Liceul Tehnologic din Bolintin, prioritate pentru armonizarea cu piața muncii

13 jos- liceul tehnologic Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu, din Bolintin Vale, este cel mai mare liceu din județul Giurgiu. Are circa 1700 de elevi, după o creștere constantă de vreo zece ani, și 91 de cadre didactice. E o dovadă că este un liceu solicitat, necesar. Utilitatea socială și economică îi este susținută de diversitatea ofertei educaționale: matematică-informatică, științe ale naturii, filologie – la filiera teoretică; instalații electrice, mecatronică, mecanică de întreținere și reparații, activități economice, activități de comerț – la filiera tehnologică; electrician pentru exploatare de joasă tensiune, confecționer de produse textile, comerciant vânzător – la învățământ profesional. „Adaptarea ofertei școlii la nevoile elevilor și cerințele pieței muncii” reprezintă obiectiv prioritar în activitatea curentă a unui veritabil centru de educație, cultură și bună creștere care perpetuează o tradiție neîntreruptă, începută în 1927, sub forma unei școli de meserii.
Astăzi, departe de veleitarismul căutat specific epocii, se reco­mandă ca un liceu bun în sensul obiectivității și al utilității. Promo­varea de ansamblu la bacalaureat în 2015 a fost de 52%, însă maximă sau aproape la matematică-infor­matică (100%), filologie (98%), economic (97%). Ponderea con­tinuității în învățământul superior sau în cel postliceal este de 75%. Prof. Mihaela Enache, director al liceului, ne îndeamnă să judecăm aceste date ținând seama că 90% dintre elevi sunt din mediul rural, mulți făcând naveta de la 30-40 de kilometri, 60% provin din familii modeste, iar 83%, din familii cu nivel de instruire mediu.
Prezența liceului în viața comunității, deci gradul de implicare socială a elevilor și a profe­sorilor, rezultă semnificativ și din diversitatea proiectelor și parteneriatelor în care sunt angre­nați, precum și din prezența constantă, inclusiv cu bune rezultate, la olimpiade și concursuri școlare, precum și în proiecte extracurriculare, precum cel intitulat „Azi elev, mâine antreprenor – o carieră de succes”, proiect POSDRU care a angrenat 16 parteneri din regiunile Sud și Sud-Est Muntenia. Se adaugă participarea susținută la mișcarea firmelor de exercițiu. O listă lungă de parteneri dovedește că Liceul Tehnologic din Bolintin Vale este un reper pentru ceea ce înseam­nă formare aplicată, deschisă spre viața reală: instituții și unități ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, ale Ministerului de Interne, ale administrației publice locale, insti­tuții de cultură, organizații neguver­namentale. (F.A.)