„Toate aceste schimbări nu înseamnă că ne dezicem de principiile lui Spiru Haret, ci că ne adaptăm la noile vremuri“


Interviu cu prof. Rodica Luminița BARCARI, inspectorUL școlar general al ISJ Ialomița

Cum vi se pare, doamnă inspector general, noua reformă a educației, inițiată de doamna ministru Ecaterina Andronescu? Aceasta a generat deja reacții și pro, dar și contra, deși este limpede că în multe dintre punctele acestei reforme se găsesc măsuri benefice pentru sistemul educațional românesc. Sunteți de acord cu cele patru tipuri de bacalaureat pe care vrea să le introducă ministrul?

Noua viziune asupra viitorului educației în România, inițiată de Ministerul Educației Naționale, se bazează pe valori și principii fundamentale ce definesc rolul esențial al educației și responsabilizează familia și comunitatea, alături de școală, în formarea tinerilor. Evident că propunerile noii viziuni trebuie să fie completate cu sugestiile cadrelor didactice și ale celorlalți factori interesați de procesul educațional, în urma dezbaterilor ce vor avea loc în această perioadă. Eu sper din tot sufletul că forma finală a unei noi legi a educației va fi concepută în acord cu propunerile pertinente a marii majorități a celor implicați în procesul de învățământ și va aduce plusvaloare acestui sistem, aflat într-o continuă reformă. O parte din prevederile actualei legi a educației este cuprinsă și în noua formulă, inclusiv ideea bacalaureatului diferențiat, cu care sunt de acord, sau cea a formării inițiale a cadrelor didactice prin masterul didactic, o măsură mai mult decât necesară.

Anul acesta, pentru prima dată, elevii au fost supuși unui experiment, spun ei: introducerea grilei la simulări. Pe elevi i-a nemulțumit. Dumneavostră ce părere aveți? E bună această inițiativă?

Niciodată nu trebuie să schimbăm regulile în timpul jocului. Acesta este un principiu de care trebuie să ținem cont întotdeauna, pentru că indiferent cât de bună ar fi o schimbare, ea generează o rezistență din partea celor care sunt obișnuiți cu un anumit sistem, iar schimbarea îi scoate din zona lor de confort. Vreau să menționez că elevii din județul Ialomița nu au recurs la forma de protest anunțată de Consiliul Elevilor.

15 ani de învățământ obligatoriu și restructurarea ciclurilor de învățământ, bacalaureatul diferențiat… În opinia dvs., ce beneficii poate aduce școlii, elevilor această reformă?

Trebuie să recunoaștem că societatea evoluează, copiii nu mai sunt ca acum 30 de ani, iar noi, cadrele didactice, trebuie să abordăm demersul didactic adaptat acestor vremuri. Niciodată nu am fost de acord cu cei care spuneau cu o oarecare nostalgie că nu mai avem elevi la fel de buni ca acum… 10 ani, cinci ani etc. Doar de noi depinde formarea tinerilor și, bineînțeles, de familie. Avem nevoie de ajutorul familiei mai mult ca oricând. Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, cu tentații la tot pasul, familia trebuie să se implice mai mult în educarea tinerilor, oferind acel suport și echilibru emoțional de care orice tânăr are nevoie.

Se poate vorbi despre apusul epocii „Spiru Haret“ în sistemul de învățământ de la noi?

Noua reformă ar fi foarte benefică, fie doar din punctul de vedere al consilierii vocaționale a tinerilor. Important este să pregătim resursa umană în acest sens și să avem și o bază materială adecvată. Toate aceste schimbări nu înseamnă că ne dezicem de principiile lui Spiru Haret, ci că ne adaptăm la noile vremuri, iar marele dascăl sigur ar fi mândru dacă noi vom reuși în demer­sul nostru.

„România digitalizată“ – table inteligente în toate clasele și tablete pentru toți elevii din țară – este un proiect viabil
al ministerului?

Este, într-adevăr, un proiect ambițios și mi-aș dori să se realizeze într-un viitor cât mai apropiat. Este nevoie de astfel de dotări în toate unitățile de învățământ, știut fiind faptul că elevii de astăzi sunt mult mai receptivi atunci când cadrele didactice folosesc noi metode de învățare. Încă sunt copii, mai ales în mediul rural, care nu au acasă un calculator, un laptop, pentru că părinții abia au bani ca să-i trimită la școală, iar acest proiect ar fi mai mult decât necesar, deoarece trebuie să oferim șanse egale tuturor elevilor. 

Doamnă inspector general, care este punctual nevralgic
al învățământului ialomițean?

Evident că foarte multe aspecte ar putea fi îmbunătățite, dar ce mi se pare mie relevant pentru evoluția elevilor este consilierea și orientarea profesională, o verigă slabă nu numai a învățământului ialomițean. În primul rând, diriginții claselor nu dețin suficiente informații care să le permită a consilia elevii în cadrul orelor de dirigenție. Pe de altă parte, nu toate școlile au consilieri școlari, sau cei care sunt nu consider că depun eforturi reale pentru o consiliere corectă, astfel încât, după finalizarea gimnaziului, mulți elevi ajung în clasa a IX-a la un profil pentru care nu au nicio chemare și de aici dorința lor de a se transfera în timpul liceului la alte licee, la alte clase cu profil diferit. Același lucru apare la finalizarea claselor liceale, când elevii ajung în clasa a XII-a și nu știu ce traseu profesional este mai potrivit pentru ei.

Cu certitudine, o problemă care se acutizează de la un an la altul în țara noastră este criza forței de muncă și slaba corelare a educației cu piața muncii. Ce se întâmplă la nivelul județului Ialomița cu învățământul dual-profesional?

La nivelul județului Ialomița există clase de învățământ profesional în cadrul liceelor tehnologice şi şcolilor profesionale. Unităţile şcolare îşi fundamentează planul de şcolarizare pentru învăţământul profesional în baza solicitărilor operatorilor  economici. Calificările profesionale solicitate de agenţii economici sunt din domeniile agricultură, mecanică, electric, turism şi alimentaţie, industrie alimentară, confecţii textile şi pielărie.

Implicarea permanentă a Comitetul Local de Dezvoltare a Învăţământului Profesional Ialomiţa a contribuit la realizarea corelării formării profesionale iniţiale a elevilor cu cerinţele pieţei muncii. Din păcate, forma de învățământ profesional dual nu s-a realizat în județul Ialomița, deși au fost mai multe discuții cu agenții economici, întâlniri și alte acțiuni ce au avut drept scop popularizarea acestei forme de învățământ, deoarece agenții economici nu sunt siguri că absolvenţii pe care îi formează vor rămâne în firmă şi optează pentru învăţământul profesional.

Și o ultimă întrebare. A trecut Săptămâna Patimilor, a trecut și Săptămâna Luminată. Totuși, cum ați întâmpinat Învierea Domnului? Cu ce speranțe, cu ce gânduri?

Pentru că după această vacanță intrăm în linie dreaptă cu toate evaluările naționale, aș dori ca toți colegii mei să se odihnească și să-și refacă forțele pentru sfârșitul anului școlar care este destul de solicitant, dar pe care îmi doresc să-l finalizăm în cele mai bune condiții, cu rezultate bune și foarte bune.

Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzească sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţă şi iertare, pentru că avem o meserie nobilă, menită să modeleze temperamente și să formeze caractere.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU