Proiect Erasmus+: „Dezvoltarea competențelor de comunicare în relaționarea părinți-profesori-elevi pentru succesul școlar”

13-sus-1În perioada 1.09.2015 – 31.08.2016, în cadrul Colegiului Național Ion Maiorescu, s-a desfășurat proiectul „Dezvoltarea competențelor de comunicare în relaționarea părinți-profesori-elevi pentru succesul școlar”, un proiect pentru mobilități de predare și formare a personalului didactic în cadrul programului Erasmus+. Principalele obiective ale proiectului au fost: dezvoltarea competențelor de comunicare eficientă, interculturală, în diferite medii, în special IT, a 14 cadre didactice și a secretarului șef, inclusiv a directorului și directorului adjunct al școlii, în cele 12 luni de proiect; participarea, în trei fluxuri, la cursurile de formare Understand Yourself, Understand Your Learners (Praga, Cehia), Intercultural and Communication Skills (St. Julians, Malta), ICT as a tool for intercultural and media education (Lisabona, Portugalia); pregătirea întregului personal didactic și didactic auxiliar privind comunicarea eficientă interculturală în diferite medii, prin cursuri de formare în cascadă realizate de membrii echipei de proiect; creșterea numărului părinților participanți la activitățile din programul „Școala părinților”; creșterea succesului școlar al elevilor prin creșterea procentului de promovabilitate școlară, la examene naționale, reducerea absențelor și abandonului școlar.
Între 27 iunie și 2 iulie 2016, la fluxul de formare furnizat de CREF Education and Training Centre din Sesimbra, Portugalia, din cadrul Colegiului Național Ion Maiorescu au participat doamnele profesoare: Corina Anton – director adjunct, Floarea Bălan – responsabil CEAC, Veronica Voinea, Ludmila Peter, Mădălina Lazăr,  Dalia Decea. Scopul acestui curs a fost utilizarea mijloacelor IT și media digitală în eficientizarea procesului de comunicare. Gazdele portugheze au organizat toate activitățile la un înalt nivel de profe­sio­nalism și eficiență. Am participat la cursuri extrem de interesante: Producerea de cărți digitale; Folosirea uneltelor IT în creșterea creati­v­i­tății și inovației; Folosirea platformei Moodle în timpul orelor de curs; Fotografia ca instrument al educației interculturale; Folosirea tablelor interactive; „The Future Classroom”.
Au fost vizitate două școli, în care am putut observa organizarea unor săli de clasă moderne, dotate cu instrumente IT (calculatoare, tablete, table interactive) pe care elevii le foloseau în procesul instructiv-educativ centrat pe elev. Am putut constata o asemănare între conceptul „The Future Classroom” și Centrul de Documentare și Informare care funcțio­nează la noi în colegiu. Am cunoscut cadre didactice devotate profesiei alese, preocupate de inovare și modernizare.
Toate prezentările au fost atractive și extrem de interesante, aducând în prim-plan noi abordări ale strategiilor și tehnicilor de predare moderne, care utilizează instrumentele IT, atât de îndrăgite de elevi. Am aflat foarte multe despre diferite platforme, aplicații și softuri educaționale care ne pot ajuta să construim lecții mult mai interesante, interactive și astfel să captăm atenția elevilor, să comuni­căm cu ei în noul limbaj al tehnicii moder­ne și să îi determinăm să participe activ în timpul orelor de curs.
Un moment deosebit al stagiului nostru în Portugalia a fost vizita la biblio­teca unei școli interculturale (Grupul Școlar Boa Água, în Quinta do Conde), unde am fost invitați de gazdele noastre să donăm cărți ale unor autori celebri din țările de unde veneam. Ne bucurăm că, în acest fel, cei câțiva elevi români vor avea plăcerea de a citi operele lui M. Eminescu, I.L. Caragiale, I. Creangă, M. Eliade, M. Preda în limba română. Aceste opere literare îi vor ține pe acești tineri cititori aproape de cultura română și îi vor ajuta să-și păstreze identitatea națională, să-și cunoască și iubească limba maternă.
Participarea cadrelor didactice din Colegiul Național Ion Maiorescu la cele trei fluxuri de formare va facilita o mai bună comunicare cu părinții, o implicare mai activă a acestora în viața școlii și în cadrul activităților extrașcolare. Astfel va scădea numărul absențelor și rata abandonului școlar, va crește pro­centul de promovabilitate școlară și la examenele naționale.
Proiectul „Dezvoltarea competențelor de comunicare în relaționarea părinți-profesori-elevi pentru succesul școlar” a fost o excelentă oportunitate de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice implicate și care sperăm că va avea, prin diseminări și cursuri opționale, un impact pozitiv asupra comunității de cadre didactice din colegiu și din județ, asupra elevilor colegiului și a părinților acestora.
Prof. Corina ANTON