Dan Grigorescu, un nume de referință în domeniul literaturii comparate

Dan GrigorescuComparatismul românesc se remarcă printr-o istorie bogată și o evoluție constantă. Cunoscută și promovată mai ales în domeniul universitar, literatura comparată este promovată îndeosebi de specialiști în domeniul literaturii universale, a studiilor literare, a teoriei literaturii și a studiilor de istorie a artelor vizuale. Comparatismul este un domeniu al sintezelor și al paralelelor culturale, dar care conține deseori trimiteri la tot ce înseamnă fundamentele unei culturi: mentalitate, imaginar, coordonate politice, economice.
Dacă școala comparatismului românesc cunoaște numele unor T. Vianu, Al. Dima, Edgar Papu, Zoe Dumitrescu Bușulenga și alte numeroase nume intrate deja în panteonul culturii românești, astăzi putem vorbi în mod clar de o generație nouă, cea a deceniilor ’70-’90, cu continuități în anii 2000 care sunt nume consacrate și de referință în spațiul cultural contemporan. Ne referim aici la personalități precum Romul Munteanu, Cornel Mihai Ionescu, Irina Mavrodin și în mod deosebit la Dan Grigorescu.
Profesorul, criticul literar, criticul de artă, academicianul Dan Grigorescu este astăzi un nume de referință în domeniul literaturii comparate, al iconologiei și al istoriei artei.
Dan Grigorescu (1931-2008) – istoric literar, eseist, critic literar, traducător, profesor de literatură comparată, critic de artă și istoric al artei. A urmat Colegiul Sf. Sava, din București (1942-1950), apoi secția de filologie germanică a Facultății de Filologie din cadrul Universității din București, obținând diploma de licență în limba și literatura engleză în anul 1954. Lucrează ca redactor la Editura de Stat pentru Literatură și Artă (1954-1958), muzeograf la Muzeul de Artă al României (1960-1963) și ca redactor-șef la Editura Meridiane (1963-1968).
A fost șeful Catedrei de literatură comparată la Facultatea de Litere din București între 1980 și 1984 și după 1990. A fost unul dintre discipolii academicianului Tudor Vianu. În anul 1969, își susține doctoratul cu teza „Shakespeare în cultura română modernă”. În perioada 1970-1971 este detașat ca lector în SUA, unde a ținut cursuri de istoria și cultura României și de literatură comparată la universitățile din Seattle, Portland și Los Angeles, iar între 1971 și 1974 a fost numit director al Bibliotecii Române din New York.
Însemnările din acești ani americani, conținând meditații asupra culturii și societății americane contemporane, vor fi reunite în volumul „Marile canioane” (1977). A prezentat sute de vernisaje ale unor artiști plastici contemporani din România și a semnat mai multe monografii ale acestora la Editura Meridiane, unde a fost redactor-șef al Sectorului de artă plastică, teatru, cinema. A devenit redactor-șef la revista Arta în 1987. A deținut și funcția de director al Institutului de Istorie și Teorie Literară George Călinescu al Academiei Române și a fost un colaborator apropiat al Institutului de Istoria Artei din cadrul Academiei Române. Fin cunoscător al avangardei, coordonator al unui Dicționar al avangardelor, al literaturii americane clasice sau contemporane, căreia i-a consacrat un dicționar foarte util, premiat cu medalia de aur a Asociației Criticilor Americani.
A scris numeroase studii de specialitate despre cei mai importanți pictori români contemporani. Este autorul unor lucrări despre Expresionism și Pop-Art, al unei introduceri la literatura comparată și al unor dicționare de artă plastică și de literatură americană. Este autorul unui curs introductiv în literatura comparată și a studiat relația dintre textul literar și imagine, cunoscută sub denumirea de „ekphrasis”. Este unul dintre traducătorii lui William Shakespeare în limba română, a coordonat prima ediție critică a operei lui Shakespeare din România, a scris numeroase studii de istoria artei, literatură comparată etc. Este membru al Academiei Române din 2004.
Când l-am cunoscut pe profesorul Dan Grigorescu la cursurile de literatură comparată ale Facultății de Litere, acesta era printre stu­denți o adevărată legendă. Nu există posibilitatea să fii un absolvent de Litere fără să fi frecventat cursurile sale. Am înțeles repede cauzele acestei legende: fiecare curs al său era o părticică dintr-o enciclopedie culturală. Trebuia să te pregătești serios, să citești mult ca să poți ține pasul cu volumul de informații primit la cursuri. Avea și aura unui profesor exigent, serios și pretențios cu studenții săi, era neiertător și critic când observa lacune de cunoștințe, dar tocmai această exigență a sa era resimțită ca necesară, iar cursurile sale, cele opționale în special, erau frecventate cu asiduitate de un număr mare de studenți, la care se adăugau foști studenți, doctoranzi și o mulțime de cunoscători ai cărților sale celebre.
Adevărată valoare a profesorului Dan Grigorescu se vădea când vorbea despre două domenii în care a avut rolul de întemeietor: iconologia și ekphrastica. Lucrările sale Aventura imaginii, Constelația Gemenilor și Introducere în ekphrastica sunt cărți de referință în domeniu. Prin aceste volume Dan Grigorescu și-a propus să depășească limitele comparatismului teoretizat de Arnold van Tieghem și să promoveze specialități noi, moderne, metode de cercetare care făceau carieră în spațiul occidental.
Format la școala de anglistică a Universității București, Dan Grigorescu este un deschizător de drumuri și în domeniul studierii formelor culturale ale spațiului american. Înainte de ’90 a scris o serie de cărți despre cultura și civilizația americană absolut esențiale, cu un vădit caracter documentar și enciclopedic într-un moment când informații despre spațiul american erau greu de găsit în România. Cărți precum La nord de Rio Grande, Înainte și după Columb, Arta americană, la care se adaugă după în anii 2000 o istorie literară, un dicționar al scriitorilor americani, monografii, traduceri, recenzii și prefețe sunt resurse necesare în bibliografia oricărui cititor/receptor al literaturii americane.
Anul acesta, cu ocazia împlinirii a 83 de ani de la nașterea profesorului Dan Grigorescu, foștii săi studenți și doctoranzi îi aduc un omagiu prin organizarea unui colocviu dedicat domeniului atât de vast al iconologiei, domeniu în care Dan Grigorescu și-a adus o contribuție majoră și pe care l-a promovat în spațiul culturii românești.
Mulțumim domnului profesor Dan Grigorescu!
Prof. dr. Rodica ZANEA