Proiect pentru formarea continuă a profesorilor de istorie – Istoria recentă a României

 
14-sus-2-okÎn anul școlar 2015-2016, Ministerul Educației și Cercetării Științifice a furnizat un nou program de formare, „Istoria recentă a României“, în cadrul proiectului POSDRU I.D. 142342, la nivel național, prin intermediul C.C.D.-urilor județene.
Casa Corpului Didactic Mehedinți a organizat cursul de formare „Istoria recentă a României“, în cadrul proiectului POSDRU I.D. 142342, având douăzeci și cinci de credite profesionale transferabile pentru profesorii de istorie din județ.
Programul de formare a cadrelor didactice implicate s-a desfășurat în perioada 1 septembrie – 4 octombrie 2015 și a cuprins nouăzeci de ore.
În perioada următoare, 5 octombrie – 30 noiembrie, au avut loc activități de cerc, la care au participat câte un profesor din cei formați și câte cinci elevi, în unitățile școlare unde aceștia activează.
Echipa de implementare a proiectului la nivelul județului Mehedinți a fost asigurată de către profesorul metodist de istorie Virgil Marius Guță, formator național, și profesoara Tamara Zaharescu, monitor expert în cadrul proiectului.
Cursul s-a adresat profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar. Programul „Istoria recentă a României“ a fost finanțat din fonduri europene și s-a adresat unui grup-țintă format din 1.056 de profesori din învățământul preuniversitar care predau istoria la nivel național, respectiv unui grup-țintă de 5.125 de elevi de nivel liceal și a vizat ca obiective specifice îmbunătățirea ofertei educaționale la nivel național prin elaborarea curriculumului de tip CDȘ – Istoria recentă a României (clasele IX–XII), dezvoltarea competențelor profesionale și digitale ale profesorilor care predau disciplinele din cadrul ariei curriculare „Om si societate“, ca urmare a parcurgerii programului de formare prevăzut de proiect, asigurarea creșterii calității educației prin implemen­tarea programei școlare de Istorie recentă a României și a pachetului educațional cu resurse digitale de învățare, respectiv prin amenajarea și dotarea centrului-pilot pentru studiul Istoriei recente a României.
În Mehedinți a fost organizată o grupă, formată din două­zeci și trei de profesori de istorie din Drobeta Turnu-Severin și celelalte localități ale județului. Din cadrul acestei grupe, profe­sorul de istorie Șerban Nicolae a fost desemnat de către echipa de proiect pentru a participa la vizita de studiu din Germania.
În cadrul acestui program a fost înființat portalul http://istoria-recenta.ro/elearning/, ce conține suporturile de curs, un forum, modul de instruire, proiectele depuse de partici­panții la concursul național de propuneri privind îmbună­tățirea componentelor pachetului educațional etc.
Pe fondul lacunelor și al controverselor privind cunoaș­terea evenimentelor din decembrie 1989, istoria recentă este tratată super­ficial. Mai mult, în aproape toate manualele de istorie pe care copiii le studiază în școală, raportările la istoria recentă sunt de factură preponderent politică, fiind abordate mai puțin sau deloc alte aspecte din viața economică, socială și culturală.
Scopul proiectului este de a crea o schimbare nu doar în ceea ce privește cunoașterea istoriei apropiate, ci și a modalităților de predare la clasă a acestei secțiuni cu reale valențe pentru viitorul cetățean.
Printre obiectivele urmărite putem enumera cunoașterea programei cursului opțional Istoria Recentă a României, identificarea unor concepte-cheie și a unor noi perspective academice asupra conținuturilor propuse de programă, formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care predau istoria de a elabora și de a implementa curriculumul Istoria recentă a României.
Temele abordate au fost structurate în patru capitole: Spre regimul monopolitic (1944–1947), România – Republică Populară (1948–1965), România socialistă (1965–1989), România 1989–2007: noi orizonturi.
În realizarea proiectului au mai fost implicate Fundația Română pentru Democrație, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Culturii, Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Arhivele Naționale ale României, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
Mulțumesc profesorilor de istorie participanți la curs: Borcean Gheorghe, Bordea Irinela Luminița, Busuioc Vasile, Busuioc Marinică, Calea Ionel Fănel, Catană Elena, Croitoru Marius Adrian, Croitoru Cristian Alexandru, Duduveiche Marian, Gropșianu Cristian, Istodor Liliana, Mănescu Monica Georgiana, Oprea Gheorghe, Oproiu Mihaela, Pahonie Marian Cezar, Picu Liliana, Prună Nicolae, Roaua Gabriel Cristian, Roman Nicoleta, Șerban Nicolae.
Profesor de istorie Virgil Marius Guță,
formator național, C.N. Vladimir Streinu,
Găești, județul Dâmbovița