Profesorul, un agent al schimbării / The teacher, as a change agent

Proiecte, parteneriate, schimburi de experienţă – exemple de bună practică, de creativitate didactică


Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba şi-a propus o nouă misiune, şi anume să dezvolte la experţii săi modalităţi de gândire noi, muncă proactivă, creativitate, capacitate de rezolvare a problemelor, îmbunătăţirea capacităţii de luare a deciziilor, de asemenea,  să dezvolte competenţele sociale şi emoţionale care ajută oamenii să lucreze împreună într-o echipă. Astfel, s-a iniţiat proiectul „The teacher, as a change agent“, aprobat de Programul de Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor, finanţat prin Mecanismul financiar al SEE (2014-2021). Participand la cursul „The teacher, as a change agent“, am învăţat cum să lucrăm mai bine în echipă, cum să beneficiem de cunoştintele şi experienţa fiecărui membru al echipei pentru a creşte calitatea experţilor educaţionali din judeţul nostru, profesorii psihologi şi profesorii logopezi.
Partenerul din statul donator este Newschool As, cu sediul în Oslo, Norvegia; iar partenerul promotor: Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba. Proiectul a debutat în luna septembrie, va avea o durată de 12 luni şi îşi propune derularea mai multor activităţi specifice.
Proiectul şi-a atins deja o parte din obiective, şi anume: am învăţat să creăm „echipe ale schimbării“; să fim facilitatori în învăţământul educaţional centrat pe elev; să creăm un design curricular. Am realizat o parte din activităţile de diseminare şi un workshop, la care au participat 50 de profesori consilieri/logopezi. Participarea la mobilitatea din Oslo, Norvegia, în perioada 14-20 octombrie 2018, a fost activitatea de bază, în urma căreia patru specialişti reveniţi în ţară vor desfăşura mai multe activităţi de diseminare şi follow-up în următoarele luni, sub forma unor ateliere de lucru pentru colegii consilieri şcolari din întreg judeţul, activităţi practice pentru copii şi părinţi şi un simpozion judeţean.
Prin derularea acestui proiect ne propunem următoarele obiective: Construirea de „echipe ale schimbării“: dezvoltarea competenţelor necesare pentru implementarea practicilor inovatoare în propriile instituţii; Exersarea abilităţilor de facilitator într-un sistem de educaţie centrat pe elev; Conceperea și dezvoltarea unui design curricular: instrumente şi metode.
Descrierea rezultatelor: învăţarea unor instrumente inovative de predare, creşterea colaborării în cadrul instituţiei noastre, crearea de noi legături cu o instituţie internaţională, dezvoltarea de noi proiecte, cursuri, workshopuri şi simpozioane la nivel local, regional şi naţional, publicarea de articole, reviste şi ghiduri de bune practici.
Prin derularea acestui proiect ne dorim schimbarea atitudinii faţă de procesul de predare-învăţare prin crearea unor situaţii de învăţare complexe, dar şi deschise, în care elevi îşi facilitează şi organizează, individual şi în grup, propriul proces de învăţare: prin învăţare experienţială sau învăţare bazată pe sarcină, iar profesorul să preia rolul facilitatorului, concentrându-şi atenţia spre importanţa feedback-ului oferit elevilor.
Unele dintre exerciţiile utilizate în cadrul facilitării unui grup/echipe de lucru pentru proiecte sau în cadrul clasei de elevi sunt:
Exerciţiul „check-in“ utilizat în facilitarea anumitor grupuri:
Acest instrument oferă anumite sugestii: „Checking in“ este o modalitate simplă de a începe o sesiune de lucru în echipă şi a lucra la un proiect. Grupurile trec prin diferite etape: când încep un proiect, în timpul proiectului şi la sfârşitul proiectului. Facilitatorul poate ajuta grupul, adresând anumite întrebări-cheie în diferite momente:
Pasul 1) Managementul timpului este foarte important pentru întâlniri de echipă eficiente. Ca facilitator, putem introduce anumite limite, pentru a nu se pierde timp cu răspunsuri prea lungi:
Într-un cuvânt“; – „În două cuvinte“; „Într-o propoziţie“; „Gândeşte-te la trei lucruri“
Pasul 2) Ne gândim în ce stadiu este grupul, ce este util pentru el să reflecteze, la ce să se gândească? Ne gândim la atmosfera generală a grupului, dacă există vreun conflict? Alegem o întrebare de reflecţie.
Generale: Ce doresc să împărtăşesc prin prezenţa mea la această sesiune?Cum mă simt acum? Ce anume mă încântă/mă îngrijorează acum? Ce animal reprezintă starea mea de astăzi? Ce cântec/film/poveste reprezintă starea mea de astăzi? Un lucru surprinzător ce mi s-a întâmplat de curând. Un lucru pe care nu îl cunoaşteţi despre mine.
La începutul proiectului: Cu ce vin eu în acest grup? Cum mă simt lucrând în acest grup? Care este viziunea mea despre acest grup?
În timpul proiectului: Cum mă simt lucrând în echipă? Ce metaforă pot să folosesc care să descrie acest grup?
La sfârşitul proiectului: Ce voi face diferit de acum înainte? Ce am învăţat nou?
Exerciţiul „Portretul“
Se ia o foaie A4 în mână şi un marker;
Se alege un fundal muzical;
Ne îndreptăm spre un alt participant şi, fără a ne uita pe hârtie, desenăm portretul celuilalt în 10 secunde, se scrie numele participantului şi i se oferă portretul;
După 5 minute putem să avem patru-cinci portrete ale noastre, din care alegem unul, care ne place. Întrebări: „De ce ai ales acest desen?“, „De ce este important pentru tine să participi la această activitate?“;
Reflecţii: Se observă că, în general, ne simţim inconfortabil să privim cealaltă persoană în ochi, fiind necesar contactul vizual. Aceasta este o manieră prin care suntem conştienţi de prezenţa celeilalte persoane;
Este o activitate interesantă ce poate fi folosită ca exerciţiu de spargere a gheţii şi care creşte nivelul de energie în clasă. Reflecţiile sunt importante, deoarece participanţii sunt întrebaţi cum vor să devină sau să se schimbe până la sfârşitul cursului. Când înveţi ceva nou despre tine, poate fi o nouă perspectivă, o nouă provocare. Este important să se stabilească nivelul atmosferei: „Cum te simţi acum?, „Te simţi confortabil în acest grup? Ce a fost cel mai greu?“;
Exercițiul oferă prilejul identificării paternurilor de gândire, stereotipiile, obișnuințele care sunt cele mai grele lucruri de schimbat;
Atmosfera este plăcută, există mișcare, muzică, umor, creativitate, interacțiune, căutare elemente importante când dorești ceva nou.
În cadrul acţiunilor care vor urma „agenţii schimbării“ din cadrul CJRAE Alba, vor încerca „multiplicarea“ schimbării în rândul colegilor, dar şi a altor cadre didactice, părinţi şi copii, având convingerea că fiecare dintre noi ar putea să fie la un moment dat „schimbarea pe care vrea să o vadă în lume“/„Be the change you want to SEE in the world“ – devenind mottoul proiectului nostru, „SEE and cha(lle)nge“ – mottoul operatorului de program ANPCDEFP şi „Working together for a green, competitive and inclusive Europe“ – slogan SEE.
Profesorul psiholog/logoped este un agent al schimbării în unitatea şcolară în care îşi desfăşoară activitatea, este cel care creează legături, sudează, rezolvă probleme, predă cu entuziasm, facilitează implementarea programelor și proiectelor dând dovadă de IMAGINAŢIE, CREATIVITATE ŞI STRATEGIE cu încredere, reflecție, interacțiune și valorizare.
Prof. psih. Dana NICOARĂ,
prof. psih. Doina GAVRILUȚ,
prof. psih. Maria-Ioana BADALE,
prof. psih. Alexandra-Roxana BELAȘCU – CJRAE Alba