Scrisoare deschisă în vederea menţinerii disciplinei Limba latină în planurile-cadru de învăţământ pentru clasele V-VIII

Mac_Constantinescu_-_basorelief_Eliberarea_unui_sclav_in_fata_magistratilor_din_Forul_romanÎn numele dascălilor de limba latină din judeţul Timiş, ne permitem să vă adresăm opiniile noastre în legătură cu eliminarea limbii latine de la clasa a VIII-a care figura în programele şcolare cu 1 oră/săptămână în aria curriculară Limbă şi comunicare.
Această propunere, prevăzută în viitoarele planuri-cadru pentru clasele V-VIII, ni se pare eronată şi lipsită de orice finalitate pozitivă în ceea ce priveşte procesul instructiv-educativ exercitat asupra elevului care termină gimnaziul, din mai multe puncte de vedere:

  1. Elevii români vor absolvi clasa a VIII-a fără să studieze nicio oră de limba latină în contextul în care această disciplină nu este prevăzută în programele şcolare de la liceu, căci doar la clasele cu profil uman mai au câte o oră/săptămână. Aşadar, majoritatea elevilor (mai mult de 90%) nu vor studia limba latină în propria ţară şi nici nu vor şti ce este această disciplină.
  2. Eliminarea limbii latine de la clasa a VIII-a îi va priva pe elevi de foarte importante şi utile competenţe:

– Înţelegerea gramaticii limbii române, care provine din cea latină.
– Înţelegerea vocabularului limbii române, care în proporţie de 70% este de sorginte latină.
– Înţelegerea culturii moderne, deoarece civilizaţia greco-romană a constituit o veritabilă sursă de inspiraţie în domeniul literaturii, filozofiei, arhitecturii, artei, ştiinţific, juridic, medicinei, farmaciei, arheologiei, teologiei etc.
– Limba latină se regăseşte şi în ştiinţa contemporană, care vehiculează o terminologie de origine latină şi greacă. Aşadar, pentru a reda corect un conţinut lingvistic este de mare utilitate să cunoaştem vocabularul latin.
– Limba latină ajută la formarea unei gândiri logice şi înţelepte; de aceea este numită şi „matematica profilului umanist”.
În sprijinul opiniei conform căreia limba latină ajută la formarea unei gândiri logice, prezentăm câteva afirmaţii ale unor cunoscuţi oameni de cultură:
– Lingvistul francez Antoine Meillet (1866-1936) susţinea că: „Gramatica latină constituie un exerciţiu extraordinar pentru subtilizarea spirituală a oamenilor”;
– Titu Maiorescu (1840-1917) spunea: „Ceea ce este propriu limbii latine şi o înalţă este regularitatea gramaticii. Gramatica latină parcă ar fi granit turnat, este unică între gramatici şi va rămâne prin urmare cel mai bun fundament şi cea mai bună disciplină pentru orice parte a gândirii noastre”.
– Profesorul german Karl Buchner: „…atâta timp cât Europa vrea să rămână Europa, ea trebuie să înveţe latina”.
– „Cultura clasică, conchidea Mihai Eminescu, are calitatea de a creşte; ea este, în esenţă, latină. Precum gimnastica dezvoltă toate puterile musculare şi dă corpului o atitudine de putere şi tinereţe, tot astfel pururea tânăra şi senina antichitate dă o atitudine analogă spiritului şi caracterului omenesc”.
Am dat doar câteva păreri, care ar trebui să fie convingătoare în ceea ce priveşte studiul limbii latine, dar argumentele ar fi mai multe, căci elevii noştri nu vor mai înţelege apartenenţa noastră la o civilizaţie care stă la baza civilizaţiei universale.
Considerăm că înlăturarea limbii latine este o măsură discriminatorie şi antinaţională, care ne exclude de la alinierea la învăţământul Europei civilizate, căci latina şi greaca veche sunt studiate de cele mai dezvoltate state (Germania, Franţa, Anglia, Spania, Elveţia, Polonia, Suedia, Croaţia şi multe altele).
Există Olimpiade internaţionale de limba latină, iar România a participat de-a lungul anilor la acestea aducând anual importante premii şi menţiuni, dar reducerea din nou a numărului de ore de limba latină de la clasa a VIII-a şi nu numai ar anula pe viitor orice şansă a elevilor români la aceste competiţii.
La etapa naţională a Olimpiadei de limba latină cei mai mulţi participanţi au fost la clasa a VIII-a – dovadă că înşişi elevii sunt interesaţi de această disciplină, dar lor cine le cere vreo părere.
Concluzionăm că eliminarea limbii latine este inexplicabilă, o experienţă de nedorit pentru învăţământul românesc, care va scădea calitativ încurajând lipsa de cultură, dispreţul faţă de valorile tradiţionale europene etc.
Oare, chiar nu mai avem nevoie de oameni de cultură bine formaţi, cu o gândire limpede, coerentă?
Cum vor fi viitorii avocaţi, care nu ştiu ce pledează, necunoscând terminologia latină?
Cum vor fi viitorii medici, care scriu o reţetă fără să priceapă terminologia?
Cum vor fi viitorii arheologi care, atunci când vor descoperi o inscripţie, nu vor şti să o traducă?
Vom mai diferenţia sine qua non de sine quibus non?
Cum rămâne cu pierderea identităţii naţionale? Ce ne mai rămâne?
În numele colegilor de specialitate, Prof. Dr. Patricia Elida PISANO, Absolvent Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, specialitatea Filologie Clasică – Limba şi Literatura Latină, Limba Greacă Veche, Inspector şcolar ISJ Timiş