Diversitate integrată în educație

„A fi împreună este un început, a rămâne împreună este un progres, a lucra împreună este un succes.“ (Henry Ford)
Cum se poate proceda astfel încât toţi copiii să poată beneficia de egalitate de şanse şi să-şi dezvolte potenţialul psihoindividual la un nivel maxim? Stimulând și valorificând fiecare calitate observată și apreciind fiecare efort pe care copilul îl face în dezvoltarea sa, evitând diferențe de orice natură ce ar putea exista în anumite contexte de viață ale acestuia în încercarea de integrare a elevilor în mediul școlar. E nevoie să înțelegem că fiecare copil este unic și special, indiferent de etnie, origine, nevoi, dorințe, aspirații sau rezultate obținute în diverse planuri ale vieții sale.
 
Cum se poate proceda astfel încât toţi copiii să poată beneficia de egalitate de şanse şi să-şi dezvolte potenţialul psihoindividual la un nivel maxim? Stimulând și valorificând fiecare calitate observată și apreciind fiecare efort pe care copilul îl face în dezvoltarea sa, evitând diferențe de orice natură ce ar putea exista în anumite contexte de viață ale acestuia în încercarea de integrare a elevilor în mediul școlar.
E nevoie să înțelegem că fiecare copil este unic și special, indiferent de etnie, origine, nevoi, dorințe, aspirații sau rezultate obținute în diverse planuri ale vieții sale.
Copiii se nasc egali. Ceea ce îi poate diferenția pe parcursul educației lor sunt șansele de care beneficiază.
De aceea e  nevoie să valorizăm şi să sprijinim fiecare copil pentru a-i dezvolta capacitățile. Diversitatea  este o  resursă de învăţare şi dezvoltare pentru toţi, atât pentru fiecare copil în parte, cât și pentru educație și societatea în ansamblul ei. Având în vedere aceste aspecte, Școala Gimnazială Mihai Botez, din București, a participat la Proiectul Erasmus+, Parteneriate Strategice (KA2), Parteneriat în domeniul școlar, doar între școli cu titlul „Stronger Together“.
Proiectul s-a derulat în perioada 2016-2018, coordonat de Akdeniz Gazipasa Ilkokulu, Mersin, Turcia, la care i s-au alăturat în calitate de parteneri CEIP Maestro Pere Garau, San Macia, Spania, Akdeniz Narettin Hoca Anaokulu, Mersin, Turcia,  și unitatea noastră școlară.
Proiectul a reunit elevi și profesori din patru școli din trei țări europene, propunân-
du-și  schimbul de bune practici în promovarea şi implementarea de politici școlare care să conducă la o mai bună integrare și adaptare a elevilor minoritari/imigranți. Participanții au schimbat opinii și experiențe pe această temă, creând un „spațiu“ în care au inițiat și creat materiale legate de acest topic, folosindu-le în activitățile  proiectului.
Obiectivele proiectului s-au axat pe schimbul de bune practici în promovarea și implementarea de politici școlare instituționale de integrare a minorităților/imigranților în comunitatea școlară, susținerea integrării elevilor și a familiilor imigrante și schimbul de activități specifice interculturale între școli de diferite naționalități.
În ceea ce privește modalitățile de diseminare și valorizare, acestea au avut în vedere, la nivelul școlii: înștiințarea periodică a elevilor, părinților, profesorilor în legătură cu activitățile și progresul proiectului prin actualizarea spațiului destinat proiectelor europene, prezentări ale proiectului în Consiliul profesoral, Consiliul de administrație, la întâlniri ale comisiilor metodice din școală, iar la nivelul comunității locale, prezentarea proiectului cu ocazia activităților dedicate Zilei școlii, Ziua porților deschise, precum și pe pagina de Facebook a instituției.
Activitățile desfășurate în Spania și Turcia ne-au oferit  ocazia să observăm un alt tip de educație ce a dezvăluit axarea pe integrarea copiilor, dezvoltarea abilităților socio-emoționale a acestora, dar și pe implicarea/responsabilizarea  părinților în activitățile desfășurate. În aceste unități școlare, mediul familial e privit ca partener constant în educația copilului.
Activitățile prezentate au fost variate și s-au bazat pe stimularea capacităților creative, valorizarea rezultatelor obținute în cadrul orelor de curs, autonomie personală.
Relația profesor-elev este bazată pe comunicare eficientă, organizarea activităților sub formă de joc, lucru în perechi sau echipe cu accent  pe stimularea inițiativei și a implicării în procesul educativ.
De asemenea, a fost un schimb de bune practici foarte eficient – ocazia de a cunoaște modul de organizare și funcționare a  sistemului de educație în Turcia și Spania și pentru a cunoaște/prelua metode de lucru în cadrul colectivului de elevi, de optimizare a capacității  de relaționare, integrare în cadrul colectivului de elevi.
Ne propunem să valorificăm rezultatele activităților la care am participat prin: aplicarea cunoștințelor dobândite în diferite activități desfășurate la clasă, abordarea particularizată a elevilor imigranți și de alte naționalități, accent pe nondiscriminare, toleranță privind anumite diferențe culturale, comunicarea mai eficientă cu elevii, dar și implicarea acestora în activități de cunoaștere, socializare, optimizarea relației școală-familie, profesor-elev.
Rezultatele obținute pot fi transferabile către colegi din școală/alte școli/alte persoane interesate care lucrează cu elevi minoritari/imigranți.
Materialele obținute pot fi, de asemenea, preluate şi folosite pentru crearea unui curs opţional integrat în cadrul curriculumului la decizia şcolii, pe teme de interculturalitate, care să vizeze dezvoltarea la elevi a „inteligenței culturale“.
Ne dorim, de asemenea, implicarea unității noastre școlare în proiecte similare care să aiba ca scop principal creșterea gradului de acceptare și toleranță față de diferențele socio-culturale și acordarea de șanse egale fiecărui elev deoarece o educaţie de bună calitate reprezintă un drept fundamental al omului.
Fiecare copil, indiferent de apartenenţă sau de nivelul de dezvoltare a capacităţilor sale, are dreptul la o educaţie de bună calitate care să conducă în cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială.
Este nevoie de o abordare holistică privind sprijinul educațional pentru noii copii migranți. Aceasta include sprijin lingvistic și academic, implicarea părinților și a comunității, precum și o educație interculturală.
Proiectul a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorilor şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
Mirela BEIU, director Școala Gimnazială Mihai Botez,
Valentina VASILE, prof. consilier școlar