„Cei care iau decizii radicale trebuie să ofere și soluții” Interviu cu prof. Ion Ișfan, inspector general al ISJ Gorj

 
ISJ GORG ION ISVANStimate Domnule Inspector General, aveți o experiențå solidå, atât ca profesor, cât și ca Inspector General. Care este opinia dvs despre dezbaterea pe marginea noului plan-cadru pentru gimnaziu?
Dezbaterea, confruntarea de idei, cåutarea unor soluții care så mulțumeascå o majoritate a beneficiarilor educației reprezintå un exercițiu util, cu condiția ca el så se desfåșoare în condiții optime, så existe în primul rând timpul necesar pentru studierea ofertei fåcute și pentru sesizarea tuturor aspectelor care ar putea ridica probleme. Planul-cadru este extrem de important și consider cå dezbaterea pe baza lui ar trebui så se facå într-un timp mai îndelungat pentru a permite tuturor så intervinå.
Înainte de toate, sunteți profesor, om al catedrei. Din aceastå perspectivå, ce pårere aveți despre cele trei (patru) variante de plan-cadru?
Variantele despre care vorbim reprezintå o deschidere cåtre societate, cåtre beneficiarii actuali și viitori ai sistemului. Cele patru propuneri sunt perfectibile și, așa cum ați observat, au destule elemente comune. Poate ar fi interesantå și primirea unor alte variante care så reprezinte puncte de vedere inedite asupra unor conținuturi ce pot defini formarea omului contemporan.
Totuși, dincolo de aspectele pozitive pe care le subliniați, nemulțumirile sunt mari la nivelul întregii țåri, iar noi la redacție primim o avalanșå de luåri de poziție în acest sens. Care este situația la dvs. în județ?
Nu aș putea spune cå la nivelul județului Gorj nu au fost înregistrate astfel de nemulțumiri. Evident ele sunt legate de reducerea numårului de ore de limba și literatura românå la clasa a V-a și de renunțarea la studierea limbii latine la clasa a VIII-a. Pårinții și profesorii au adus argumente solide pentru a menține în planul-cadru aceste discipline: ele reprezintå baza studiului tuturor celorlalte materii, deoarece oferå instrumentele necesare unei munci intelectuale veridice și un antrenament unic, inegalabil al gândirii.
Se intenționeazå ca, materii importante så fie înlocuite cu așa zise discipline, cum ar fi Educație pentru drepturile copilului (de ce nu și pentru obligațiile acestuia?), Educație pentru mediu, Multiculturalism, Educație pentru democrație (practic teme care și-ar putea gåsi locul la orele de dirigenție). Care este opinia dvs. despre aceste aspecte?
Conținuturile menționate sunt deja abordate în cadrul orelor de istorie, de culturå civicå și dirigenție. Ele oferå elevilor råspunsuri și soluții la problemele cu care se confruntå în societatea contemporanå, dar deocamdatå nu se pot regåsi în trunchiul comun, existând posibilitatea introducerii lor ca discipline opționale.
Dar cine va preda aceste discipline?
Evident cå toate conținuturile acestor  discipline sunt ståpânite prin excelențå de profesorii de istorie și de aceia care  predau discipline socio-umane.
Ce implicații credeți cå va avea un asemenea plan-cadru asupra elevilor, asupra formårii, culturii, identitåții lor?
Orice modificare a planului-cadru va influența radical formarea elevilor și va modifica modul în care ei se raporteazå la identitate naționalå și la cultura neamului nostru.
Ce se va întâmpla cu profesorii, cadrele didactice din sistem? Acești oameni ar putea råmâne, mulți dintre ei, fårå locuri de muncå, prin reducerea orelor la anumite discipline sau prin eliminarea (cum e cazul Latinei) sau topirea altora (cum e cazul desenului, muzicii, etc.) în așa-zisele noi discipline?
Aș prefera så nu abordåm încå acest subiect, deoarece reprezintå consecința unei ipoteze care se aflå în studiu și care sunt sigur cå va suporta modificåri esențiale. Cei care iau decizii radicale trebuie så ofere și soluții.
Dincolo de aceastå temå care ține capul de afiș al agendei reformei în învåțåmânt, care sunt principalele probleme cu care vå confruntați la nivel de județ? Ce și-a propus ISJ Gorj pentru urmåtoarea perioadå de timp?
În aceastå perioadå suntem preocupați de pregåtirea loturilor care ne vor reprezenta la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare. Noi vom fi gazdele Olimpiadei naționale de limba englezå 2016 și dorim ca aceastå competiție så fie organizatå astfel încât så ofere cadrul necesar spiritului olimpic, dar și o atmosferå de relaxare și de bucurie pentru cei care ne vor fi oaspeți.
Marcela GHEORGHIU