Colegiul Național Ion Creangă, „Liceul european al anului”

Colegiul National Ion CreangaConcursul Liceul European al Anului a fost organizat în perioada octombrie-noiembrie 2013 de către Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) și a implicat opt din cele mai performante licee din București, selectate în funcție de mediile la examenele de admitere și bacalaureat: Colegiul Național Sfântul Sava, Colegiul Național Mihai Viteazul, Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Colegiul Național Bilingv George Coșbuc, Colegiul Național Grigore Moisil, Colegiul Național Ion Creangă, Colegiul Național Cantemir Vodă și Colegiul Economic Virgil Madgearu. Fiecare liceu a fost reprezentat de o echipă formată din patru elevi, din clasele a XI-a și a XII-a, coordonați de un cadru didactic.
Competiția s-a desfășurat în trei etape: o etapă preliminară, în urma căreia s-au calificat patru licee; semifinala, în urma căreia au rămas în concurs doar două licee; și etapa finală. În aceste etape au fost testate cunoștințele elevilor cu privire la Parlamentul European și la Uniunea Euro­peană, precum și capacitatea acestora de a argu­menta propriul punct de vedere cu privire la diferitele politici și inițiative ale Parlamentului European. O altă componentă impor­tantă a concursului a fost pro­mo­varea pe pagina de Face­book a Biroului de Informare al Parlamentului European, fiecare echipă având oportuni­tatea de a obține voturi de susținere din partea prietenilor, colegilor sau familiei, transformate ulterior în puncte.
Echipa Colegiului Național Ion Creangă a fost formată din Simona Dîrleci, Laura Merlan, Andreea Anghel și Raluca Pironi, patru eleve cu performanțe deosebite atât în ceea ce privește activitățile școlare, cât și activitățile extrașcolare. Ele au fost coordonate de către profesor Sylvia Burcaș, consilierul educativ al colegiului.
În etapa preliminară a concur­su­lui, care a avut loc pe 1 noiembrie, Colegiul Național Ion Creangă a câștigat în fața Colegiului Național Bilingv George Coșbuc, calificându-se astfel în semifinală. Semifinala s-a desfășurat pe 15 noiembrie, iar echipa Colegiului Național Ion Creangă a câștigat din nou, de data aceasta în fața Colegiului Național Mihai Viteazul.
Marea finală a avut loc în data de 25 noiem­brie, la Colegiul Național Sfântul Sava, al doilea finalist al concursului. Competiția a fost foarte strânsă, dar pregătirea temeinică a echipei Cole­giului Național Ion Creangă și susținerea deosebită de care s-a bucurat pe pagina de votare au fost de­cisive: Colegiul Național Ion Creangă a fost desem­nat de către Biroul de Informare al Parlamentului European drept Liceul European al Anului. Pre­miul pentru echipa câștigătoare este o vizită de trei zile la sediul Parlamentului European, de la Bruxelles.
Prof. Florica ALEXANDRESCU,
Prof. Sylvia BURCAȘ