„Învăţământul  profesional în general, dar mai ales cel dual oferă o şansă deosebită revigorării economice pe care o aşteptăm“

Interviu cu Ion Ișfan, inspectorul școlar general al ISJ Gorj


Stimate domnule inspector, 2018 a venit pentru sistemul de învățământ cu multe noutăți. Printre ele, trecerea plății salariilor din sarcina consiliilor locale în sarcina inspectoratelor școlare.  Cum face față ISJ Gorj?
Una dintre provocările acestui început de an o reprezintă asigurarea salariilor pentru angajaţii din învăţământul gorjean. După cum ştiţi,  bugetul acordat educaţiei  este cel mai mare din istoria postdecembristă, dar gestionarea lui trebuie să fie judicioasă pentru ca rezultatele să fie evidente şi imediate. Cred că respectarea legii va garanta încadrarea în buget şi va conduce la creşterea calităţii actului educaţional. Trebuie să mărturisesc că repartizarea fondurilor salariale prin inspectoratul şcolar presupune o mare responsabilitate şi că mă bazez în acest demers pe o echipă de profesionişti din compartimentele salarizare şi  contabilitate. Împreună lucrăm foarte atent şi consiliem directorii şi contabilii din unităţile de învăţământ pentru ca fluxul contabil să nu cunoască sincope.
Ideea introducerii unei a treia sesiuni de bacalaureat nu a fost primită de către toți cu bucurie. Cum a primit‑o învățământul gorjean, Inspectoratul Școlar Județean Gorj?
Deocamdată, propunerea de organizare a celei de‑a treia sesiuni a examenului de baca­laureat nu s‑a concretizat. Toată atenţia noastră este focalizată pe organizarea şi desfă­şurarea în bune condiţii a examenului de bacalaureat, sesiunea iunie 2018.
Ne aflăm la începutul perioadei de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, iar prioritatea este ca toate examenele naţionale să ofere  o ierar­hie corectă, corespunzătoare efor­tului depus de‑a lungul anilor de studiu.
În judeţul Gorj s‑au înscris aproximativ 3.000 de elevi din promoţia curentă şi peste 500 de elevi din promoţiile anterioare. Le dorim tuturor succes şi ne vom bucura alături de ei pentru rezultatele obţinute!
Introducerea învățământului dual profesional a fost bine primit pe piața muncii. Ce se întâmplă cu această formă de învățământ la nivelul  județului Gorj?
Învăţământul  profesional în general, dar mai ales cel dual  oferă o şansă deosebită revigorării economice pe care o aşteptăm. Şcoala este pusă în legătură directă cu piaţa muncii, armonizând profilul şi pregătirea elevilor cu  aşteptările angajatorilor. Pentru anul şcolar 2018‑2019, în planul de şcolarizare există cinci clase de învăţământ  profesional dual, care îşi vor desfăşura activitatea la unităţile de învăţământ  cu profil minier: Colegiul Gheorghe Tătărăscu, Rovinari, Colegiul Tehnic Mătăsari, Liceul Tehnologic Bâlteni, Liceul Tehnologic Turceni şi Colegiul Tehnic Motru. Evident că partenerul economic de nădejde este Complexul Energetic Oltenia, care oferă elevilor toate condiţiile specifice învăţământului profesional dual.
Care este situația învățământului rural (marea rană a educației românești)?  Se confruntă școala gorjeană cu fenomenul depopulării?
Învăţământul rural a fost considerat mereu un domeniu sensibil, vulnerabil. Problemele existente în această zonă defavorizată s‑au perpetuat, de la un an la altul accentuându‑se decalajul dintre nivelul performanţelor obţinute de şcolile din mediul rural şi acelea  atinse de unităţi de învăţământ din mediul urban.
În judeţul Gorj au existat însă şi rezultate remarcabile care au demonstrat că implicarea, profesionalismul, resursele umane existente în mediul rural sunt deosebite. Elevi din mediul
rural au promovat examenul de Evaluare Naţională cu media 10, au obţinut premii la etapele naţionale ale unor olimpiade şi concursuri (Olimpiada de Lingvistică, Olimpiada de Limba şi literatura română, Olimpiada „Universul cunoaşterii prin lectură“). Orice măsură care va fi luată va avea în vedere creşterea calităţii actului didactic şi eficientizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare desfăşurate.
Pe ce direcții va acționa Inspectoratul Școlar Județean Gorj în următoarea perioadă de timp? Ce vă propuneți pentru 2018?
Obiectivele noastre pentru anul 2018 sunt focalizate pe câteva direcţii. Am făcut demer­surile necesare pentru  înfiinţarea şi susţinerea unui centru de excelenţă, care să reunească  cei  mai buni profesori ai judeţului Gorj şi să îi motiveze pentru pregătirea elitelor. De asemenea, avem  în  vedere  dezvoltarea învăţământului profesional şi investiţii care să dezvolte şi să modernizeze baza materială existentă în liceele tehnologice. Monitorizăm şi sprijinim Programul „A doua şansă“, care se adresează unor grupuri vulnerabile şi vom organiza  în perioada 30.03.2018  şi 2.04.2018, la Tg. Jiu, Concursul „Istoria și tradițiile rromilor“ (pentru elevi din clasele VI‑XII).
De asemenea, la începutul lunii iulie, avem onoarea să fim gazdele Olimpiadei Naţionale de Informatică (secţiunea gimnaziu).
Acum, la începutul semestrului al doilea, le doresc tuturor elevilor şi profesorilor succes şi împlinire în tot ceea ce îşi propun!
Interviu realizat de Oana PANAIT