Firma de exercițiu – metodă didactică centrată pe dezvoltarea competențelor antreprenoriale Rezultatele obținute de elevii Colegiului Economic Virgil Madgearu, din București, la „Virtual Enterprise International Trade Show“ 2018, New york – sua

Conceptul didactic „Firma de exerciţiu“ se bazează pe învăţarea prin practică, prin faptul că este un model de simulare a proceselor interne desfăşurate într-o firmă reală şi a relaţiilor sale cu alte firme şi instituţii. „Firma de exerciţiu“ reprezintă, pe de o parte, o metodă interactivă de învăţare ce asigură premisele dezvoltării spiritului antreprenorial al elevilor, iar pe de altă parte este o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii optime pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională. Rolul firmelor de exerciţiu este acela de a dezvolta competenţele de antreprenoriat dinamic ale elevilor, asemănător unui mediu concurenţial real, în plină formare.
Implementarea conceptului de „firmă de exerciţiu“ în demesul educațional asigură premisele  creării tipului de întreprinzător dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau serviciu, să descopere o nouă cale de distribuţie.
Obiectivul general al învăţării prin „Firma de exerciţiu“ urmărește  dezvoltarea spiritului antreprenorial prin simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri și dezvoltarea de competenţe şi aptitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luarea de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, perseverenţă, autoorganizarea şi autoevaluarea resurselor individuale, flexibilitate.
Activităţile desfăşurate în cadrul firmelor de exerciţiu sunt identice cu cele din firmele reale, utilizând aceleaşi proceduri economice ca într-o firmă reală, dar cu bani şi mărfuri virtuale, în conformitate cu practica şi legile specifice economiei naţionale. Fiecare firmă de exerciţiu se concentrează pe situaţii reale sau pe baza unui cadru antreprenorial, într-un domeniu economic bine precizat. Participanţii îşi desfăşoară activitatea într-o atmosferă productivă reală şi învaţă să îndeplinească sarcinile primite, fiecare decizie luată  oferind  situaţii de învăţare. Firma de exerciţiu devine astfel o „firmă de învăţare“ pe baza principiului învăţării după un model.
Metoda didactică „Firma de exerciţiu“ reprezintă un mijloc de predare multidisciplinar în care cunoştinţele de cultură generală se îmbină cu cele de management, contabilitate şi marketing, făcând posibilă dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale elevilor prin experimentare (Learning by doing). Fiind  o metodă practică de integrare a cunoştinţelor acumulate de elevi,  la diverse discipline de specialitate și cultură generală, procesul de învățare prin „Firma de exerciţiu“ asigură  dobândirea de abilităţi antreprenoriale, perfecţionarea comportamentelor personale şi  identificarea potenţialului propriu. Instruirea elevilor în firma de exerciţiu oferă competenţe în ceea ce înseamnă comportamentul profesional, determinând o verificare practică şi o aprofundare a cunoştinţelor dobândite în anii de studiu.
Dimensiunea extracurriculară a „Firmei de exercițiu“ se realizează prin activitățile de învățare, desfășurate în afara curriculumului național, prin participarea la târgurile firmelor de exercițiu, organizate la nivel național și internațional.
Colegiul Economic Virgil Madgearu, din București, a participat, şi în acest an, la competițiile organizate în cadrul prestigiosului eveniment Virtual Enterprise International Trade Show 2018, care a avut loc la New York, SUA, cu o delegație formată din doisprezece elevi şi trei cadre didactice, coordonatori de „Firme de exerciţiu“. Din delegaţie au mai făcut parte elevi şi cadre didactice de la Liceul Teoretic Alexandru Vlahuţă. Pe  întreaga perioadă a deplasării, s-a urmărit punerea în aplicare a obiectivelor propuse în cadrul proiectului educaţional „Din şcoală în viaţă prin Firma de Exerciţiu“, al cărui coordonator este prof. Roxana Carmen  Ionescu – director al Colegiului Economic Virgil Madgearu, din Bucureşti. Principalele obiective ale proiectului  au fost: dezvoltarea spiritului antreprenorial, familiarizarea elevilor cu activitățile specifice derulării afacerilor cu partenerii „Firmelor de exercițiu“ străine, în cadrul manifestărilor expoziționale, formarea de priceperi și deprinderi în  domeniul afacerilor, perfecţionarea limbajului de afaceri în limbi străine, stimularea creativităţii elevilor, responsabilizarea, dar şi motivarea lor cu rezultate deosebite în practica firmelor de exerciţiu, stabilirea de parteneriate cu şcoli similare din SUA şi alte ţări participante la manifestarea expoziţională.
Cea de-a XXII-a ediţie a Târgului Internaţional al Firmelor de Exerciţiu,  intitulată „Youth Business Summit  New York 2018“, a avut sloganul „Join future business leaders and entrepreneurs for a one-of-a-kind global business convention“ şi s-a desfăşurat sub patronajul U.S. NETWORK OF VIRTUAL ENTERPRISES &  MERRILL LYNCH  în colaborare cu W!SE (WORKING IN SUPPORT OF EDUCATION) şi al NEW YORK  CITY DEPARTMENT OF EDUCATION (DOE). Acest eveniment a reunit 105  firme de exerciţiu din 8 ţări şi 13 state din SUA,  fapt ce denotă notorietatea şi anvergura la care se desfăşoară acest eveniment an de an.  România a fost prezentă cu o firmă de exerciţiu de la Colegiul Economic Virgil Madgearu.
De-a lungul unei săptămâni dinamice, s-au desfăşurat două competiții: „Global Business Challenge“, respectiv „International Trade Show“, în cadrul cărora elevi din întreaga lume şi-au demonstrat cunoștințele, priceperile şi deprinderile acumulate şi formate în cadrul firmelor de exerciţiu pe parcursul anului şcolar.  La  acest eveniment au participat personalităţi marcante  din lumea afacerilor precum: Charlotte Frank, director McGraw-Hill Financial şi Ben Kassoy, redactor-şef al DoSomething.org, iar organizarea evenimentului a fost susţinută de 20 de sponsori de renume, dintre care amintim Fed EX, HSBC, Dale Carnegie, New York Life Fundation, Capital One.
Unul dintre evenimentele cele mai importante din lume pentru elevii care doresc să lucreze în domeniul  afacerilor este „Global Business Challenge 2017“, care a ajuns la  a XII-a  ediţie, desfăşurată pe  16 aprilie 2018. Anul acesta, competiţia s-a axat pe analizarea unui studiu de caz de afaceri referitor la compania producătoare  dejocuri  virtuale „Pokemon GO“. Echipele au avut rolul de consultant pentru managerul departamentului  de marketing al firmei producătoare de jocuri virtuale Niantic Inc şi sarcina de a realiza o strategie menită să asigure promovarea produsului POKEMON GO pe pieţele mondiale.
„Global Business Challenge“ a reunit  269 de elevi din ţări, precum Austria, Belgia, Brazilia, Indonezia, Republica Bermuda,Germania, Bulgaria, România, SUA şi s-a desfăşurat, anul acesta, în doua runde: runda preliminară – cu 36 de echipe, din care au fost selectate 26 de echipe pentru finală,  cu  4 echipe de top. Competiţia a oferit elevilor participanţi oportunitatea să lucreze într-o echipă multinaţională, pentru a se pregăti şi a acumula experienţă în analizarea economiei globale, să evalueze oportunităţile şi riscurile unei afaceri, să-şi formeze şi să-şi exerseze competenţe de înțelegere a operaţiunilor comerciale şi de negociere în afaceri, dar mai ales să-şi consolideze deprinderile muncii în echipă.
La această competiţie, Colegiul Economic Virgil Madgearu, din Bucureşti, a participat cu 12 elevi: DRAGHICI DIANA ELENA, ANTONESCU CAROL MIHAI, JIANU ANDREI, PETRE DENISA ANDREEA, DIMA LUIZA DENISA, VASILESCU MIHNEA, GONTILA ANDREEA, HATAGAN ALEXANDRU, DATCU MELISSA CRISTINA, DIRINEA IOANA DENISA, NOROCEL ANDREI DRAGOȘ, DUMITRAȘCU SILVIU ALBERT şi 2 profesori coordonatori: prof. Mariana Georgeta Ciobanu şi prof. Florina Voicu. Eleva DATCU MELISSA CRISTINA s-a calificat în finala concursului și după evaluare ocupând locul I.
Competiţia International Trade Show a avut secţiunile  Best Booth, Best Sales Pitch,  Best Catalog, Best Website. În cadrul acesteia, elevii Colegiului Economic Virgil Madgearu, din Bucureşti, au participat cu  firma de exercţiu FE  „TRAVELING AROUND THE WORLD“ SRLagenţie de turism. Această firmă  a fost reprezentată de elevii DRAGHICI DIANA ELENA, ANTONESCU CAROL MIHAI, JIANU ANDREI, PETRE DENISA ANDREEA, DIMA LUIZA DENISA, VASILESCU MIHNEA, GONTILA ANDREEA, HAȚAGAN ALEXANDRU,  DATCU MELISSA CRISTINA, DIRINEA IOANA DENISA, NOROCEL ANDREI DRAGOȘ, DUMITRAȘCU SILVIU ALBERT și coordonaţi de prof. Mariana Georgeta Ciobanu, prof. Roxana Carmen Ionescu şi prof. Florina Voicu, care a obţinut  Premiul I – GOLD  la secţiunea „Best BOOTH“.
Pe perioada derulării competiţiilor au avut loc întâlniri de lucru cu organizatorii Târgului:  Iris Blanc, director executiv, fondator al Virtual Enterprises International SUA, Nick Chapman, director al programului naţional, Tyler Fugazzie, manager în marketing şi comunicare, Susan Chan, manager în organizarea de evenimente naţionale şi cu numeroase cadre didactice din SUA şi din ţările participante la târg, în cadrul unei mese rotunde, organizate pe perioada desfăşurării competiţiilor.
Domnul ministru consilier Călin Radu Ancuța  a purtat o discuție cu delegația de elevi și cadre didactice despre proiectele virtuale de promovare comercială,  ce a avut loc pe data de 18 aprilie 2018,  la sediul Consulatului General al României din New York, în cadrul căreia delgaţia  noastră s-a bucurat de o deosebită atenţie din partea oficialităţilor române.
Complexitatea fenomenului educaţional şi diversitatea competenţelor și provocărilor, cărora trebuie să le facă faţă, problema soluţionării optime a raportului cultură generală – cultură de specialitate la nivelul  învăţământului şi problema asigurării unei apropieri a şcolii de viaţa reală determină necesitatea  consolidării caracterului interdisciplinar al conţinutului învăţământului și prin aplicarea metodelor didactice novative precum „firma de exercițiu“.
Prin  rezultatele obţinute, elevii Colegiului Economic Virgil Madgearu, din Bucureşti, au dovedit  că deţin reale calităţi de manageri în domeniile marketing, negociere, comercial, financiar-contabil şi resurse umane, dobândite în cadrul orelor de „Firmă de exerciţiu“, că au abilităţile şi competenţele de comunicare în mai multe limbi străine, precum şi aptitudini de negociere şi realizare a tranzacţiilor comerciale,  iar spiritul antreprenorial, creativitatea şi promovarea unei idei sau a unui produs românesc sunt dovezi certe ale dimensiunii formative a învăţământului economic românesc din Colegiul Economic Virgil Madgearu, din București.
Prof. Roxana Carmen Ionescu,
director Colegiul Economic Virgil Madgearu, București