„Proiectul privind digitalizarea este un proces amplu și de durată, dar poate deveni realitate în județul Dâmbovița“

Interviu cu prof. Luminița Preda, inspectorul școlar general al ISJ Dâmbovița

Stimată doamnă inspector general, vă reîntoarceți la conducerea ISJ Dâmbovița după patru ani în care șefia inspectoratului a fost deținută de domnul profesor Sorin Ion. Beneficiați, deci, de o experiență solidă. Ce provocări v-au întâmpinat la preluarea mandatului?

Agenda profesională a unui inspector şcolar general, ca de altfel a tuturor colegilor din inspectoratul şcolar, este caracterizată de o substanţială diversitate a problemelor pe care suntem chemaţi să le rezolvăm, indiferent de natura acestora, soluţionarea lor făcându-se cu maximum de pro­fe­sionalism. Aşadar, provocărilor constante stabilite de calendarul de organizare şi desfăşurare a diferitelor inspecţii specifice, concursuri şi olimpiade şcolare, etape de mobilitate a personalului didactic, concursul de gradaţii de merit et. li se adaugă o serie de aspecte şi probleme ce trebuie soluţionate de foarte multe ori în regim de urgenţă, astfel încât preluarea mandatului de inspector şcolar general s-a făcut în mod cât se poate de direct şi fără sincope, activitatea desfăşurată fiind caracterizată de un flux continuu ce nu poate suferi întreruperi.

Pe ce vă veți axa viziunea managerială? Care sunt
prioritățile Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița sub manadatul pe care tocmai l-ați început în luna aprilie?

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa este o instituţie care încearcă permanent să asigure garanţia unui sistem educaţional de calitate, prin activităţile sale de îndrumare, coordonare şi control creând standarde profesionale înalte pentru instituţiile din subordine, cu scopul creşterii calităţii serviciilor educaţionale, îmbunătăţirii şi eficientizării permanente a sistemului educaţional dâmboviţean.

Vă voi adresea o întrebare pe care o adresez de ceva vreme tuturor inspectorilor școlari generali din țară. În opinia dvs., care este veriga slabă a învățământului dâmbovițean și ce faceți pentru a o întări?

Nu aş  concretiza printr-un răspuns direct la această întrebare, neputând exprima o concluzie cu privire la „veriga slabă“, aşa cum o numiţi dumneavoastră. Consider că sunt multe aspecte ce ţin de sistemul educaţional şi care sunt perfectibile, în ideea unui învăţământ de înaltă calitate. Aș menționa totuși nevoia de a motiva cadrele didactice pentru modernizarea procesului de predare-învățare-evaluare, pentru stabilitate în unitățile de învățământ, pentru îmbunătățirea imaginii școlii în societate. Vom analiza toate problemele existente la nivelul județului și vom stabili direcții de acțiune necesare rezolvării acestora prin colaborarea cu diverși factori interesați de educație.

Micșorarea decalajului dintre școla rurală și cea urbană se regăsește printre direcțiile de acțiune ale ISJ Dâmbovița și a echipei cu care colaborați?

Diminuarea diferenţelor dintre mediul rural şi mediul urban,  generate în principal de dificultăţile în ceea ce priveşte participarea şcolară, de mediul econonomic şi social, de oportunităţile de încadrare în muncă, de rata de participare la educaţia timpurie etc,, a constituit şi constituie o prioritate pentru IŞJ Dâmboviţa. Chiar în această perioadă se află în derulare proiecte finanţate prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, în care instituţia noastră este partener, proiecte ce se desfăşoară cu precădere în mediul rural. Acestea au ca scop principal reducerea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor din mediile defavorizate, creșterea motivației elevilor pentru învățare, descoperirea bucuriei de a frecventa școala, precum şi formarea cadrelor didactice care activează în aceste zone, în scopul îmbunătățirii strategiilor didactice, a abordării unei învățări bazate pe nevoile reale ale elevilor – condiții esențiale pentru dezvoltarea personală a elevilor, pentru progres în ceea ce privește formarea/dezvoltarea competențelor specifice.

Cât de digitalizat este învățământul din județul Dâmbovița în momentul de față? Știm că doamna ministru Andronescu își propunea la începutul anului table inteligente în fiecare clasă din țară și tablete pentru fiecare elev. Un vis frumos. Dar poate deveni el realitate?

Digitalizarea învăţământului este un proces complex şi necesar. Utilizarea în școală a noilor tehnologii constituie un mare avantaj, având în vedere interesul elevilor pentru o lume nouă, deschisă virtual prin intermediul programelor on-line, care facilitează accesul la informație. În județul Dâmbovița, majoritatea școlilor asigură accesul la internet în sălile de clasă, cadrele didactice manifestă interes pentru formarea abilităților de utilizare a tehnologiei multimedia, de a comunica și participa în rețele prin intermediul internetului, de a utiliza platforme de învățare, competențe pe care le-au dobândit, în principal, prin participarea la diverse cursuri de formare organizate prin Casa Corpului Didactic Dâmbovița sau prin proiecte europene. Sunt câteva școli în județul Dâmbovița care pot fi modele de bună practică în ceea ce privește digitalizarea, în sensul că dispun de dotare specifică, iar cadrele didactice utilizează aplicații diverse în procesul de învățare, creează elevilor condiții de acces la programe software, integrează în lecții manuale digitale. Există interes pentru dezvoltarea competențelor digitale la nivelul cadrelor didactice și de aceea am convingerea că, dacă fiecare clasă ar beneficia de table interactive și de tablete, digitalizarea ar deveni o soluție pentru modernizare procesului de învățământ, pentru creșterea interesului elevilor față de școală. Digitalizarea este o soluție pentru schimbarea modului de predare-învățare-evaluare, astfel încât să răspundem nevoii generației de elevi care accesează cu mare ușurință tehnologia. Aşadar, cred că proiectul privind digitalizarea este un proces amplu și de durată, dar poate deveni realitate în județul Dâmbovița.

Interviu realizat de Oana PANAIT