Învăţăm cu Erasmus: în Ungaria, elevii au zilnic sport, iar înotul este inclus în curriculum

La finalul primului semestru, Liceul Tehnologic Stefan Hell din Sântana a beneficiat de o mobilitate de tip job shadowing la Şcoala Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Békéscsaba, Ungaria, în cadrul proiectului Erasmus+ „Dezvoltare profesională prin conectare europeană“.
Şcoala-gazdă, în traducere Şcoala Catolică Sfântul Savio Dominic, coordonează alte cinci şcoli din zonă. Şcoala are rezultate deosebite, fiind Şcoală ECO, Centru pentru Talente, Prieteni ai Păsărilor.
Cultura şcolii e inspirată de „sistemul preventiv“ practicat în educaţie de Bosco, pedagog-călugăr italian din secolul al XIX-lea, care propunea prevenirea eşecului în educaţia tinerilor prin anticiparea nevoilor acestora. Sloganul şcolii este inspirat din conceptul despre viaţă al Sfântului Dominic Savio, elev al pedagogului Bosco: „Să fii vesel,/Să faci lucru bun/Şi vrăbiile vor ciripi!“
În Ungaria, elevii au în orarul lor zilnic o oră de sport. În această şcoală, se pune accent pe înot, ca sport complex, ce poate contribui la dezvoltarea armonioasă a elevilor. Înotul, ca disciplină sportivă, este inclus în curriculum.
Elevii ce se înscriu în clasa I la această şcoală pot beneficia gratuit de o tabără de înot, cu scopul de realizare a iniţierii în înot, de închegare a colectivului clasei.
La clasele I–IV, elevii au două ore de înot săptămânal. La clasele V–VIII, în fiecare an şcolar, pe parcursul unui semestru (deci în semestrul I sau semestrul II), elevii parcurg câte un modul de înot, cu o oră de înot pe săptămână. Elevii învaţă stilurile bras, craul, fluture, la finalul clasei a VIII-a putând să înoate chiar 1200 de metri. Şcoala beneficiază de un microbuz pentru elevi, care asigură transportul la bazinul de înot.
Dotarea cu material didactic adecvat pentru formarea compe­tenţelor se realizează conform programei şcolare. Fiecare elev cunoaşte competenţele pe care trebuie să le dezvolte până la finalul clasei a VIII-a şi este motivat să se implice în monitorizarea şi gestionarea propriei dezvoltări motrice. Pentru aceasta, profesorul de sport, împreună cu elevii, a decis ca în clasa a V-a trei dintre competenţele specifice mai puţin atinse să nu fie notate în catalog, în clasa a VI două, iar în clasa a VII-a, una. La finalul clasei a VIII-a, toate competenţele motrice trebuie formate şi notate cu exigenţă.
Pe parcursul fiecărei ore de sport, elevii au la dispoziţie diferite ateliere de lucru pe grupe sau individual, fiecare elev putând să aleagă competenţa motrică pe care poate să o dezvolte, prin exerciţii cu structură specifică, sub îndrumarea profesorului. Elevul are deci multă autonomie, putând opta pentru un anumit tip de exerciţii, lucrând la însuşirea anumitor competenţe, învăţând în ritm propriu, dar conştient că până la final trebuie să-şi formeze toate competenţele specifice clasei. Activităţile pe grupe alternează cu activităţile frontale. Săptămânal, elevii aduc la şcoală echipament sportiv curat lunea, iar vinerea iau acasă echipamentul folosit.
În cadrul activităţilor extracurriculare, profesorul de sport Fábián Csaba recomandă ca, încă de la nivelul preşcolar, copiii să înceapă antrenamente pentru un anumit joc sportiv, aşa încât să fie încurajaţi să opteze pentru jocuri sportive, să aibă un sport preferat, în defavoarea jocurilor electronice, pentru petrecerea timpului liber. Pentru sporturile cu mingea, la învăţământul preşcolar, la antrenamente se utilizează mingi din burete.
La orele de sport este promovată egalitatea de gen. De exemplu, încălzirea generală e condusă alternativ de băieţi şi de fete. Din cele patru jocuri cu mingea (fotbal, handbal, volei, baschet), elevul trebuie să aleagă două pentru aprofundare.
Pentru handbal de performanţă, fetele sunt antrenate în sala competiţională a liceului cu program sportiv, cu câte doi profesori-antrenori concomitent. Elevele care practică sport de performanţă primesc suplimente cu multivitamine şi minerale.
Şcoala Catolică Sfântul Savio Dominic vine cu soluţii specifice în faţa provocărilor contemporane: educaţie de calitate, în care educaţia ştiinţifică şi cea pentru valorile vieţii sociale se îmbină armonios. Părinţii împărtăşesc valorile etice promovate în şcoală: hărnicia, cinstea, sinceritatea, comportamentul asertiv şi continuă acasă educaţia în acelaşi spirit, implicându-se în activităţile şcolii.
Prof. Iosef HONIGES, Liceul Tehnologic Stefan Hell, Sântana