Săptămâna mondială a spațiului, la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez

La 12 decembrie 2017, ONU a declarat tematica anului 2018 pentru săptămâna mondială a spațiului. Aceasta a fost sugestiv intitulată „Space Unites the World“ („Spațiul unește lumea“).
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez și‑a asumat cu mândrie coordonarea parteneriatului educațional „În spațiu e loc pentru toată lumea“, în anul 2018, în săptămâna 4‑10 octombrie și în următorii trei ani școlari, în aceeași perioadă. „Săptămâna mondială a Spațiului va sărbători rolul acestuia în apropierea lumii“, a declarat Denis Stone, președintele WSWA.
 Aflat la cea de a II‑a ediție, parteneriatul se derulează în conformitate cu obiectivele protocolului nr. 9203/13.04.2018, încheiat între Ministerul Educației Naționale și Agenția Spațială Română, coordonator național al WSW. La acest parteneriat s‑au alăturat un număr de 57 unități școlare din întreaga țară, din mediul urban și rural, nivel gimnazial și liceal.
Obiectivele acordului s‑au materializat în schimburi de bune practici în domeniul științelor spațiale, respectiv al astronomiei și astrofizicii între unitățile școlare înscrise în parteneriat. De asemenea, dobândirea unor experiențe comune în munca în echipă.
În următorii ani școlari, până în 2020, se vor organiza și desfășura activități specifice WSW.
Acordul de parteneriat are drept scop derularea unor acțiuni comune între instituțiile implicate în vederea informării și popularizării beneficiilor utilizării conceptului de „spațiu cosmic“ și crearea unui context creativ și inovativ pentru predarea și învățarea disciplinelor cuprinse în sfera conotativă STEM – științe, tehnologie, inginerie și matematică – prin schimburi de bune practici între școlile din învățământul urban și rural, incluzând grupuri dezavantajate (geografic, social, fizic, mental).
În calitate de coordonator al acestiu proiect, Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez a avut în vedere atât implicarea unor resurse umane, cât și matriale.
Succesul acestui proiect și acestui parteneriat, precum și experiența dobândită reprezintă un imbold pentru acțiunile anilor viitori.
Elisabeta Ana NAGHI – consilier MEN, Adi Nicoleta CRĂCIUN – director Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez