Educației Naționale (MEN), prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă. (MEN)

Vizita Comisarului european pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport în România Educația, rol fundamental în edificarea viitorului Uniunii Europene


Comisarul european pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport, Tibor Navracsics, a efectuat, săptămâna trecută, o vizită la București, în cadrul căreia s-a întâlnit și a purtat un dialog constructiv cu toți cei  interesați de viitorul educației, culturii și, nu în cele din urmă, al spațiului european. Importantul eveniment a  fost organizat de Comisia Europeană și Europuls și a fost sprijinit de Universitatea București. În deschiderea evenimentului, rectorul Universității București, Mircea Dumitru, a exprimat angajamentul ferm al Universității pentru sprijinirea și implicarea în cadrul proiectului rețelei universităților europene: „Credem că prin întărirea unor parteneriate între universități, parteneriate care își propun să promoveze calitatea educației și o activitate de cercetare de înaltă ținută vom reuși să contribuim la o Europă mai bună, mai competitivă. (…) Europa este, înainte de toate, un spațiu al valorilor, al culturilor și al principiilor comune. Cred că suntem cu toții datori să educăm tinerii în spiritul respectului față de adevăr, al toleranței, al valorilor democratice și al statului de drept“.
Prezența în țara noastră a comisarului european pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport, Tibor Navracsics, a prilejuit și o între­vedere a acestuia cu reprezentanții conducerii Universității  București. Cu acest prilej, rectorul Mircea Dumitru a înmânat înaltului oaspete apelul lansat de Universitatea București la sfârșitul lunii aprilie și semnat de peste 1.100 de persoane.
Totodată, a fost lansată invitația către reprezentanții Comisiei Europene de a participa la dezbaterile pe care Universitatea din București le va iniția începând cu această toamnă și care urmăresc un dialog asupra problemelor și a soluțiilor pentru modernizarea educației și a cercetării.
La rândul său, comisarul european pentru Educație, Cultură, Tineret și Sport, Tibor Navracsics, a accentuat nevoia unei cooperări strânse și a apreciat inițiativele menționate în cadrul discuțiilor, exprimându-și deschiderea pentru dialog și colaborarea cu membrii comunității Universității din București.
Totodată, a fost lansată invitația către reprezentanții Comisiei Europene de a participa la dezbaterile pe care Universitatea București le va iniția începând cu această toamnă și care urmăresc un dialog asupra problemelor și a soluțiilor privind modernizarea educației și a cercetării.
La Casa Universitarilor din Capitală,  Tibor Navracsics s-a întâlnit cu tinerii români și purtat discuții despre viitorul Uniunii Europene şi despre potențialul educației în combaterea provocărilor actuale ale continentului european, despre importanța educației în menținerea și întărirea coeziunii dintre statele membre ale UE.
„Trebuie să avem un dialog continuu, să vedem cum să ne ajutăm reciproc“
Tibor Navracsics a făcut o vizită, a doua zi, și la Tg. Mureș, prilej cu care a sem­nalat faptul că, în fiecare stat membru al Uniunii Europene, unul din punctele problematice în ce priveşte învăţământul îl constituie comunităţile minoritare: „Politica educaţională a Uniunii Europene are un aspect foarte important: educaţia comunităţilor minoritare în limba maternă. Mai ales pentru că statisticile arată că în fiecare stat membru punctele problematice, din punct de vedere al învăţământului, îl constituie comunităţile minoritare, care au foarte multe probleme din multe puncte de vedere – al religiei, al problemelor sociale etnice, au acces restricţionat la procesul educaţional şi astfel întâmpină probleme în carieră, în viitorul lor. (…) Din această cauză, problema educaţiei în limba minorităţilor naţionale este şi problema comunităţii majoritare. De aceea trebuie să avem un dialog continuu, să vedem cum să ne ajutăm reciproc şi cum să ajungem la un proces de succes. Acesta nu este numai un aspect al politicii educaţionale, ci şi un aspect social, de responsabilitate“. Cominsarul european este convins că printr-un dialog se poate ajunge la consens.
Unitatea în diversitate prin regăsirea criteriului genealogic și recuperarea moștenirii comune creștine
Comisarul european s-a referit, cu această ocazie la „Anul european al patrimoniului cultural“, amplu proiect aflat în curs de desfășurare. Proiectul a fost lansat la sfârșitul anului trecut și și-a propus ca obiectiv principal „să întărească sentimentul identității europene“.
Referindu-se la acesta, comisarul european pentru Educație, Tineret și Sport a spus că nu poate defini „cultura europeană“, dar poate identifica elementele de unitate „prin juxtapunerea elementelor de diversitate: acestea pot fi puse unul lângă celălalt şi toate acestea vor da identitatea Europei (…)“
„De ce s-ar simți dintr-odată solidari muzicienii dintr-o formație de muzică barocă cu dansatorii folclorici din Balcani?“, a spus, la Târgu Mureș, Tibor Navracsics, „doar pentru că profită deopotrivă de bani europeni? E prea puțin și, chiar dacă sună cinic, lucrul acesta se vede cu prisosință în disidența Europei Centrale. Prin urmare, o cale mai sigură de a găsi «unitatea în diversitate» este tocmai regăsirea criteriului genealogic și recuperarea moștenirii comune creștine“.
Reamintim că, prin Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European și a Consiliului Europei, anul 2018 a fost desemnat „Anul European al Patrimoniului Cultural“, printre obiectivele sale centrale numărându-se și  prețuirea patri­moniului comun cultural european, sensibilizarea opiniei publice cu privire la istoria și la valorile commune tuturor statelor Europei.
Identitate națională și apartenenţă la valorile europene
Tibor Navracsics a avut o întrevedere și cu ministrul educaţiei, Valentin Popa, cu accent pe importanța educației comunităților minoritare în contextul european actual.  Legat de acest aspect, în cadrul întâlnirii, Valentin Popa l-a informat de Tibor Navracsics cu privire la creşterea numărului de manuale tipărite în limbile minorităţilor naţionale și a anunțat că anul acesta vom avea foarte multe manuale în limbile minorităţilor. „Avem, în momentul de faţă, în editare 41 de titluri şi, de asemenea, mai avem şi pentru prima dată şi 10 traduceri ale manualelor. Comparăm aceste cifre cu o medie de două titluri pe an în anii precedenţi. Sunt sigur că, în maximum, două luni aceste manuale vor ajunge în depozitele unităţilor şcolare“, a precizat Valentin Popa.
Tibor Navracsics a avut întâlniri și cu ministrul culturii, George Ivaşcu, dar și cu cel tineretului şi sportului, Ioana Bran.
Vizita înaltului comisar european la București este cu atât mai importantă cu cât sistemul educațional din țara noastră se află într-o neîncetată căutare de soluții de reformă a școlii românești și de sincronizare a învățământului autohton cu principiile și valorile comunitare. Conștietizarea și sensibilizarea tinerelor generații, prin intermediul școlii, în ceea ce privește apartenența la spațiul comunitar și la valorile comune europene, mai ales în momentul de față, când provocările cărora trebuie să le față Uniunea sunt din ce în ce mai serioase trebuie abordate, alături de cultivarea indentității naționale ca o prioritate la nivel de sistem. Educația poate și trebuie să fie factorul de coeziune între statele membre ale Uniunii Europene. Viitorul UE depinde și de educație.
Marcela GHEORGHIU