Ceremonia de premiere a câștigătorilor Concursului Național „Recunoștință făuritorilor Marii Unirii“


Ministerul Educației Naționale a premiat marți, 7 mai, în cadrul unei ceremonii organizate la Colegiul Național Sfântul Sava, din Capitală, câștigătorii Concursului Național „Recunoștință făuritorilor Marii Uniri“. 

Premiile și diplomele de me­rit au fost înmânate de mi­nis­trul educației naționale, Ecaterina Andronescu, și de secretarul de stat în MEN, Ionel Florin Lixandru. Concursul s-a adresat atât preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniver­sitar (secțiuni: creație literară – versuri, proză, eseuri,  arte vizuale și muzicalecreații media), cât și studenților (domeniul arte vizuale) din cadrul a 18 universități din țară. Competiția a constat în elaborarea unei lucrări originale, reprezentativă pentru viziunea autorului, obiectivul urmărit fiind stimularea creativității partici­pan­ților. Lista completă a câștigătorilor poate fi găsită pe site-ul Ministerului Educației Naționale.

Biroul de Comunicare al MEN