„Suntem un județ în care învățământul dual are o pondere semnificativă, chiar de referință la nivel național“

Interviu cu prof. Călin Durla, inspectorul școlar general al ISJ Satu Mare

Stimate domnule inspector general, știm cu toții, simulările de anul acesta au generat, din nou, discuții, comentarii, nemulțumiri, proteste chiar – venite din partea elevilor, dar și a părinților. Cum au decurs ele la nivelul județului Satu Mare? Sunt ele necesare?

Simularea examenelor de Evaluare Națională și de Bacalaureat este, după părerea mea, necesară. Conferă posibilitatea de a se evalua la ce nivel de cunoștințe și competențe se situează fiecare elev, ce trebuie să mai învețe, unde mai trebuie acționat, astfel încât în momentul susținerii examenelor în condiții reale rezultatele obținute să fie cât mai bune. Consider că, prin simularea examenelor naționale, elevii au posibilitatea să se familiarizeze cu tipurile de subiecte, cu modul de redactare a lucrării, încadrarea în timpul destinat desfășurării probei scrise. Este important antrenamentul de la simulare. Acesta constituie și o pregătire din punct de vedere mental, pentru elevul care urmează să susțină peste o perioadă relativ scurtă de timp examenul național, de multe ori cu miză importantă pentru traseul educațional ulterior.

În județul Satu Mare, organizarea și desfășurarea simulării examenelor au decurs în condiții normale. Rezultatele obținute sunt destul de modeste, ne nemulțumesc, cu toate că sunt ușor mai bune decât în 2018. Îmbucurător este faptul că reflectă realitatea. Profesorii au evaluat lucrările cu seriozitate și obiectivitate, nu au încercat să fie indulgenți. Și supravegherea elevilor participanți la simularea examenelor s-a realizat serios. Există posibilitatea ca în cele două luni, care mai sunt până la examenele reale, profesorii să intensifice activitățile de recapitulare și să insiste asupra noțiunilor, aspectelor, algoritmilor la care elevii au întâmpinat dificultăți. Este necesar să colaboreze și familiile elevilor, alături de școală, condiții în care sunt șanse pentru îmbunătățirea rezultatelor. Contează foarte mult și seriozitatea cu care abordează elevii examinarea. Nefiind notele trecute în catalog, elevii nu au tratat cu maximă seriozitate simularea examenelor.

Un element de noutate, anul acesta, l-a reprezentat introducerea grilei, care nu a fost chiar bine primită de elevi. Și, știm foarte bine, printre elevii sătmăreni au existat nemulțumiți. De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru?

Sunt de acord cu dreptul fiecărei persoane de a-și exprima părerile, nemulțumirile. Mi se pare de bun-simț ca fiecare om să aibă dreptul să protesteze. A devenit de notorietate publică manifestul scris de o elevă, din județul Satu Mare, la proba de simulare a examenului de Bacalaureat la Limba română. Sunt de acord cu unele idei exprimate de aceasta. Mă miră însă faptul că a recurs la această formă de protest. Încă din 2011 se știa că, la un moment dat, modalitatea de susținere a examenului de Bacalaureat se va schimba. Poate suntem la primul semnal. 

O parte din ideile exprimate de elevi ar fi necesar să fie dezbătute în cadru formal, chiar împreună cu reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale. Ar trebui să încercăm să construim, nu numai să demolăm. Sunt de acord cu partea de protest a elevilor, care se referă la programele școlare foarte încărcate. Se întâmplă un fenomen interesant: toată lumea dorește reducerea din programa școlară, dar mereu se găsesc argumente pentru adăugare, nu spre descongestionarea programei. Este imperios necesară schimbarea curriculumului, dar mai ales adaptarea metodelor didactice de predare-învățare. Acum elevii sunt „bombardați“ de foarte multe informații. Trebuie să-i învățăm să selecteze informația, să-i determinăm să citească, să-și dezvolte imaginația și creativitatea. Trebuie găsită calea educației adaptate elevilor din prezent! Să-i învățăm să învețe! Din păcate, din cauza programelor prea încărcate, nu avem timp să-i învățăm pe elevi să învețe!

Domnule inspector general, în opinia dvs., care este veriga slabă a învățământului sătmărean și ce faceți pentru a o întări?

În județul Satu Mare este o accentuată scădere a populației școlare, determinată de scăderea natalității și migrarea forței de muncă, la care se adaugă situațiile de părăsire timpurie a școlii. Pentru a diminua numărul tinerilor care nu finalizează învățământul gimnazial, respectiv nu-și continuă educația sau formarea profesională după gimnaziu, avem în vedere posibilitatea de implicare în proiecte.

Trei școli gimnaziale sunt sprijinite în efortul lor de a întări relația cu comunitatea și pentru a le oferi elevilor contexte de învățare relevantă pentru viitorul lor, prin proiectul „Școala care ne unește!“, derulat de Rotary Club Satu Mare în parteneriat cu Fundația Noi Orizonturi și sprijinit de inspectoratul școlar.

Un proiect-pilot al Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, implementat la Școala Gimnazială Mihai Viteazu, Moftinu Mic, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Satu Mare, Primăria comunei Moftin și Fundația Hans Lindner Satu Mare, are ca scop reducerea absenteismului nemotivat și a abandonului școlar. Grupul-țintă îl reprezintă în primul rând elevi din grupuri vulnerabile (romi, CES, situație materială precară etc.), dar și ceilalți elevi din școală. Proiectul are în vedere numeroase activități școlare și extrașcolare organizate pe parcursul a trei semestre: asistențe și interasistențe la ore, lecții demonstrative, vizite la domiciliul elevilor, activități comune elevi-părinți-cadre didactice, consiliere psihopedagogică, cursuri de educație parentală, cursuri de formare a cadrelor didactice, workshopuri cu cadrele didactice, programe extrașcolare de dezvoltare aptitudinală a elevilor.

Cu certitudine, un punct vulnerabil al sistemul educațional din țara noastră îl reprezintă slaba corelare a educației cu piața muncii. Ce se întâmplă la nivelul județului Satu Mare cu învățământul dual-profesional?

Ne bucurăm pentru faptul că suntem un județ în care învățământul dual are o pondere semnificativă, chiar de referință la nivel național. Am dezvoltat și menținut o bună colaborare cu operatorii economici. Fundamentarea proiectului planului de școlarizare pentru clasa a IX-a are ca reper important solicitările de școlarizare pentru învățământul profesional, înregistrate de la operatorii economici. Oferta de locuri în învățământul dual, pentru absolvenții de gimnaziu, are o evoluție ascendentă. Dacă în acest an școlar sunt nouă clase a IX-a de învățământ dual, cu 226 de elevi și 18 operatori economici parteneri, pentru anul școlar 2019-2020, în proiectul planului de școlarizare sunt oferite 405 locuri, în 14 clase, la solicitarea a 27 de operatori economici. Am dori să constituim un consorțiu de firme în jurul unei școli profesionale în sistem dual, cu personalitate juridică, după modelul de la Brașov.

Conform celor mai recente date, România este, se pare, singura țară din Uniunea Europeană care lucrează la catedră cu necalificați sau profesori care nu sunt de specialitatea pe care o predau. Care este situația la nivelul județului Satu Mare?

Fără studii corespunzătoare postului pe care îl ocupă, avem în județ 22 de cadre didactice, preponderent în mediul rural. Mulți dintre absolvenți nu consideră atractiv sistemul de învățământ, fapt pentru care există și în prezent posturi didactice ocupate de necalificați.

Cât de digitalizat este învățământul din județul Satu Mare?

În fiecare școală din județul Satu Mare avem conexiune la internet. Marea majoritate a profesorilor utilizează mijloacele moderne de predare. Este eficient folosit sistemul de comunicare între unitățile de învățământ și inspectoratul școlar, între școli și părinți.

În câteva cuvinte, care este opinia dvs. despre proiectul „Educaţia ne uneşte. Viziune asupra viitorului educaţiei în România“?

Apreciez proiectul lansat ca viziune asupra viitorului educației în România. Și titlul este semnificativ: Educația ne unește! Cred că Legea educației naționale trebuie asumată de toți deopotrivă: elevi, părinți, profesori, politicieni. Dacă s-ar realiza o dezbatere largă, cu implicare serioasă, cu posibilitatea exprimării ideilor celor interesați, ar rezulta o lege bună.

În proiectul lansat în dezbatere, este foarte bine că s-au propus patru tipuri de bacalaureat, care să permită după promovare un anumit traseu educațional în învățământul superior. O idee foarte bună, după părerea mea, este și faptul ca la finalul gimnaziului să existe posibilitatea parcurgerii unui an remedial. Este un lucru bun, dar nu suficient. Poate ar trebui și după ciclul primar un an remedial. La finalul gimnaziului poate fi prea târziu pentru remedierea nivelului de competențe dobândite. Semnificativă este și propunerea învățământului obligatoriu de 15 ani, de la vârsta de trei ani până la 18 ani, care ar determina intrarea tinerilor pe piața muncii la vârsta maturității.

În ansamblu, proiectul „Educația ne unește“ este o viziune, o idee, care generează în mod obligatoriu dezbateri.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU