Violența generează violență

Consider că este timpul să abordăm cu cea mai mare atenție și multă îngrijorare fenomenul violenței, manifestat pe toate palierele realității în care trăim, cu o amplitudine derutantă asupra ființei umane, care totuși este net diferită față de animal prin capacitatea de a gândi. De unde vine atunci furia, orbirea de a distruge manifestarea irațională? S-au scris, de-a lungul istoriei, studii despre această pierdere a controlului de sine; s-a încercat, din punct de vedere psihic, să se elucideze, sondând cauzele, furia nefirească, în diferite circumstanțe, a omului. Furia este comună atât omului, cât și animalului. Ar fi fost necesar ca în evoluția sa omul să se îndepărteze de ceea ce caracterizează animalicul. Viața cotidiană, din nefericire, ne prezintă, de multe ori, în oglindă, omul și animalul. Cunoaștem linia de demarcație dintre cei doi, dar, cu toată diferența, încă mai sunt puncte comune, prin care se aseamănă, deoarece omul nu vrea încă să arunce de pe el ,,pielea“ de animal. După Freud, violența este urmarea unei frustrări, iar aceasta atrage un comportament violent. Putem identifica aici o cauză. Poate fi una dintre multiplele exteriorizări ale impulsului de a distruge. Vom încerca să ,,radiografiem“ în continuare acest comportament, sugerând, fără ambiții de tratare exhaustivă, unele modalități de remediere a violenței.

Titlul materialului – puțin nuanțat – mi-a fost sugerat de două cvasidefiniții. Una, formulată de Eschil ,,Violența generează, de obicei, violența“ și cealaltă ,,Violența naște violență“, întâlnită în romanul ,,Portocala mecanică“, de Anthony Burgess. Este interesant că în cele două citate întâlnim conceptul de ,,violență“, aflat într-un context în care este declanșator, la modul ideatic, de fapte grobiene. Consecința violenței este violența! S-ar putea eradica manifestarea distructivă, specifică animalului și omului, așa cum am elimina, prin vaccin, o boală contagioasă? Am putea descoperi o soluție-minune? E greu de răspuns. Să privim, oare, în paralel violența și boala. Factual, putem aprecia că manifestările violente alunecă spre patologic? Cu siguranță că răspunsul este afirmativ. În sprijinul celor formulate aduc în atenție un citat din ,,Țara mea inventată“, de

Isabel Allende: ,,Violența în societate începe în cămin, nu poți elimina crima de pe stradă dacă nu elimini relele tratamente domestice: copiii bătuți devin adesea adulți violenți“. Voi detalia unele semnificații, care sunt cuprinse în acest citat.

În general, violența are un ,,areal“ vast de desfășurare: de la războaie, revolte (confruntări între state sau între clase sociale) până la exteriorizarea furiei, indiferent de cauză, între aduți, între copii etc. Atacul grosolan asupra semenilor de către alții asemănători lor cunoaște o varietate de forme: emoționale, fizice, sexuale. Violența este o realitate proprie naturii umane,  dar și animale. Consider că am creionat, in nuce, câmpul de desfășurare a o parte a instinctelor din ființa umană, unde se impune forța în detrimentul rațiunii.

Aș adăuga, pe lângă aceste alegații, unele proverbe din paremiologia românească, ca îndreptar de înțelepciune, pe care le apreciez parțial. Iată-le: ,,Bătaia e ruptă din rai“, ,,Cine scoate sabia de sabie va pieri“ (cuvinte atribuite lui Iisus), ,,Cine seamănă vânt culege furtună“ și altele. Voi semnala câteva aspecte, în tentativa de a decoda semnificațiile cuprinse în ele. E greu de înțeles cum se juxtapun, în primul exemplu, ,,bătaia“ și ,,raiul“. Oare cuvântul ,,bătaia“ să aibă o altă conotație față de cea uzuală, știută de toți? Un studiu teologic interpretează ,,bătaia“ cu sensul de ,,dojană“, făcându-se referire la păcatul originar. Al doilea și al treilea proverb se suprapun – prin înțeles – formulării amintite: violența generează violență. În gesturile omului, ca și în multe proverbe, așa cum am prezentat în contextul de dinainte, apar primele reacții: ,,de a scoate sabia“, ,,de a semăna vânt“. De ce individul recurge la un asemenea gest? Ce îl determină? Ce ,,mecanism“ se pune în funcțiune? Aici, după opinia mea, rezidă cauza tuturor actelor, prin care se manifestă unele insincte animalice specifice: furia,  impulsivitatea, lipsa de stăpânire în vorbe și în fapte, vehemența etc. Ceea ce îngrijorează la ora actuală este exacerbarea fenomenelor de brutaliate, întâlnite în grădinițe, școli, în traficul rutier, cluburi, unde se utilizează, de multe ori, forța și constrângerea, pentru a se impune dreptul puterii. Am participat la multe dezbateri, care abordau prezența violenței în desenele animate, având spectatori cu vârste mici, și filme așa-zis artistice.

Nu s-a realizat niciun progres notabil în ceea ce privește limitarea accesului copiilor (în sens constituțional) la urmărirea desenelor animate și a filmelor care conțin scene explicite de violență, la acestea adăugându-se jocurile pe calculator, unde, din nefericire, primează prea multe episoade de agresiune. Se îndoiește cineva de faptul că aceste ,,vizionări“ nu-și pun amprenta puternic asupra formării caracterului ca viitor adult? Întrebarea este, desigur, retorică. În comunitățile de copii, cum ar fi grădinițele și școlile, sunt tot mai frecvente momentele de agresiune; prea ușor micuții devin irascibili… Acesta este momentul zero de la care trebuie să demareze programele de modelare a comportamentului. Mediul de viață – înțelegând prin acesta familia și educația – este necesar să acționeze, prin modalități diferite, specifice vârstelor, în a-i forma  pentru viața de adult. Consider că atât timp cât vor exista inegalități sociale, în primul rând, utilizarea forței și a constrângerii de către un individ, grup, clasă socială, se vor impune fapte de agresiune asupra altora. Vreau să reliefez unele aspecte din această temă extraordinar de vastă și de complicată. Pe lângă inegalitățile sociale, se pot adăuga multe altele, fără îndoială. Funcționalitatea unui instinct se teoretizează, poate fi influențată de mediul de viață. Acțiunea concertată a factorilor educaționali merită să fie simțită din plin în tot ce înseamnă sistemul de educație. În acest context se impune promovarea dirijată a unor programe elaborate de factorii responsabili, care să influențeze benefic în diminuarea violenței. Aceste planuri au existat cândva la nivelul învățământului preuniversitar.

Mi-am pus întrebarea, de multe ori, dacă noi, românii, suntem mai violenți, în comparație cu alte etnii. În materialul prezent, am adus în prim-plan, de câteva ori, ideea de a afla cauza actelor de impulsivitate atunci când se ivesc, în diferite situații, pentru a avea posibilitatea să intervenim și să corijăm, astfel  încât pe viitor să dispară agresivitatea în rândul copiilor, tinerilor și adulților. Am apreciat, în această ordine de expunere, afirmația scriitorului Isaac Asimov că ,,Violența este ultimul refugiu al incompetenței“.

Articolul meu se dorește a fi o atenționare referitoare la fenomenele, tot mai frecvente, de violență la care suntem, de multe ori, martori. Se impune cu stringență ca în relațiile dintre oameni, în familie, în mediul școlar, în spațiile publice să prevaleze dialogul, toleranța, rațiunea. Să tiumfe rațiunea! E atât de simplu!

Mihai PĂCURARU