficiari indirecți – cadre didactice, părinți, bunici, fraţi şi surori, bibliotecari din unităţi de învăţământ, comunități locale. Pentru toţi, cel puţin pe durata festivalului, cartea, lectura au reprezentat motiv şi sursă de cunoaştere a câte ceva din lumea reală, ca şi din cea ficţională. Tipărită sau derulată pe ecran, cartea a dovedit încă o dată că rămâne de bază în primul rând prin textul ei, atrage, interesează, inspiră, aduce informaţie.

Ideile vin citind

Scopul proiectului „Bucuria Lecturii“ este acela „de a promova lectura de carte la elevi în vederea dezvoltării unor capacităţi dintre cele mai diverse: înţelegerea sensurilor din context, înţelegerea conceptelor şi a imaginilor abstracte, a capacității de a memora şi imagina, precum şi atingerea unui nivel ridicat de maturizare emoţională şi intelectuală“.

Folosind cartea deopotrivă ca obiect de lucru în sine şi ca mijloc generator de interes, festivalul a constituit înainte de toate un prilej de a citi, iar pe baza celor citite, un pretext nobil de a formula idei, de încerca exprimări proprii în scris, precum şi conexiuni cu alte forme de limbaj artistic. Structura festivalului este comprehensivă, în două secţiuni: Lectură şi creaţie şi Evenimente dedicate cărţii, lecturii şi creativităţii. Prin deschiderea lor, cele două secţiuni se constituie an de an (aşa a fost şi la ediţia tocmai încheiată) spaţiul generos pentru inspiraţia, interesul şi veleităţile fiecăruia. Secţiunea dedicată lecturii şi creaţiei este o invitaţie dincolo de carte, prin care copiii, îndrumaţi de adulţi, pornesc la realizarea propriului univers, în continuitate sau în contrast cu cel descoperit prin lectură. Scurt spus, ei creează după puteri eseuri inspirate din universul lecturilor, scrisori către personaje sau autori favoriţi, poveşti originale, versuri, desene, picturi inspirate de lumea lecturilor, reviste şcolare, cărţi scrise de copii, de tineri. Secţiunea evenimentor dedicate cărţii, lecturii şi creativităţii deschide posibilitatea desfăşurării de concursuri pe diverse teme, inspirate de universul lecturii, carnavaluri cu personaje din lumea cărţilor, întâlniri cu scriitori, autori, critici şi istorici literari, editori, bibliotecari, precum şi lecturi publice, dezbateri pe tema lecturii şi a cărţii, punerea în scenă a unor piese de teatru, desfăşurarea unor recitaluri de poezie, conexiuni între poezie şi muzică. Toate s-au bucurat de participare cu aplomb şi cu farmecul vârstei. Dovadă este avalanşa de înscrieri şi de producţii trimise organizatorilor –
„cartierul general“, Şcoala Gim­nazială Nr. 96 din sectorul 4 al Capitalei, partener în foarte bună administrare a festivalului – trimise spre evaluare, pentru că festivalul implică un concurs obiectiv şi serios. Profesionişti în literatură, mass-media, arte plastice au citit, au privit, au comparat, au cumpănit şi au decis.

Lumea cărţii, un beneficiu solid

O mare parte din laureaţii ediţiei din acest an a Festivalului Naţional al Cărţii pentru Copii „Bucuria Lecturii“ s-au reunit pe scena şi în sala Palatului Naţional al Copiilor. I-au aplaudat colegi, rude, profesori, simpli curioşi. I-a felicitat directorul festivalului, prof. univ. dr. Sorin Ivan, directorul Tribunei învăţământului, cu aprecierea câtuşi de puţin formală că toţi particpanţii sunt câştigători, timpul, interesul şi atenţia dedicate cărţii aducând un beneficiu solid. Pe deasupra, un mic cititor care tocmai interpretase un rol într-o dramatizare de text clasic (abia apucase să iasă niţel din costumul personajului) a simţit nevoia să revină pe scenă şi să se angreneze într-un dialog cu directorul festivalului, care întrebase de ce lectura presupune bucurie. „Lectura e o bucurie pentru că-ţi dezvoltă imaginaţia şi te face să te simţi mai liber“, a fost răspunsul. Micul actor-cititor-şcolar este în clasa a II-a G la Şcoala Gimnazială Nr. 97 din sectorul 4 şi, împreună cu colegi ai săi, sub îndrumarea prof. pentru învăţământul primar Florentina Zarafu, a oferit publicului o viziune proprie asupra Muzicanţilor din Bremen ai fraţilor Grimm, cu care au devenit premianţi ai Bucuriei lecturii.

Pe lângă înţelegere şi inter­pretare, textul literar deschide uneori calea creaţiei originale a cititorului, a arătat profesorul Sorin Ivan. O dovadă de succes în acest sens este Roberta Mitache, în clasa a VI-a la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr din Bucureşti, laureată a Marelui Premiu şi la actuala ediţie a festivalului. Autoare de literatură strânsă deja în câteva volume, ea a citit acum un fragment din cea mai nouă creaţie a sa, „În căutarea fericirii“. Este de subliniat că Roberta s-a afirmat recent şi la Olimpiada naţională de limba şi literatura română (premiul III) şi la Festivalul William Shakespeare (premiul II).

O caracteristică pozitivă deo­sebită a ediţiei din acest an a „Bucuriei Lecturii“ s-a regăsit în performanţele de ansamblu ale unor unităţi de învăţământ pe linia promovării consecvente a lecturii, a unei veritabile mobilizări inclusiv a părinţilor, a comunităţii pentru apropierea copiilor de carte: Şcoala Gimnazială Nr. 97, Şcoala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, Şcoala Gimnazială Nr. 96, Şcoala Gimnazială Nr. 79, Grădiniţa Nr. 268, Centrul de Zi Casa Speranţei.

Universul complex pe care cartea îl creează în jurul ei a fost- întregit la ediţia 2019 a festivalului „Bucuria Lecturii“ de consonanţa mai multor exprimări ale uneia şi aceleiaşi pasiuni pentru citit. Arta literară şi artele plastice s-au întâlnit în expoziţia cu lucrări inspirate autorilor elevi de personaje, întâmplări şi sensuri venite spre ei în urma lecturilor. Participant la festivitatea finală, autorul şi editorul de literatură pentru copii Petre Crăciun a oferit cărţi cu autograf.

În acelaşi context, a fost evocat profesorul Tudor Opriş (1926-2015), scriitor, traducător, promotor al ştiinţei popularizate. Dăruirea sa ca îndrumător al tinerilor pasionaţi de literatură – prin cenaclul Săgetătorul şi prin taberele Tinere condeie – poate sugera un exemplu de ceea ce înseamnă educaţia în respect pentru cuvântul scris.

Și în acest an, Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București a răspuns, ca și la edițiile anterioare, provocării la creativitate și originalitate lansate de Festivalul Național „Bucuria Lecturii“. Colegiul a abordat ediția a XV-a a manifestării cu aceeași seriozitate și exigență care fac din el o școală de marcă a României, cu un prestigiu construit pe o impresionantă tradiție și pe performanțele obținute constant de elevi. Pentru participarea la festival, lucările elevilor au fost evaluate în prealabil de profesorii îndrumători, astfel că în etapa finală a jurizării au intrat cele mai valoroase creații. La Secțiunea I, „Lectură și Creație“, Colegiul Gheorghe Lazăr a obținut două rezultate superlative, prin două eleve de excepție: Roberta Mitache, clasa a VI-a, Premiul I, pentru Eseul: „În căutarea fericirii“ (eleva a obținut recent și premiul III la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, desfășurată la Iași, și premiul II la Festivalul de poezie și teatru „William Shakespeare“) și Maria Alexandra Neagoe, clasa a XII-a, pentru eseul: „Odă către o străină“ (premiul I la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Engleză). Premiată a fost, de asemenea, tot cu premiul I şi revista Colegiului, „LZR“.

F. IONESCU