Parteneriat ştiinţific – Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad, România şi L’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, France

În cadrul parteneriatului științific dintre Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad, România, şi L’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, France, ziua de luni, 19 martie 2018, a fost dedicată Atelierului de traduceri‑contextualizare istorică şi culturală: Franţa‑România. Evenimentul a fost organizat de către Departamentul de Studii Italiene şi Române, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, France.
Întâlnirea a fost coordonată de domnul Alvaro Rocchetti, profesor universitar emerit la Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, redactor-şef al revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură“, editată de Universitatea de Vest Vasile Goldiş, din Arad, având ca invitaţi pe:
Vasile Man, profesor, director, fondator al revistei Studii de Ştiinţă şi Cultură, Viviana Milivoievici, cercetător ştiinţific dr. la Academia Română Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu“, director adjunct al revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură“, Mădălina Iacob, redactor la revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură“.
La eveniment au participat:
Lauren Michaud, din partea Federaţiei Europene a Educaţiei, Paris (F.E.D.E.)
Andreea Teletin, lector de limba română la Universitatea Sorbonne Nouvelle – Paris 3, France
Eudochia Volontir‑Sevciuc, Université Sorbonne – Paris 4.
În deschiderea lucrărilor, profesorul universitar emerit Alvaro Rocchetti a menţionat faptul că manifestarea ştiinţifică este dedicată promovării bilaterale a celor două culturi romanice, franceză şi română, prin revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură“, editată de Universitatea de Vest Vasile Goldiş, din Arad, România, şi lansarea unor cărţi de literatură, apărute în ediţii bilingve române‑franceze.
Sub genericul România Centenară, prof. Vasile Man a prezentat Cuvântul de Salut din partea prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedinte, rector fondator al Universităţii de Vest Vasile Goldiş, din Arad, România, prin care a transmis un Cordial Omagiu dedicat armatei franceze, conduse de generalul Henri Mathias Berthelot la instaurarea administrației româneşti în anul 1919, inclusiv în oraşul Arad, capitala politică a Marii Uniri.
Relaţiile istorice şi culturale dintre România şi Franţa sunt apreciate prin faptul că facem parte din aceeaşi familie a limbilor romanice.
În calitate de vicepreşedinte al Federaţiei Europene pentru Educaţie (F.E.D.E.), preşedintele Universităţii de Vest Vasile Goldiş, din Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, apreciază prezenţa la acest eveniment a doamnei Lauren Michaud, din partea doamnei prof. univ. dr. Claude Vivier Le Got, preşedinte al Federaţiei Europene pentru Educaţie (F.E.D.E.), cu sediul la Paris, organism participativ pe lângă Consiliul Europei.
În finalul Cuvântului său de Salut, domnul profesor Aurel Ardelean adresează invitaţia de a dezvolta relaţiile noastre interuniversitare. Vă aşteptăm să participaţi la Congresul Internaţional de Istorie a Presei, având ca temă PRESA MARII UNIRI, din data de 20‑21 aprilie 2018, organizat de universitatea noastră.
În Conferinţa intitulată Promovarea culturii franceze şi române prin revista Studii de Ştiinţă şi Cultură, Vasile Man a evidenţiat relaţiile istorice şi culturale, franceze şi române dintre Universitatea de Vest Vasile Goldiş, din Arad, România, şi Universitatea Sorbonne Nouvelle 3 – Paris, Franţa, apreciate printr‑un parteneriat editorial permanent. Aceste relaţii au contribuit la prestigiul Colegiului de Redacţie, existenţa unei secţiuni permanente în revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură“, dedicată limbilor romanice, realizarea de manifestări ştiinţifice comune, ca de exemplu: Colocviul Internaţional EUROPA: Centru şi margine, cooperare culturală transfrontalieră, ajuns la Ediţia a VII‑a, 18‑19 octombrie 2018, traducerea lucrărilor unor autori români în limba franceză etc.
În intervenţia sa, CS dr. Viviana Milivoievici a prezentat volumul său Publicistica lui Mircea Eliade şi opţiunile „tinerei generaţii“, cu referiri la perioada franceză a activităţii lui Mircea Eliade.
Lansări de carte
În continuarea lucrărilor, domnul profesor Alvaro Rocchetti a prezentat cărţile celor doi autori: Viviana Poclid Dehelean, Albastru‑Infinit / Bleu‑Infini, Ediţie bilingvă, română‑franceză, Editura Gutenberg Univers, Arad, România, CIRER, Paris, Franţa, 2017; Vasile Man, O mână întinsă spre cer, Ediţie bilingvă, română‑franceză, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2016.
După aplicaţiile de traducere, efectuate de către studenţii departamentului român‑italian a textelor prezentate în limba română de către Viviana Milivoievici şi coordonate de Andreea Teletin, a urmat lecturarea de către autori a unor poezii din cele două volume şi acordarea de autografe.
Apreciem realizarea unui program dens, foarte bine apreciat de către studenţi, în care doamna Mădălina Iacob, redactor al revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură“, a documentat evenimentul prin filmări şi interviuri.
În final, delegaţia română a adresat celor prezenţi invitaţia de a participa la manifestările organizate de Universitatea de Vest Vasile Goldiş, din Arad, România, dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 2018.
Prof. Vasile MAN