Stagiul de formare de formatori cu tema „Découverte des pédagogies actives“

În perioada 25‑27 septembrie 2018, la Erevan, capitala Republicii Armenia, s‑a desfășurat stagiul de formare de formatori cu tema „Découverte des pédagogies actives“, organizat de Biroul Regional  pentru Europa Centrală și Orientală (BRECO) al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), Institutul Francofoniei pentru Educație și Formare (IFEF) și Alianța Franceză din Erevan.
Această activitate de formare, care a avut drept scop consolidarea competențelor pedagogice ale  profesorilor de limba franceză, prin folosirea de instrumente novatoare, conform prevederilor Memorandumului de parteneriat privind cooperarea educativă în cadrul strategic al FRANCOFONIEI  2015‑2022  și  a prefațat cel de al XVII‑lea Sommet al Francofoniei, eveniment care va fi găzduit de capitala Republicii Armenia,  pe 11 și 12 octombrie a.c.
Reprezentanții ministerelor educației din țările din Europa Centrală și Orientală – Albania, Republica Armenia, Bulgaria, Republica Macedonia,  Republica Moldova și România – au coordonat delegațiile de profesori din învățământul preuniversitar și universitar, cu o bogată activitate în didactica limbii franceze și în domeniul proiectelor francofone, în rândul elevilor și al profesorilor de limba franceză, atât în mediul școlar, cât și în cel asociativ.
La acest stagiu de formare regională, România a fost reprezentată de către doamna Manuela‑Delia ANGHEL, inspector general în Ministerul Educației  Naționale, reprezentant național în Consiliul Consultativ Regional al Centrului Regional Francofon pentru Europa Centrală și Orientală (CREFECO), doamna Svetlana BACIU, profesor de limba franceză și director adjunct  la Colegiul Național Pedagogic  Spiru Haret,  din Focșani, doamna Manuela BUTUMAN, profesor de limba franceză și director al Școlii Gimnaziale George Enescu, din Năvodari, și doamna Maria‑Monalisa PLEȘEA, inspector școlar pentru limbi romanice la Inspectoratul Școlar Județean Buzău și președinte al Centrului Cultural Francofon Buzău.
Ca un exemplu de bune practici, România, prin reprezentantul său național în Consiliul Consultativ Regional al Centrului Regional Francofon pentru Europa Centrală și Orientală, a prezentat situația studierii limbii franceze în sistemul de învățământ preuniversitar din România, interesul profesorilor de limba franceză pentru formare, concretizat prin organizarea în România a unor stagii de formare la nivel național, în parteneriat cu Biroul Regional pentru Europa Centrală și Orientală (BRECO) al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF). De asemenea, a fost evidențiat și rolul deosebit al unor proiecte francofone propuse de către România, la care participă elevi din cele șase țări din Europa Centrală și Orientală: olimpiada internațională de limba franceză și tabăra francofoniei. Cele nouă premii obținute de olimpicii români la recenta ediție a Olimpiadei internaționale de limba franceză, organizată în Republica Macedonia, sunt o dovadă peremptorie a calității actului educativ de predare‑învățare‑evaluare a limbii franceze în unitățile de învățământ preuniversitar din România și a formării profesorilor de limba franceză. Proiectul Tabăra francofoniei, lansat la Buzău și ajuns, în 2018,  la a IX‑a ediție, a fost promovat prin distribuirea ziarului Bonjour Buzău, tuturor celor prezenți la acest atelier regional de formare.
Excelența Sa, domnul Jonathan Lacôte, ambasadorul Franței în Armenia, a remarcat rolul major al României, ca pol al francofoniei în regiunea Europa Centrală și Orientală, în studierea și promovarea limbii franceze și a valorilor francofoniei în sistemul educativ, cât și francofone la nivel național și regional.
Doamna Rennie Yotova, directoarea Biroului Regional pentru Europa Centrală și Orientală (BRECO) al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), a subliniat, în timpul deschiderii festive și pe parcursul activităților de formare, faptul că necesitatea de a inova, în ceea ce privește predarea‑ învățarea limbii franceze este o cerință de mare actualitate, în sensul modernizării practicilor pedagogice ale profesorilor de limba franceză.
Doamna Mona Laroussi, director adjunct al Institutului Francofoniei pentru Educație și Formare (IFEF) și coordonator al formării, a precizat, încă de la început, faptul că se dorește, în cadrul acestei formări, prezentarea unor inițiative pedagogice inovative ale profesorilor din țările reprezentate, cu scopul conștientizării unor schimbări de paradigmă pedagogică pentru îmbunătățirea calității actului educațional, perfecționarea metodelor și a tehnicilor de predare a limbii franceze.
Activitățile de formare au avut ca punct de plecare noțiunile de pedagogie activă prin care elevul devine actor al procesului de învățare, capabil  „să lucreze cu diverse materiale pentru a rezolva o sarcină și pentru a atinge un obiectiv transferabil“ (Philippe Mérieux). În cadrul unei activități pe grupe, profesorii participanți au evidențiat avantajele și dezavantajele unor metode și strategii active, precum învățarea prin rezolvarea de situație problemă, realizarea unor concursuri, dezbateri, barcamp, clasă inversată, jocuri de rol, quizz, realizarea de bloguri, vloguri etc.
Doamna Mona Laroussi, formatoare specialistă în utilizarea mijloacelor informatice pentru predarea‑învățarea limbii franceze, a prezentat o paletă foarte bogată de asemenea mijloace, folosite atât de către profesori, cât și de elevi, cu diferite obiective: Quizizz (crearea de jocuri sub formă de quizz), Scratch (program pentru copii), Pindex (platformă specializată în prezentarea unor materiale educative), Quizzy  (crearea de teste care pot fi distribuite online sau imprimate), Framemo (proiecte colaborative), Voki (crearea unui avatar informatic care transmitemesaje audio), Visme (studio grafic on‑line care permite crearea de prezentări, grafice, rapoarte), TesTeach (platformă on‑line pentru distribuirea unor lecții interactive), WiseMapping (editor de cărți mentale) etc. Toate acestea resurse informatice au fost studiate de către  participanții la formare, iar lucrul în echipe regionale le‑a permis să creeze și să prezinte o secvență didactică ce poate fi proiectată în ora de limba franceză, utilizând una dintre metodele nou descoperite.
A doua parte a stagiului de formare a fost dedicată prezentării unui nou proiect al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF)  care a semnat, pe 20 martie 2018, un acord de parteneriat cu YouScribe pentru a facilita accesul elevilor și al profesorilor la biblioteca francofonă, un site și aplicații digitale cu peste un milion de resurse (cărți, cărți audio, presă, documente autentice). Toate acestea favorizează inovația pedagogică și stimulează creativitatea și motivația elevilor. Această sesiune de informare, realizată de domnul Yvon Lagoutte, din partea YouScribe,  le‑a oferit participanților din cele șase țări posibilitatea de a‑și crea un cont pentru a se înscrie în această bibliotecă francofonă, având ocazia de a utiliza resursele didactice foarte diverse și actuale puse la dispoziție prin intermediul acestui proiect de promovare a lecturii în limba franceză și de dezvoltare a competențelor de înțelegere a mesajului scris și oral.
Un moment cu totul deosebit a fost reprezentat de festivitatea de decernare a certificatelor de absolvire a acestei formări, prin prezența unor ambasadori francofoni, într‑un cadru foarte modern, în deplin acord cu tema seminarului: Centrul pentru Tehnologii Creative (Centre pourles Technologies Créatives) TUMO. Doamna  Mari Lou Papazian, directoarea acestui centru, care oferă o formare gratuită pentru copii și tineri între 12 și 18 ani, ne‑a prezentat principalele coordonate ale acestui proiect care s‑a dezvoltat la nivel internațional, săptămâna trecută fiind deschis un asemenea centru  la Paris. De la înființare, în 2011, și până în prezent, peste 20.000 de tineri din Republica Armenia au fost actori ai propriei formări prin parcurgerea a trei etape (exerciții, ateliere și laboratoare de creație) și a 14 axe principale/programe (arte grafice, media, programare, muzică, desen, scriere, realizarea de filme și de jocuri video, fotografii, crearea de site‑uri, robotică, animație etc). Toți participanții la această festivitate au fost foarte impresionați de atmosfera de lucru creată de cei peste 500 de tineri, prezenți în acea după‑amiază la mesele de lucru sau în sălile ultramoderne ale centrului.
Delegația României, participantă la acest stagiu de formare, a prezentat la finalul atelierului un plan de acțiune la nivel național cu scopul diseminării informațiilor și a rezultatelor formării, printre care amintim:

  • utilizarea noilor strategii și mijloace didactice creative în timpul orelor de limba franceză și dezvoltarea activităților școlare (disciplinare și transdisciplinare) inovatoare, a activităților extrașcolare și a parteneriatelor educative care încurajează exersarea și dezvoltarea competențelor lingvistice ale elevilor în limba franceză;
  • postarea materialelor informative pe platforme educaționale;
  • organizarea unor sesiuni de informare în rândul inspectorilor de limbi moderne și al profesorilor de limba franceză din sistemul educative românesc;
  • propunerea de ateliere de formare a profesorilor de limba franceză pe tema inovării didactice.

De asemenea, profesorii din România au discutat cu reprezentanții celorlalte țări participante și despre realizarea unor parteneriate între instituții de învățământ și a unor proiecte educaționale în domeniul limbii franceze, al francofoniei și al multilingvismului, având în vedere faptul că, în 2019, cea de‑a 10‑a ediție a Taberei francofoniei va fi organizată, în România, la Buzău, cu participarea elevilor de excelență, în domeniul limbii franceze, din Europa Centrală și Orientală și cu implicarea activă a formatorilor francofoni.
Prof. Manuela‑Delia ANGHEL, inspector general în Ministerul Educației Naționale, Prof. Maria‑Monalisa PLEȘEA, inspector școlar pentru limbi romanice la Inspectoratul Școlar Județean Buzău