Pe marginea unui comunicat (sau Despre „agricultură extensivă” la MEN)

agricultura Am în față comunicatul MEN privind… implementarea mai multor măsuri pentru remedierea situației relevate de rezultatele slabe de la simulările de la clasa a VIII-a. Bravo, îmi spun, iată, se tot cer reacții, atitudini din partea MEN, și ele apar. Minsterul se implică cu adevărat în problemele școlii care se află în plin proces de modernizare (nu de reformare!), ne-o spune recent ministrul știut… Parcurg comunicatul până la capăt, dar un mare semn de întrebare se citește pe chipul meu… E ceva care-mi scapă cu totul, fiindcă la simulare, la limba și literatura română, aproape 70% dintre elevi au obținut peste media 5. Un rezultat cumva normal în logica momentului și a ideii de progres școlar!… Problema există, într-adevăr, dar ea se află în altă parte, la matematică… „Alo, domnu’!” (am preluat cuvintele unei bune cunoștințe din sistem!), problema e în altă parte!… Și atunci cine-i comunicatorul care are interesul să „amețească” lucrurile și să ne manipuleze în fond?!… Cine are o părere atât de proastă despre noi?!…
 Să recapitulăm așadar. La matematică, doar 30,4% dintre elevii participanți au luat peste 5!… Ceea ce este o problemă chiar și pentru echilibratul și seninul Minister al Educației Naționale… Dar atunci, îmi sporesc eu nedume­rirea, de ce nu scrie negru pe alb, la singular, și punctual: remedierea rezultatelor slabe la matematică, la simularea de clasa a VIII-a?!… Aa! Cred că am înțeles, nu poți să dai un comunicat tu, ditamai minister, doar pentru o singură disciplină de studiu, că atunci induci ideea de criză, de situație specială… Chit că realitatea ne spune clar: e ceva cu matematica în școala românească. Atunci, stimate Minister, dă-ne în comunicat măcar o speranță de analiză, de aplecare asupra fenomenului, fiindcă nu-i prima dată când pro­blema matematicii apare în spațiul vizual al milioanelor de oameni care direct sau tangențial au legătură cu școala… Dă-ne, dacă nu un punct de vedere aprofundat, măcar promisiunea unui punct de vedere!…
Dar este evident, cerem prea mult!… Cerem elaborarea de politici aplicate sectorial!… Cerem ca ceea ce se întâmplă în „realitate” (în „școala reală” adică) să intre în dialog cu „metafizica curriculară” a MEN și a agențiilor instituționale… Cerem să ni se contrazică, eventual, afirmații cum că în toată povestea asta cu simularea, dar și cu testarea națională, programa ar fi de vină, fiindcă e „o programă școlară prost croită, pur și simplu – și pentru clasele I-IV, dar mai ales pentru clasele V-VIII; nu doresc să detaliez (cantitatea enormă de cunoștințe și complexitatea acestora, de multe ori inutilă, sunt doar două metehne despre care merită discutat profesional)” – Marin Staș, Ade­vărul.ro… Să ni se spună odată că avem de-a face cu exagerări, că există preocupări de analiză în sistem în acest sens și că există argumente serioase care să contrazică afirmația că predarea mate­maticii în preuniversitar este un… dezastru!…
Dar, evident, cerem prea mult și de aceea nu suntem băgați în seamă!… Părinți, bunici, profe­sori actuali sau foști profesori!… Ne dăm cu presu­pusul fără să avem expertiza necesară. Aruncăm vorbe fără acoperire!…
Dar dacă lucrurile stau altfel, adică în linii mari bine, de ce, stimate doamne și stimați domni, credeți că soluția ar fi, și citez din comunicat: „se vor efectua ore de pregătire pentru examinarea națională din vară”? Vreți cumva să spuneți că actuala programă nu poate fi însușită cu un succes cât de cât relativ fără ore în plus, fără meditații adică?!… Vreți să facem la matematică „agricultură extensivă” în loc să devenim eficienți în raport cu orele prevăzute în planul-cadru?!…
Hotărâți-vă și spuneți-ne și nouă ce e cu mate­matica asta?!… Vom deveni o națiune „ineptă”, cum afirmă autorul articolului citat, din cauza matematicii?!…
Iată întrebări peste întrebări!…
Suntem cumva într-un moment nefast în ceea ce privește calitatea profesorilor de matematică, în vreme ce la română lucrurile stau onorabil?!… Este programa de matematică construită pentru „mate­maticieni”, cum spune colegul meu, prof. Marcela Țena, de la Colegiul Sf. Sava?!… Și ce ascunde acest cuvânt „ocult” – matema­ticie­ni?!… E vorba de vreo sectă cumva?!…
În ceea ce mă privește, îmi bat capul cu problemele și exercițiile nepotului meu de clasa a III-a. Încă reușesc (reu­șim!) să descâlcim lucru­rile, deși uneori am senzația că el nu va învăța prea curând să „gândească” matematic. E un copil me­diu probabil, dar chiar dacă ar vrea cu adevărat, tind să constat că nu i se oferă ocazia de a învăța să „gândească” matematic. O fi Doamna de vină?!… O fi Programa de vină?!…
Întrebări!… Iar MEN nu scoate o vorbuliță despre toate aceste posibile teme de discuție care ar clarifica poate parte din modul în care se percep cauzele situației predării/învățării/evaluării matematicii în școala românească preuniversitară de azi… În schimb, MEN vorbește despre ore în plus, adică despre „agricultură extensivă”; e nevoie de mai mult „teren” (ore adică!) pentru a obține „recolte superioare”, performanțe adică… Întot­deauna însă în anii de profesorat am tresărit când cineva a vorbit despre ore suplimentare de pre­gătire… Fiindcă mi se părea firesc ca în fața unei programe „normale”, a unor copii „normali” și cu un profesor „normal”, învățarea să se realizeze în timpul orelor, și nu prin sisteme inflaționiste… Sigur, aș putea spune că am făcut și eu poate 20, 30 de asemenea ore într-o carieră didactică!… Dar ele au fost inițiativa mea, profund motivată de situații de excepție. Și, tot sigur, aș putea spune că m-am străduit ca orele din program să fie făcute onorabil!… Dar, dincolo de faptul că vor fi fiind profesori care-și „măresc” retribuția, nefăcând prea multe la ore, „orele suplimentare” nu vor fi niciodată adevărata soluție pentru situația creată în ultimii ani în învățământul preuniversitar… Căci ceva e putred în Danemarca matematicii, de pildă!… și nu numai!… N-o spun neapărat eu, fiind­că nu prea am îndrituirea s-o fac. O spun însă matematicieni și până una-alta realitatea pare a-i confirma.  Închei citând din nou: „Pe românește adică: nicăieri în țară (inclusiv București) n-a fost un județ măcar în care mai mult de jumătate dintre copii să fi luat nota 5 la simularea de la mate­matică! Realizați dimensiunea reală a dezastrului? Adaug faptul că problemele au fost absolut rezo­nabile ca dificultate, câteva chiar ingenios for­mulate (…) – deci răul adânc nu vine deloc din calitatea defectuoasă a subiectelor”.
Dar atunci de unde?!… Căci de vom afla, vom putea dormi fericiți!…
În rest, doamnelor și domnilor care aveți responsabilități, lăsați deocamdată româna în pace și vedeți ce este cu matematica asta!… Poate până la urmă chiar e ceva cu ea, fiindcă, altminteri, de unde atâta fum în jur?!…
Prof. Adrian COSTACHE