Formare regională la Sofia – Tehnici teatrale şi folosirea textului dramatic în desfăşurarea orelor de limba franceză

În perioada 7–11 noiembrie 2016, am avut plăcerea să particip la o formare regională cu tema „Tehnici teatrale şi folosirea textului dramatic în desfăşurarea orelor de limba franceză“, organizată de către Centrul Regional Francofon pentru Europa Centrală şi Orientală (CREFECO), ce aparţine de Organizaţia Internaţională a Francofoniei.
Această activitate de anvergură a reunit peste douăzeci de profesori din ţări precum Bulgaria, România, Republica Moldova, Armenia, Macedonia, Albania şi a avut următoarele subteme: Animarea unui atelier de teatru, Punerea în practică a unor activităţi diversificate destinate dinamizării clasei, Introducerea practicilor teatrale în componenţa orelor de limba franceză, Descoperirea literaturii franceze (francofone), Perfecţionarea strategiilor de predare a limbii franceze ţinând cont de tehnicile teatrale şi înlocuirea textului dramatic în cadrul orelor de limbă franceză.
Tematica formării regionale de la Sofia a fost pe cât de variată şi complexă, pe atât de interesantă.
De asemenea, tema propusă de activitatea la care am participat a fost foarte interesantă pentru mine, pentru cariera mea, din toate punctele de vedere.
Dintre activităţile desfăşurate, se pot aminti Ritualizarea activităţilor de teatru, ţinându-se cont de elemente precum spaţiu, corp, voce, Relaţia dintre corp şi limbaj în interpretarea teatrală, Analiza literară şi practica unui text de teatru, De la text, la scenă, De la text, la vocea actorului, Piesa de teatru ca manual de franceză.
Tehnicile teatrale, în general, trebuie să fie bine exploatate în învăţarea limbii franceze, iar în ceea ce priveşte textul dramatic, este de menţionat că acesta favorizează iniţierea elevilor, şi nu numai a lor, în studiul relaţiilor interumane. Toate acestea contribuie din plin la dezvoltarea interesului copiilor pentru jocurile de teatru, ceea ce reprezintă o alternativă interesantă, demnă de luat în calcul când vorbim despre studiul FLE.
Trebuie ţinut cont, de asemenea, că există o diversitate de tehnici teatrale pe care elevii trebuie să şi le însuşească, iar acest fapt îi va ajuta mult să înveţe şi să înţeleagă limba lui Voltaire.
Formarea la care am participat m-a ajutat mult să-mi aprofundez şi să-mi perfecţionez cunoştinţele profesionale în ceea ce priveşte aspectele prezentate, să dezvolt strategii, metode de lucru ce au ca scop motivarea elevilor în vederea înţelegerii importanţei pe care o are teatrul nu numai în ansamblul comunicării, ci, în general, în aprofundarea cunoştinţelor de franceză.
Jocurile teatrale au menirea nu numai de a prezenta secvenţe din viaţa de zi cu zi, dar îi ajută pe elevi să-şi dezvolte abilităţi, să-şi exerseze deprinderi, să-şi lărgească orizontul de cunoaştere, să aibă o perspectivă mai amplă asupra realităţii înconjurătoare.
Am avut, totodată, ocazia să particip la un schimb de experienţă, să fac bilanţuri, analize, comparaţii cu colegi din alte ţări, pentru a scoate în evidenţă importanţa covârşitoare pe care tehnicile teatrale şi textul dramatic le prezintă în procesul instructiv-educativ.
De remarcat este şi faptul că stagiul de formare din Bulgaria s-a desfăşurat sub coordonarea unor profesionişti în domeniu (este vorba de Jan Nowac din Polonia şi de Laurent Van Wetter din Belgia) şi s-a caracterizat, printre altele, prin complexitatea şi multitudinea aspectelor prezentate, prin maniera profesionistă şi buna organizare a tuturor atelierelor planificate.
Bilanţul stagiului de formare din Bulgaria a fost cât se poate de fructuos, cu un câştig imens pe plan intelectual, sub aspectul formării profesionale, prin achiziţionarea de noi cunoştinţe despre tema dezbătută, dar şi prin transpunerea acestora în practică, astfel încât teatrul să devină o variantă tot mai des solicitată în predarea şi studiul limbii franceze.
Mulţumiri sincere organizatorilor de la CREFECO (le amintim aici pe doamnele Rennie Yotova şi Sonia Radkova) şi nu în ultimul rând doamnei inspectoare Manuela Delia Anghel, din partea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, care, prin eforturi susţinute, au făcut ca stagiul de formare de la Sofia să rămână un veritabil punct de reper al construirii unei cariere solide de dascăl care predă franceza.
Prof. Dan STROE,
 Colegiul Economic Buzău