Integrarea lingvistică a migranților adulți: valori, politici și practici

5 josAcum patru ani, când am participat la cursul de formare a formatorilor pentru susținerea de cursuri de limba română și orientare culturală pentru migranți, la Institutul Intercultural Timișoara, am aflat că în România se desfășoară programe de integrare culturală și educațională pentru migranți și refugiați, că există organizații nonguvernamentale interesate să-i ajute pe migranți să se integreze mai ușor în țara noastră. Ulterior, am devenit profesor în București al unor grupe de migranți chinezi, arabi dornici să învețe limba română și să obțină un certificat de recunoaștere a competențelor lingvistice. Astfel am început să înțeleg problemele cu care se confruntă migranții de pe teritoriul românesc și am descoperit care sunt nemulțumirile, dorințele etc. migranților care trăiesc în Capitală.
Ministerul Educației și Cercetării Științifice este implicat în politicile de integrare a migranților, de aceea în 24-25 iunie 2015 am participat, la Centrul European pentru limbi moderne de la Graz, la un workshop cu titlul Dezvoltarea competențelor lingvistice ale migranților. Scopul întâlnirii a fost discutarea metodelor de predare, pentru ca migranții adulți să-și dezvolte competențele lingvistice necesare găsirii mai ușor a unui loc de muncă sau pentru a se descurca mai bine la locul de muncă. Obiectivul principal a fost crearea unei rețele europene pentru specialiștii care predau limba țării adulților migranți și minorităților etnice în căutare de lucru, la care s-a adăugat dorința împărtășirii experienței în acest domeniu de către fiecare participant la workshop. S-a ajuns la concluzia că învățarea a cât mai multor limbi străine pentru o carieră profesională de succes este necesară și constituie totodată și o idee importantă pentru un proiect care se va desfășura în următorii patru ani.
Au avut loc dezbateri interesante cu privire la specificul migrației din fiecare țară din cele 28 care aveau reprezentanți la această reuniune. S-a pus accentul pe excelenta comunicare cu Uniunea Europeană, s-a promovat plurilingvismul, au fost aduse și prezentate materiale pentru profesorii care predau migranților, insistându-se asupra necesității învățării limbii la locul de muncă. Deosebit de interesantă a fost prezentarea profesorului Laurent Filliettaz, de la Universitatea din Geneva, care a arătat cum se integrează practica alături de teorie în școală. Profesorul/Tutorele care-l învață pe migrant la locul de muncă termeni specifici domeniului respectiv trebuie să-l ajute să dobândească și competențele interactive, de asemenea importante pentru o bună integrare la locul de muncă. Deosebit de interesantă a fost și prezentarea politicilor existente în Franța, unde migranții învață pentru a obține cât mai multe certificate de cunoaștere a limbii, întrucât le favorizează creșterea salariului. În Franța există și un interes deosebit pentru metodele de învățare a limbii de către migranți, de exemplu: cursuri online, platforme educaționale etc., iar formatorii beneficiază și ei de un site cu materiale, metode de predare, numit MAPFLE.
Am studiat postere ce surprindeau informații în legătură cu modalitățile de învățare a limbii de către migranți, îndeosebi la locul de muncă. Ministerul Educației și Cercetării Științifice din România acordă un interes sporit organizării de cursuri gratuite pentru învățarea limbii române de către migranți, dar și mai utilă ar fi învățarea în situații concrete (la piață, la locul de muncă etc.). De asemenea, este important ca migranții să știe cum să completeze corect în limba română formulare de angajare, do­cumente oficiale.
A fost creat și un site web al proiec­tului Dezvoltarea com­­­pe­tențelor ling­vistice ale migranților, care conține numeroase materiale științifice și practice din țările Uniunii Europene, ce reprezintă o sursă permanentă de do­cu­mentare pentru profesorii, trainerii care predau mig­ran­ților.
Prin urmare, nu pot să nu apreciez interesul conducerii Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru implicarea în cadrul unor programe interguvernamentale din domeniul educației, pentru transmiterea valorilor comune care sunt fundamentul unei societăți tolerante și civilizate, pentru adoptarea politicilor care favorizează coeziunea socială. Dezvoltarea competențelor lingvistice joacă un rol esențial, îndeosebi în privința înțelegerii interculturale, a respectului și a diversității.
Prof. Amalia STOENESCU