Mişcarea du-te-vino (a personalului didactic)

Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015În 3 februarie s-a dat startul. Evenimentul a trecut practic neobservat. Deşi s-a produs cu patru zile înaintea Olimpiadei de Iarnă de la Soci. Lansarea nu a beneficiat nici pe departe de aceeaşi deschidere grandioasă. E drept, e vorba de muncă şi mai puţin de spectacol. Mai puţin, dar nu deloc!
Este vorba de prima etapă prevăzută în Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2014-2015. Primul termen a vizat întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la 1 septembrie 2014. De aici încolo şirul eveni­mentelor este lung. Practic, pe parcursul anului sunt programate 111 acţiuni. Finalul este prevăzut în 15 septembrie a.c., iar rezultatele urmează a fi comunicate MEN într-o situaţie statistică până cel târziu în 26 septembrie.
Completarea normei didactice, pre­trans­ferul consimţit între unităţile de învăţământ, modificarea duratei contractelor de muncă, ocuparea prin concurs a posturilor şi câte şi mai câte, toate sunt cuprinse în metodologie şi au precizate termene concrete.
Lucrurile nu sunt deloc simple şi cei implicaţi în derularea procesului nu sunt de invidiat. Candidaţii, mai mult sau mai puţin informaţi, îşi pregătesc documentele şi îşi încearcă norocul.
Importanţa acţiunii nu mai trebuie subliniată. Pentru un sistem atât de complex, identificarea celor mai bune soluţii la încadrarea posturilor cu personal calificat şi competent este o cerinţă fundamentală.
Părerile despre modul de soluţionare a diverselor situaţii sunt împărţite. Unii spun că, în loc să ne apropiem de mult-trâmbiţata descen­tralizare, ne afundăm mai mult într-un sistem cvasicentralizat. În acelaşi timp există şi opinia că e mai bine ca MEN să verifice gestionarea fiecărei etape pentru a se asigura că sunt respectate drep­turile personalului didactic. Chiar dacă interesul individului nu coincide în destul de multe cazuri cu interesul şcolii, trebuie să admitem că actuala metodologie are mai multe părţi bune decât deficienţe. Părerile vor fi mereu împărţite, dar la urma urmei aşa e şi normal într-o democraţie.
Multe prevederi au fost valabile şi anul trecut. Printre inovaţii, posibilitatea titularizării pe un post constituit la nivelul mai multor şcoli. În situaţia în care unităţile de învăţământ nu sunt grupate în consorţii şcolare, catedrele vacante pentru angajarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, prin concurs, se pot constitui din ore la una-două unităţi de învăţământ de pe raza aceleiaşi localităţi sau din localităţi apropiate. Dacă sunt constituite consorţii şcolare/ asocieri temporare, se pot constitui şi catedre vacante din ore existente la mai multe unităţi.
Simplu oarecum. Clar… mai puţin! „Una-două unităţi” nu este o formulare foarte exactă. În plus, tratarea în aceeaşi categorie a consorţiilor şcolare cu asocierile temporare induce inevitabil confuzie şi lasă loc pentru manevre nu tocmai ortodoxe.
Există cadre didactice care au participat la concursuri de titularizare în anii precedenţi şi care ar putea ocupa acum un post pe perioadă nedeterminată dacă îndeplinesc anumite condiţii: postul nu a fost ocupat în etapele anterioare, se certifică viabilitatea postului şi consiliul de administraţie este de acord.
Reglementările sunt de bun-simţ, numai că, alături de multe cadre didactice care beneficiază justificat de acestea, apar, ca de fiecare dată, profitorii.
Telefoanele încep să zbârnâie şi canalele de influenţă sunt inundate de intervenţii. Ore cu viabilitate de un an sunt transformate peste noapte în ore cu viabilitate de patru ani!!! Asta se întâmplă chiar dacă în şcolile cu pricina există titulari cu vechime, care au demonstrat implicare şi care au obţinut şi rezultate deosebite. Nu-i bai. Lor li se poate completa norma cu patru ore din discipline opţionale. Omul nostru trebuie ajutat! Postul pe care se poate solicita titularizarea ar trebui să fie constituit din ore pe care candidatul le-a obţinut în şedinţă publică. Dar dacă se mai adaugă câteva pentru a se obţine un post întreg, care anul trecut nu exista, nu e grav.
„Sufletele bune” trebuie să înţeleagă, iar paşii la limita legii nu ar trebui să supere pe nimeni, chiar dacă duc în Infern. Tocmai am aflat – de la feţe bisericeşti – că minciuna nu e un păcat chiar atât de mare şi că, dacă minţi pentru a repara o greşeală, faci un lucru bun. Aşa să fie!?
Concluzia se impune de la sine. Oamenii încearcă să speculeze orice breşă existentă într-o reglementare. Aici intervine responsabilitatea consiliilor de administraţie şi experienţa oamenilor care gestionează sistemul, care au pârghii pentru a menţine lucrurile în limita normalului.
Ioan ARDELEANU
Arta predarii