„Starea ideală pentru Colegiul Naţional Alexandru Papiu Ilarian este aceea de excelenţă“

Interviu cu prof. Cristina-Ligia Someșan, directorul Colegiului Național Alexandru Papiu Ilarian, din Tg. Mureș

Stimată doamnă director, Colegiul Național Al. Papiu Ilarian este unul dintre cele mai importante colegii naționale din România, iar anul acesta împlinește un secol de existență. Cum a fost parcursul unui secol de viață pentru această citadelă a învățământului mureșean?

Un secol… E mult?… E puțin?… Depinde cum privim lucrurile. Se spune că timpul este prea lent pentru cei care așteaptă, prea iute pentru cei care se tem, prea lung pentru cei care se plâng, prea scurt pentru cei care sărbătoresc, dar pentru cei ce iubesc cunoașterea, timpul este o eternitate.

Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian din Târgu Mureș este una dintre instituțiile de învățământ de prestigiu ale orașului nostru și ale județului Mureș, care a reușit să treacă victorioasă prin vremuri și să fie un punct de sprijin și de forță intelectuală, pentru această regiune.

Școala și-a deschis porțile la data 3 octombrie 1919, sub denumirea de Liceul Alexandru Papiu Ilarian, și reprezenta, la aceea dată, prima instituţie de învăţământ liceal de pe valea superioară a Mureşului. Între 1940 şi 1944, şcoala şi-a întrerupt activitatea datorită consecinţelor nefaste ale Dictatului de la Viena. La 1 octombrie 1944 şi-a reluat cursurile, iar până în 1948 a funcţionat ca liceu de băieţi, ulterior devenind un liceu mixt.

În perioada de după al Doilea Război Mondial, Liceul Alexandru Papiu Ilarian a trecut prin diverse schimbări: alături de clasele liceale se înfiinţează clase gimnaziale, mai târziu clase pentru învăţământul seral şi fără frecvenţă și se schimbă profilul liceului. Rămâne însă meritul corpului profesoral şi al elevilor că, într-o perioadă de mari frământări politice şi ideologice, reuşește să menţină tradiția de instituție fanion a învățământului preuniversitar mureșean.

Liceul Alexandru Papiu Ilarian a reprezentat, încă de la începuturile sale, nu numai un loc de instruire, de acumulare de cunoştinţe, ci şi un factor de educaţie, de modelare a elevilor în spiritul valorilor perene ale acestei naţiuni: hărnicie, modestie, omenie, toleranţă.

În 1999, Liceul Alexandru Papiu Ilarian primeşte calificativul necesar şi este ridicat la rang de Colegiu Naţional – lucru ce a constituit o recunoaştere a prestigiului şcolii.

În prezent, acesta se dezvăluie ca un liceu teoretic multicultural, cu profil real şi uman, în care educaţia se desfăşoară atât în limba română, cât şi în limba germană.

În întreaga sa existenţă, această instituție școlară a format peste 17.000 de absolvenţi, succesul și reușita fiecărui elev fiind mândria noastră a tuturor, pentru că noi suntem o comunitate care își trage seva din fluxul cunoașterii care vine înspre, dar și dinspre elev.

CN Al. Papiu Ilarian este de ceva timp membru al Alianței Colegiilor Centenare. Ce reprezintă pentru dvs. acest lucru?

Să fim membri ai acestei Alianțe este mai mult decât onorant, este semnul că suntem purtători ai unui mesaj istoric de încredere și speranță, prin felul în care educăm azi elevii.

Acceptarea colegiului nostru în Alianța Colegiilor Centenare ne onorează, dar ne și obligă.  În România sunt multe licee care au trecut de un secol de existență, dar din Alianță fac parte doar acelea care, de-a lungul timpului, au dat dovada unui învățământ de calitate prin performanțele elevilor săi, dovedite la olimpiade naționale și internaționale, prin rezultatele de la bacalaureat și prin regăsirea absolvenților săi în cadrul celor mai renumite facultăți din țară și din străinătate. Suntem, așadar, onorați de acceptarea colegiului nostru în Alianță, pentru că toate aceste merite ne-au fost recunoscute, dar acest lucru ne obligă să muncim în continuare cu aceeași dedicație și să dovedim, prin generațiile viitoare că „Papiu-ul“ își merită titlul și locul din cadrul Alianței Colegiilor Centenare.

Cititorii noștri ar dori să afle câte ceva despre excepționala clădire a CN Papiu Ilarian, o adevărată bijuterie arhitectonică.

Clădirea actualului colegiu a fost edificată din ordinul Primăriei Municipiului Târgu Mureș şi era destinată Liceului romano-catolic de fete. Ridicarea construcţiei a fost hotărâtă de Consiliul municipal Târgu Mureș în şedinţa din 28 februarie 1911. Ridicarea clădirii, începută la 1 septembrie 1912, a fost încredințată firmei Grunwald şi Schiffer din Budapesta, punându-i-se condiţia ca într-un an aceasta să fie terminată, pentru ca în septembrie 1913 să se poată deschide noul an şcolar pentru Liceul romano-catolic de fete.

Clădirea, în forma literei U, cu deschiderea spre strada Crizantemelor, este o construcție vastă, având 112 încăperi. Întreg edificiul a costat 939.250 de coroane şi ocupă un teren de 2.790 mp. Lungimea clădirii este de 60 m, iar lăţimea este de 45,5 m, curtea având o suprafaţă de 6.000 mp.

După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, clădirea trece în patrimoniul statului român, iar la 3 octombrie 1919 îşi deschide cursurile Liceul Alexandru Papiu Ilarian, Târgu Mureș. La inițiativa profesorului Ioan Bojoru, în fața intrării principale a liceului este ridicată o sculptură dedicată marelui istoric și om politic român Alexandru Papiu Ilarian (1827-1877), unul dintre principalii organizatori ai revoluției de la 1848, membru titular al Academiei Române din anul 1868. Festivitatea de dezvelire a monumentului a avut loc cu mult fast, la 1 Decembrie 1930.

În ultimii ani, a fost amenajată mansarda clădirii și au fost obținute mai multe săli de clasă propice pentru cabinetele de limbi moderne sau cabinete pentru diferite specializări. În toamna anului trecut, s-a renovat fațada clădirii și a fost repusă în valoare frumusețea ei arhitectonică.

Suntem la rubrica Școala Performanței, deci să vorbim despre performanță și calitate. Ce loc ocupă acest concept în viziunea managerială de la CN Papiu Ilarian? Vorbiți-ne despre performanțele elevilor.

Stabilirea unor ierarhii valorice în funcție de performanță este astăzi un concept cu margini ascuțite. Fiecare elev al Colegiului nostru este în viziunea noastră un „sportiv“ angrenat într-o concurență asiduă cu sine. Ce ne dorim cel mai mult este valorificarea maximă a potențialului fiecărui copil. Profesorii au rolul de ghid în învățare, dar învățarea este responsabilitatea fiecărui elev. Suntem mândri să spunem că elevii noștri au o atitudine dinamică, proactivă în acest proces, iar curiozitatea și deprinderea de a munci, direcționate atent de profesori dedicați, au ca rezultat direct performanța și calitatea.

Performanța nu se poate obține fără muncă, perseverență, ambiție, tenacitate, înțelepciune și inteligență. Din acest motiv, calitatea actului educativ a fost, este și va fi o prioritate pentru conducerea școlii. Calitate înseamnă, pentru noi, un corp profesoral foarte bine pregătit, calitate înseamnă lecții bine gândite, bine predate, cunoștințe temeinice în rândul elevilor. Toate acestea sunt posibile datorită unui corp profesoral înalt calificat, în cadrul căruia aproximativ 80% din profesori au gradul didactic I sau studii doctorale.

Calitate înseamnă, de asemenea, rezultate bune și foarte bune la examenele naționale, precum și la toate competițiile la care participă elevii Colegiului Papiu, fie ele la științele exacte, fie la limba română sau limbi moderne, fie chiar și la sport sau religie. De-a lungul timpului, elevii școlii noastre s-au remarcat cu premii și mențiuni obținute la olimpiade și concursuri. În ultimii ani, în jur de 45-55 de elevi au participat anual la fazele naționale ale olimpiadelor şcolare, iar unii dintre ei și la fazele internaționale ale acestora. În anul 1998, elevul Stoica Emanuel a participat în Taiwan la faza internaţională a Olimpiadei de matematică, unde a obţinut o menţiune; în 2004, la Jakarta, Indonezia, eleva Kereki Andreea a obținut medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Științe; în 2016, eleva Boilă Antonia a participat la Olimpiada de limba germană modernă de la Berlin, în 2017, eleva Price Cosmina Cristina a obţinut premiul al II-lea la Olimpiada Internaţională de Lectură desfăşurată la Bucureşti, iar în 2018 elevul Moldovan  Cristian a ocupat locul al III-lea la proba orală pe echipe la Olimpiada Internațională de limba franceză de la Ohrid – Macedonia.

Un argument în plus pentru aprecierea calității muncii desfășurate în Colegiul Național Al. Papiu Ilarian îl reprezintă organizarea la noi în școală a  Olimpiadei Naţionale de Limbi Romanice (2014), a Olimpiadei Naţionale de Limba şi Literatura Română (2015) şi a Olimpiadei Naţionale de Matematică (2016). 

Pe de altă parte, colegiul nostru este certificat ca centru de examinare Cambridge, DSD (Deutsches Sprachdiplom) și centru de calificare DELF – DALF (eveniment marcat de vizita ambasadorului Franţei în România), ceea ce asigură elevilor posibilitatea de a-și perfecționa cunoștințele de limbi străine și de a comunica natural cu elevi de la alte școli din UE.

Ceea ce ne dorim la Colegiului Național Alexandru Papiu Ilarian este, în esenţă, posibilitatea de a asigura elevului şansa unei educaţii permanent proiectate spre viitor, în spiritul valorilor europene. Vom face tot ce ne stă în putere pentru a forma şi dezvolta fiecărui elev, care ne însoţeşte pe drumul cunoaşterii, competenţe de comunicare, de participare activă şi responsabilă la viaţa socială şi culturală, de învăţare pe tot parcursul vieţii, astfel încât să devină personalităţi mature, capabile să-şi valorifice potenţialul de care dispun şi să facă cele mai bune alegeri pentru a se integra cu succes în societatea cunoaşterii.

Ce individualizează colegiul pe care îl conduceți în peisajul învățământului românesc? 

Identitatea colegiului nostru se definește în jurul a trei valori – perseverență, responsabilitate, sinergie. Ceea ce dorim să insuflăm elevilor noștri este conștientizarea faptului că, pentru a reuși trebuie să intri în arenă, să înveți să pierzi și să te ridici mai puternic – aceasta e perseverența. Responsabilitate înseamnă să îți duci sarcinile la îndeplinire cu acribie chiar și atunci când nu te vede nimeni, când nu remarcă nimeni și când răsplata nu este imediată. „Niciun om nu este o insulă“, spune poetul John Donne, iar sinergia reliefează cât de vitală este colaborarea și coordonarea acțiunilor elevilor și profesorilor înspre a-și atinge scopul – acela de a deveni membri educați și integri ai comunității.

Mottoul școlii noastre este „Per Aspera ad Astra“, „Prin greutăți, spre stele“ și după acest îndemn ne conducem în tot ceea ce facem.

Care sunt domeniile în care excelează elevii de la Papiu Ilarian? Cât de dinamică, de flexibilă este oferta școlară, astăzi, într-o lume în care totul se schimbă rapid, se up-gradează aproape de la o zi la alta?

Starea ideală pentru Colegiul Naţional Alexandru Papiu Ilarian este aceea de excelenţă, de centru educaţional performant şi de nucleu cultural emergent.Suntem onorați de interesul elevilor pentru o paletă extrem de variată de discipline, iar excelența o obținem atât la matematică, cât și la limbi moderne, la chimie și fizică, dar și la limba română, la limba latină, precum și la robotică. Implicarea elevilor în acțiuni caritabile, în clubul de dezbatere, în cercuri literare și festivaluri de teatru ne demonstrează potențialul de exprimare a capacității creative a elevilor noștri. Potențialul extraordinar al copiilor, ne pune în situația de a fi veșnic inventivi, inovatori, avangardiști, cu mintea alertă și cu sufletul tânăr. Pentru aceasta, avem grijă să adaptăm oferta educațională la specificul liceului și la nevoile educaționale ale elevilor, prin promovare de cursuri opționale cu o tematică atractivă, prin realizarea unor activități extrașcolare diversificate pentru elevi în cadrul săptămânii „Școala altfel“ sau prin inițierea și dezvoltarea unor proiecte educaționale, cum ar fi cel legat de educația antreprenorială, un subiect extrem de agreat și interesant pentru elevii unui colegiu teoretic.

Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian a evoluat odată cu cerințele fiecărei perioade de dezvoltare a orașului nostru, fiind caracterizat de modernism, fără a renunța la tradiție. A anticipat viitorul și a conferit siguranța unei pregătiri de calitate a elevilor săi.

Specializarea de matematică-informatică este preferată de elevii care își doresc o carieră în informatică, inginerie sau chiar economie. Cei care doresc să ajungă în mediu medical, sau cercetare medicală optează pentru specializarea de științe ale naturii, iar cei care se îndreaptă spre o carieră juridică sunt interesați de specializarea științe sociale.

Unde îi regăsim pe albsolvenții Colegiului Național Alexandru Papiu Ilarian după absolvire? Ați putea să ne faceți un portret al absolventului?   
Avem foști elevi, bursieri acum în toate universitățile de prestigiu din țară, dar și studenți la Oxford, Cambridge sau Columbia USA, precum și absolvenți ai unor universități renumite din Franța, Germania, Olanda, Statele Unite etc., iar în domeniile în care activează sunt cel mai adesea în funcții de conducere, mândri să spună – am terminat la Papiu! Dacă ar fi să descriu un papiist, acesta este în primul rând cutezător, ambițios, cel mai adesea un lider, neînfricat, vizionar, responsabil și pasionat să se autodepășească. 

În acest moment, absolvenți ai colegiului întâlnim peste tot în lume. Din primele generații ale „Papiu-lui“, absolvenții s-au remarcat în poziții de conducere ale unei game largi de domenii: medicină, industrie, cultură, sau chiar în politică. Întâlnim mulți şefi de clinică, directori de întreprinderi, avocați și chiar membrii ai Academiei Române.

Cu prilejul aniversării  a 100 de ani de la înființarea școlii, intenționăm să scoatem de sub tipar o nouă monografie a colegiului, în  paginile căreia, pe lângă reperele istorice, sunt cuprinși toți absolvenții acestui liceu, precum și profesorii lor. Ca să vă dau doar câteva exemple:

OVIDIU DRÎMBA – absolvent 1925 – Muzician, profesor universitar, şeful Catedrei de pian a Conservatorului Ciprian Porumbescu, din Bucureşti; a fost investit cu onoarea de a fi preşedintele juriului la Festivalului Internațional „George Enescu“. NICOLAE SĂLĂGEANU – absolvent 1926 Doctor docent în ştiinţe biologice, membru al Academiei Române, şef al Catedrei de Fiziologie a plantelor, decan, prorector şi rector al Universităţii din Bucureşti, director al Institutului de Biologie al Academiei, preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Naturale şi Geografie şi al Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii în ţara noastră, cu peste 65 de lucrări publicate (singur şi în colaborare) și numeroase participări la reuniuni ştiinţifice internaționale. OVIDIU PAPADIMA – absolvent 1928, șef de promoție – Doctor în filosofie şi litere, critic literar şi publicist, şeful secţiei de Istoria literaturii române a Institutului de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu“ al Academiei Române. DUMITRU IACOB – absolvent 1928 Doctor în ştiinţe, profesor universitar şi decan al Facultăţii de Geologie-Geografie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, din Cluj-Napoca, un eminent geolog. IOAN GLIGA – absolvent 1939 – Licenţiat în drept, conferenţiar universitar, decan al Facultății de Drept de la Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca.

IONEL VLAD  – absolvent 1948 – Doctor în filologie,  critic și teoretician literar, eseist, rector la Universitatea Babeş-Bolyai, din Cluj-Napoca, a obţinut Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Cluj (1970); Premiul Uniunii Scriitorilor (1972). MARIUS SABĂU – absolvent 1954 – Doctor în științe medicale, decan al Facultății de Medicină, iar apoi rector al Universităţii de Medicină și Farmacie Târgu Mureş. HORIA CĂLIN POP – absolvent 1969 – Doctor în ştiinţe naturale, profesor la Departamentul de matematică și știința computerelor din cadrul Mount San Antonio College, California USA, membru de onoare al Institutului de Matematică al Academiei Române. A fost medaliat în 1967, 1968 și 1969 la Olimpiada Internațională de Matematică. În 1983 a obținut primul doctorat în matematică („Despre structura inelelor artiniene“), la Universitatea din București, iar în 1995 a obținut cel de-al doilea doctorat, la University of Southern California. FRUNDA GYÖRGY – absolvent 1970 – Avocat, membru al Baroului de Avocatură Târgu-Mureş. BÖLÖNI  LADISLAU – absolvent 1971 –  fost jucător  şi în prezent antrenor de fotbal. În anii 1977 și 1983 a fost desemnat cel mai bun fotbalist al României. GABRIEL TATU-CHITOIU – absolvent 1971, şef de promoţieDoctor în medicină, specializarea cardiologie, preşedinte al Societăţii Române de Cardiologie (2014-2017); preşedinte al Consiliul Naţional Român de Resuscitare (1998-2002); CLAUDIU PUIAC – absolvent 1989 – Doctor în ştiinţe medicale, medic primar ATI, manager la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş.

…și foarte mulți alții…

Dacă ar fi să realizăm un portret al absolventului de Papiu, atunci acesta ar fi, în primul rând, un om puternic. Este cel care înfruntă problemele de zi cu zi și găsește, cu inventivitate, soluții viabile în fiecare situație. Este un om cult, cu o cultură generală bine formată, este ambițios și știe ce vrea. Este muncitor, pentru că școala l-a învățat că nu există succes fără muncă, și este fericit pentru că reușește prin propriile lui forțe, iar atunci când reușește știe să se bucure, cu modestie, alături de prieteni. Absolventul de Papiu este optimist, urmând citatul: „Ai reuşit? Mergi mai departe! Ai eşuat? Învaţă lecţia şi continuă-ţi drumul!“

Performanțele generațiilor de elevi și profesori care s-au perindat de-a lungul timpului prin această școală ne obligă să menținem standarde ridicate, să  formăm în continuare OAMENI pentru societatea mileniului trei.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU