Liceul de Arte Ionel Perlea, eTwinning și învățarea bazată pe proiecte europene, o combinație de succes pentru profesori și elevi

Ce înseamnă eTwinning? Este locul în care profesorii intră în lumea nouă, europeană, a proiectelor și activităților europene menite să îi ajute să evolueze în carieră. Liceul de Arte „Ione Perlea“ din Slobozia, Ialomița, a deschis pentru a cincea oară ușa acestui loc prin proiectul „Led’s Lead Our Lives by the EU Values!“ în anul școlar 2016‑2017, oferind astfel elevilor posibilitatea de a învăța lucruri noi într‑un mediu diferit de cel al lecțiilor tradiționale de la clasă.
Țările participante la acest proiect au fost România, Portugalia și Ucraina, iar scopul principal a fost acela de a‑i face pe elevi să conștientizeze apartenența la cultura europeană și la valorile pe care Uniunea Europeană le cultivă. Astfel, activitățile au fost centrate pe valori precum egalitate, libertate, pace, respect, solidaritate și toleranță. Elevii au lucrat în echipe multinaționale și au folosit instrumentele web asociate proiectului pentru a posta informațiile găsite și pentru a discuta despre varianta finală a materialului corespunzător fiecărei echipe. Anul acesta, echipa de lucru a fost formată din următorii elevi din clasa a X‑a D: Anton Theodor, Avrămiță Mara, Barbu Simona, Bălan Andrei, Bănică Bogdan, Călcâi Ana Maria, Constantin Alexandru, Constantinescu Valentina, Costache Mark, Damian Ștefania, Dobre Anca, Grosu Adrian, Hogaș Sânziana, Leonte Gabriela, Rusu Vald și Unal Carina. Proiectul Let’s lead our lives by the EU values! a primit Certificatul Național de Calitate și pentru că același lucru s‑a întâmplat și în celelalte țări, proiectului i s‑a acordat și Certificatul European de Calitate.
Educația modernă pune foarte mare accent pe colaborare și comunicare, iar acest proiect și proiectele eTwinning în general promovează aceste două aspecte.  Dacă colaborarea în sala de clasă, în aceeași unitate de învățământ sau între unități din același județ este ușor de realizat, colaborarea on‑line este cea care presupune utilizarea unor instrumente și a unor abilități specifice secolului XXI. Proiectul și‑a propus să dezvolte aceste abilități și să îi învețe pe elevi cum să folosească anumite instrumente Web cum ar fi Storybird – pentru crearea unor povești ilustrate sau Padlet – pentru a realiza prezentări.  Abilitatea de a lucra unii cu alții, de a colabora pentru a realiza o sarcină este ceea ce dezvoltă proiectele eTwinning – vorbim aici de o caracteristică esențială a viitorului adult care poate fi integrat pe piața muncii atât la nivel național, cât și la nivel european și chiar internațional.
Învățarea bazată pe proiecte, Project Based Learning (PBL), este o componentă foarte impor­tantă în sistemele educative atât din țări europene, cât și de pe alte continente. PBL are numeroase avantaje pentru elevii care sunt implicați în astfel de activități, cum ar fi faptul că ei dobândesc niște abilități care le vor fi foarte urile la facultate, dar și când vor intra în câmpul muncii și devin mult mai implicați în activitatea de învățare. Totul pornește de la o întrebare relevantă și care să fie din aria de interes a adolescenților implicați în proiect – ei pot fi lăsați să își aleagă tema pe care vor să o transforme în proiect și, astfel, profesorul știe că vor fi foarte implicați în toate celelalte etape ale proiectului: stabilirea termenelor‑limită, colectarea informațiilor, negocierea cu ceilalți membri ai echipei în ceea ce privește forma finală a prezentării și alocarea sarcinilor fiecărui membru al echipei.
Mai mult decât atât, proiectul a contribuit la înțelegerea fenomenului de Peer Learning – elevii învață unii de la alții fără nicio altă autoritate prezentă.  Dar nu numai acest lucru a fost important, deoarece Peer Learning dezvoltă abilități de autocunoaștere, gândire critică și rezolvarea de probleme, abilități interpersonale și de muncă în echipă.  În proiectul nostru, elevii au comunicat prin intermediul forumului unde au putut să posteze informațiile găsite și unde au putut să analizeze ceea ce ceilalți membri ai echipei au postat legat de tema desemnată. Dacă au avut nelămuriri în ceea ce privește utilizarea instrumentelor Web, au discutat în echipa națională, iar cei care deprinseseră metoda de lucru au explicat‑o și colegilor lor. Elevii au cercetat ce înseamnă fiecare valoare europeană atât pentru oamenii din jurul lor (familie, prieteni), cât și pentru oamenii cunoscuți în diverse domenii (actori, cântăreți, politicieni), iar ulterior au discutat prin mesaje private ce aspect al fiecărei valori poate fi exemplificat în poveștile ilustrate.  Folosirea limbii engleze a fost absolut necesară în munca în echipele multinaționale, iar astfel a fost atins un alt obiectiv al proiectului – îmbunătățirea cunoștințelor de limba engleză și îmbunătățirea abilității de a comunica în această limbă (considerat ca fiind un deziderat al societății moderne).
În zilele noastre, profesorul trebuie să își provoace elevii pentru a‑i motiva și a‑i mobiliza pentru a realiza ceva, este astfel și datoria școlii să îi pună față‑n față pe elevi cu probleme de zi cu zi, să îi pună să lucreze la proiecte care implică munca în echipă, analizarea unei anumite situații sau fenomen, găsirea și prezentarea unei soluții. Școlile din ziua de azi pun foarte mult accent pe pregătirea elevilor pentru examene și din acest motiv sunt mulți cei care se întreabă dacă elevii învață cu adevărat, dacă ei învață pentru viață. Pe lângă pregătirea academică atât de importantă pentru viitorul lor, elevii au nevoie și de altceva, iar învățarea pe bază de proiecte le oferă posibilitatea de a cerceta și de a adresa întrebări, de a găsi soluții și de a câștiga un altfel de experiență de învățare. Proiectele eTwinning oferă o astfel de șansă și din ce în ce mai multe școli din România sunt implicate anual în sute de astfel de activități.
Prof. Nicoleta‑Marilena Militaru